פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 16/2008 מ-7.12.08
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 16/2008

 

יום ראשון, י' כסלו תשס"ט, 7/12/08

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; רבקה וילנד; רן כוחן; אייל רייז; עמרי כנען; אבי אהרונסון; סמדר סיני; יוסי בן-שאול; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד.

חסרים: גברי ברגיל; דורון סט; אלון שוסטר; שלומית חפץ; אלישע שפירא; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד.

משקיפים קבועים: אביב לשם; משה תרשיש.

מוזמנים: יואב מרגלית (מח' ביטחון).

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

 

על סדר היום:

 

1.            אישור פרוטוקול ישיבה קודמת -15/2008.

2.            הודעת רכז ביטחון.

3.            תוכנית העבודה התנועתית - 2009 לקראת "קריאה שנייה" במועצת התנועה.

4.            תוכנית העבודה - 2009 - אגפי/מחלקות התנועה (רכזים; משימות; חברה; ביקורת פנים)

5.            גינוי למתפרעים בחברון - הודעת מזכירי התנועה.

6.            מרקי לוי (זיקים) -הודעת מזכירי התנועה.

 

 

1.                 אישור פרוטוקול ישיבה 15/2008

 

המזכירות אישרה את פרוטוקול ישיבה 15/2008

 

2.                 הודעת יואב מרגלית - רכז ועדת הביטחון הקיבוצית

 

לאור פרסום תחלואת הסרטן הגבוהה בקרב חיילי הנח"ל והשערת התקשורת כי גורם התחלואה נעוץ בקרבת בסיס הטירונים לבריכות השפכים של ערד, התקשרו מספר הורים מוטרדים וביקשו את תגובת התנועה לנושא. לפיכך, נקבעה פגישה בין פעילי ועדת הביטחון הקיבוצית לבין מפקד בסיס הטירונים.

 

בהמשך להודעה הנ"ל, פרסמה מזכירות התנועה תגובה ובה קריאה לרשויות הצבא ומשרד הביטחון לבצע באופן מיידי בדיקות ע"י גורמים מקצועיים ובלתי תלויים בצבא, על מנת לבדוק את הבסיס ואת שטחי האימונים ולברר אם יש בהם גורמים העלולים לסכן את בריאות החיילים. התנועה הקיבוצית דורשת את העברת ממצאי הבדיקה באופן מסודר וישיר לידיעת ההורים שילדיהם משרתים בנח"ל. אם יתעורר חשד, ולו הקל ביותר, כי יש בתנאים הסביבתיים ליד הבסיס בכדי לסכן את החיילים המשרתים במקום, יש לפנות משם את חיילי הנח"ל.

 

3.       תוכנית העבודה התנועתית - 2009 - לקראת "קריאה שנייה" במועצת התנועה.

 

בהמשך להערות, סוכם להעתיק את סעיף מס' 8 - התייחסות למשבר הכלכלי-פיננסי העולמי ובישראל - בתוכנית העבודה התנועתית ולהפכו לסעיף מס' 1 ברשימת הנושאים המרכזיים המופיעים בתוכנית העבודה התנועתית לשנת 2009. הנוסח המתוקן של "תוכנית העבודה" יוצג לאישור במועצת התנועה הקרובה, ב-15 ינואר 2009 (1/2009).

 

4. תוכנית העבודה של אגפי/מחלקות התנועה הקיבוצית - 2009

 

המזכירות שמעה בישיבה זו את תוכניות העבודה - 2009 - של האגפים/מחלקות הבאים: אגף הרכזים (עמרי כנען); אגף המשימות (יואל מרשק); אגף חברה (רבקה וילנד); ועדת ביקורת (משה תרשיש).

 

תוכניות היחידות התנועתיות הנ"ל מופיעות על הכתב והן מצורפות לפרוטוקול זה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו. "המטה השיתופי" ידווח על תוכנית העבודה שלו בישיבת המזכירות הבאה.

 

מזכירי התנועה הודיעו כי מעקב ביצוע אחר תוכניות העבודה של האגפים/מחלקות, יהווה חלק אינטגרלי במסגרת עבודתו השוטפת של מנכ"ל התנועה, לאחר שזה יתמנה ויכנס לתפקיד.

 

5. גינוי למתפרעים בחברון - הודעת מזכירי התנועה

 

בעקבות מידע שנמסר בישיבת המזכירות, הודיעו מזכירי התנועה כי ההתפרעויות של גורמים קיצוניים בחברון, המתנגדים לסמלי מדינת ישראל ולמערכת המשפט, היא בלתי נסבלת, מאיימת על הדמוקרטיה הישראלית ועלולה להבעיר את המזרח התיכון כולו. מזכירות התנועה הקיבוצית מחזקת את ידי כוחות הביטחון בפעולתם ליישום החלטת בית המשפט וניסיון השכנת סדר בעיר חברון. הודעת המזכירות קוראת לגורמי אכיפת החוק והמשפט לטפל בנחישות באותם צעירים – מחבלים יהודים פורעי חוק – ולמצות עמם את הדין.

 

6.        מרקי לוי (זיקים) - הודעת מזכירי התנועה

 

מזכירי התנועה מסרו את ההודעה הבאה: מאחר ומועצת התנועה הקיבוצית אמורה להתכנס רק במחצית החודש הבא (ינואר 2009; 1/2009) ומאחר ותפקיד המנכ"ל הוא תפקיד חדש שדורש לימוד והכנה, סוכם - בתאום ובהסכמת סול לביא (אלמוג), יו"ר "ועדת גיוס רחבה" - כי מרקי לוי (זיקים) ייכנס לתהליך של לימוד והכרת המערכת התנועתית עוד טרם בחירתו הפורמלית במועצה לתפקיד מנכ"ל התנועה הקיבוצית.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים