פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 14 מ-5.10.08

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 14/2008

 

יום ראשון, ו' תשרי תשס"ט, 5/10/08

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; אייל רייז; עמרי כנען; אבי אהרונסון; רבקה וילנד; סמדר סיני; יוסי בן-שאול; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; אלישע שפירא; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד.

 

חסרים: שלומית חפץ; דורון סט; אלון שוסטר; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 13/2008

2.      עיתונות קיבוצית - אישור החוזה בין התנועה ל"ידיעות תקשורת"

3.      תוכנית העבודה של אגפי/מחלקות התנועה הקיבוצית - 2009 (נדחה לישיבה הבאה)

 

1. אישור פרוטוקול ישיבה 13/2008

 

המזכירות אישרה את פרוטוקול ישיבה 13/2008 מה-21/9/2008. המזכירות פנתה לאבי אהרונסון ולאלישע שפירא למצוא נוסח מוסכם לסעיף החינוך ב"תוכנית העבודה התנועתית - 2009", בהתייחס לתיבה: "ברוח הקיבוץ". הנוסח החדש/תיקון שנקבע בין הנ"ל והוכלל בנוסח ההצעה (סעיף 6) שתוצג במועצת התנועה הקרובה: "עבודה מערכתית להעצמת החינוך ברוח הערבות ההדדית, שותפות ושוויון הזדמנויות בקיבוץ מלידה ועד בגרות, בשיתוף האזור, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי".

 

1. עיתונות קיבוצית - אישור החוזה בין התנועה הקיבוצית ל"ידיעות תקשורת"

 

המזכירים הניחו בפני חברי המזכירות את נוסח החוזה. עו"ד מיכי דרורי הציג את עיקרי החוזה: ההסכם הוא בין "ידיעות תקשורת" לבין התנועה הקיבוצית, באמצעות תאגיד "מפעלות". "ידיעות תקשורת" אחראית על ההפקה ועל התכנים המסחריים (מודעות ופרסומות) ואילו התנועה הקיבוצית אחראית לצד התוכני-מערכתי. "ידיעות תקשורת" תשלם לתנועה הקיבוצית עבור הפקת החומר המערכתי. ההסכם הוא לתקופה של 3 שנים, עם אופציה להאריכו לתקופות זמן נוספות. לפי האמור בחוזה, חל על התנועה איסור מפורש להתקשר עם עוד מוציא לאור, במטרה הפיק לצד העיתון האמור כל עיתון אחר ו/או אתר אינטרנט עיתונאי, שפעולתם תתחרה בעיתון "ידיעות (ה)קיבוץ". בנוסף, התנועה הקיבוצית מתחייבת כי החל מה-1 ינואר 2009 לא יתקיים עוד שימוש בשם "הדף הירוק", או בכל שם הדומה לו. פירוט הסעיפים מופיע בנוסח החוזה המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

בדיון שהתקיים בהמשך להצגת החוזה הנ"ל, התייחסו הדוברים לנקודות הבאות: גובה ההשתתפות הכספית של "ידיעות תקשורת" בקיום הצד המערכתי של העיתון; חשש מפרסומות "בלתי-רצויות"; תשלום עבור רכישת העיתון; איסור הטלת וטו על "זכויות הקניין הרוחני"; אפשרות קיומם של עיתונים קיבוציים אחרים/מתחרים; חשיפת ושקיפות החוזה, וכיו"ב.

 

הוחלט:

1.      המזכירות אישרה את נוסח החוזה.

2.      הרשימה השמית של הרכב "רשות" העיתון החדש תוצג ותאושר בישיבת מועצת התנועה הקרובה.

3.      בעקבות הערות חברים, תיבדק פעם נוספת האפשרות להפיץ את העיתון ללא תשלום.

4.      הוטל על דובר התנועה להוציא הודעה מסכמת בנדון, מטעם מזכירות התנועה.

5.      החוזה יועמד לעיונו של כל מי שחפץ בכך.

 

3. תוכנית העבודה של אגפי/מחלקות התנועה הקיבוצית - 2009

 

המזכירים הודיעו כי הדיון בסעיף זה יידחה לישיבת המזכירות הבאה (15/2008).

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית

תגובות לכתבה

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים