פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 12 מ-7.9.2008

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 12 מ-7.9.2008

יום ראשון, ז' אלול תשס"ח, 7/9/08

 

(ישיבה 12/2008)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; אייל רייז; עמרי כנען; אבי אהרונסון; רבקה וילנד; סמדר סיני; יוסי בן-שאול; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; אלישע שפירא; ח"כ אורית נוקד; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד.

חסרים: דורון סט; אלון שוסטר; ח"כ שי חרמש; שלומית חפץ.

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

מוזמנים: לימור אלוף ("המהלך הירוק")

  

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.              אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – 11/2008 (24/8/08)

2.              המס התנועתי – הצעת החלטה (רצ"ב)

3.              "המהלך הירוק" – השלב הבא בהתחדשות התנועה הקיבוצית (רצ"ב)

4.              עדכון על עבודת צוות הפנסיה - דיווח

 

 

1.               אישור פרוטוקול ישיבה 11/2008

 

המזכירות אישרה, ללא הערות ו/או הסתייגויות, את פרוטוקול ישיבה 11/2008 מה- 24/8/2008.

 

 

2.              המס התנועתי – הצעת החלטה (רצ"ב)

 

בהמשך להודעת המזכירים בישיבת מזכירות קודמת, הונח על שולחן המזכירות נוסח הצעת החלטה בנושא המס התנועתי. הנוסח מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. הסעיפים האופרטיביים בהצעה רשומים בסעיפים 4 ו-5 ברצ"ב:

 

סע' 4 – "קיבוץ שלא יקיים את חובתו (תשלום המס), יתבקש ע"י מזכיר/י התנועה לכנס אסיפת/שיחת קיבוץ. הסעיף המרכזי בסדר יומה של ההתכנסות: המשך חברות הקיבוץ בתנועה הקיבוצית – 'כן' או 'לאו'.

 

סע' 5 - "למקרה שהקיבוץ יתמיד בסירובו להסדיר את תשלום מסיו, תראה זאת מזכירות התנועה כהחלטת הקיבוץ להפסיק את חברותו בתנועה וממילא יופסקו כלל שירותי התנועה לקיבוץ".

 

המזכירים הדגישו כי ביצוע ההחלטה איננו מכני ו/אואוטומטי וכי מדובר בשורה ארוכה של פגישות ו"הידברויות" מקדימות בין הקיבוץ לבין התנועה, טרם שיעלה הצורך – אם בכלל – להפעיל את האמור בסעיף 5. ניסיון העבר מוכיח, לדבריהם, כי בכל מקרה שנושא תשלום המס התנועתי עלה לדיון באסיפה/שיחת קיבוץ כלשהו, הדברים הסתדרו והקיבוץ נענה לפניית התנועה והסדיר את תשלומיו.

 

במהלך הדיון העירו חברים מספר הערות, בהתייחס לנוסח ההצעה. להלן הנוסח המתוקן, כפי שיוצג לדיון ולאישור במועצת התנועה הקיבוצית:

 

הצעת החלטה

 

1.              החברות בתנועה הקיבוצית מתקיימת מעצם בחירתם החופשית של הקיבוצים החברים בה. החברות בתנועה מהווה ביטוי לשותפות הקיבוץ היחיד עם כלל הקיבוצים בתנועה ולהזדהות עם ערכי הליבה הקיבוציים. מעבר לכך, היא מבטאת אחריות משותפת לעתיד הקיבוצים וחבריהם.

 

2.              מערכות התנועה הקיבוצית מעניקות לקיבוצי התנועה שורה ארוכה ומגוונת של שירותים שונים, הן ברמה התועלתית-פיזית והן ברמה המשימתית-ערכית. מזכירות התנועה הקיבוצית משמשת גם כגורם מייצג של כלל חבריה כלפי מוסדות השלטון ורשויות אחרות במדינה.

 

3.              כמקובל וכנהוג, חברות בכל ארגון כרוכה בתשלומי "מס חברות". כלל זה חל גם על חברות בתנועה הקיבוצית.

 

4.              המזכירות קוראת לכל הקיבוצים והמושבים השיתופיים – חברי התנועה – לכבד את הכלל הנ"ל ולהסדיר את תשלומי "מס החברות" בתנועה.

 

5.              קיבוץ שלא יקיים את חובתו, כאמור, יתבקש ע"י מזכיר/י התנועה לכנס אסיפת/שיחת קיבוץ, בהשתתפות נציגי התנועה. הסעיף המרכזי בסדר יומה של ההתכנסות: המשך חברות הקיבוץ בתנועה הקיבוצית – 'כן' או 'לא'.

 

6.              למקרה שהקיבוץ יתמיד בסירובו להסדיר את תשלומי מיסיו, תראה זאת מזכירות התנועה כהחלטת הקיבוץ להפסיק את חברותו בתנועה הקיבוצית.

 

7.              האמור לעיל טעון אישור מועצת התנועה.

 

 

3. "המהלך הירוק" – השלב הבא בהתחדשות התנועה הקיבוצית (בהשתתפות: לימור אלוף)

 

המזכירים פתחו את הדיון וציינו כי "הנייר" שהונח על שולחן חברי מזכירות התנועה (רצ"ב), אינו מסמך אופרטיבי. עיקר מטרתו לפתוח דיון ולהציג נושא קריטי לחיי כולנו, תחילה במזכירות ולאחר מכן בכל הפורומים התנועתיים האחרים. המטרה: לעורר מודעות ציבורית מרבית בקרב הקיבוצים וחבריהם לנושא עצמו וכן להשלכות ולסיכונים העלולים לנבוע כתוצאה מהתעלמות ומהזנחה. לכן, מדובר בנושא מרכזי וחשוב שהתנועה הקיבוצית תרכז בו מאמץ ותוליך את "המסר" לא רק אל תוככי הקיבוצים, אלא גם לחברה הישראלית כולה.

 

לימור אלוף, מומחית בתחום ומייעצת לגופים ציבוריים וממלכתיים בנושא, מסרה סקירה מקיפה בכל מה שהוגדר על ידה כהכרח בקיום "חשיבה אקולוגית בנושא. המסמך הרצ"ב הוכן בסיועה והוא מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

למשנתה, המאה ה-21 עומדת להפוך ל"מאה אקולוגית". מדובר בשינוי מג'ורי, לעומת כל מה שהיה ידוע וכל מה שנעשה בעבר ועד כה. הכלכלה העולמית וכן זו של כל מדינה בנפרד, יתאימו עצמם לאקולוגיה. לא מדובר בשיפור איכות חיים. מדובר במהפכה של ממש, שמשמעותה – ניפוץ דפוסי פעילות ישנים והטמעת דפוסי פעולה חדשים ואחראים. כל ההתנהלות הכלכלית שתתרחש במאה הנוכחית תוגדר ותתוחם ע"י המגבלות האקולוגיות. התובנה החדשה של המאה ה-21 קובעת כי למערכת הטבעית יש מגבלות וכי המערכות הכלכליות חייבות להתאים את עצמן למגבלות הללו. כך למשל, גידול בריכוזי החממה באטמוספירה והתחממות איטית, אך קבועה, של האקלים עלולה לגרום להרס הציוויליזציה הנוכחית, אם הנושא לא יקבל עדיפות בטיפול ואם לא ייעשו צעדי מניעה מהירים ודחופים בתחום זה. כבר היום, כתוצאה מהצטברות ממושכת של נזקים שנעשו בעבר, ניתן לאתר גידול משמעותי ומובחן במחלות הקשות ובתפוצתן: סרטן; סכרת; אוטיזם; ירידת פוריות; עלייה במשבשי הורמונים, פגיעות במערכת הנוירולוגית; בעיות קשות בליקויי קשב, למידה וריכוז.

 

לתפיסתה של לימור אלוף, הקיבוצים צריכים לשמש אוונגרד בתחום זה. הם אלה שיכולים לפתוח במהפכה אמיתית. הם אלה שצריכים להפיץ את המסר כי סביבה בריאה ושמירה על אקולוגיה מאוזנת מהווים את 'ביטוח הבריאות' הטוב ביותר שניתן לשאוף אליו. "חשיבה אקולוגית" בקיבוצים פירושו של דבר: להשתית את ניהול המשאבים בקיבוץ בצורה חדשה לחלוטין. אם הקיבוץ ינהג כך, אפשר שבכך הוא יסמן לחברה הישראלית כולה את הכיוון שאליו היא צריכה לכוון את עצמה. התנועה הקיבוצית היא זו שצריכה לשאת את הדגל הירוק.

 

הוחלט:

 

א.     מזכירות התנועה רואה בנושא שהוצג לפניה נושא חשוב, התובע הערכות כוללת לקראת מדיניות חדשה והתנהלות נכונה. המזכירות סבורה כי יש להכליל נושא זה במסגרת תוכנית העבודה התנועתית לשנים הקרובות.

 

ב.     המזכירות קוראת לממשלת ישראל להסיר את המחסומים הבירוקרטיים, המונעים כיום מקיבוצים להיערך נכונה בכל הנוגע לטיפול במפגעים אקולוגיים ולשיפור איכות הסביבה.

 

ג.      המזכירים יציגו את הנושא בפורומים הקרובים של ראשי מועצות אזוריות, בשולחן הארגונים ובמפגשים האזוריים עם בעלי התפקידים המרכזיים בקיבוצים.

 

ד.     המזכירות מודה ללימור אלוף על סקירתה המאלפת ועל נכונותה לסייע לתנועה הקיבוצית בנושא, כמו גם הגברת המודעות לקידום "המהלך הירוק", בכל מגזרי החברה בישראל.

 

 

4.              עדכון על עבודת צוות הפנסיה - דיווח

 

רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, מסרה דיווח קצר/עדכון על עבודת צוות הפנסיה התנועתי. הנושאים שבהם מטפל הצוות הם:

1. טיפול פרטני בקיבוץ, בעקבות פניות של גמלאים;

2. בחינה מקצועית מקפת של המערכת הפנסיונית בקיבוץ, לרבות הוצאה לאור של תקנון שיהיה רלוונטי גם לקיבוץ השיתופי וגם לקיבוץ המתחדש;

3. היערכות לקראת 2009, כאשר המטרה היא שכל קיבוצי התנועה יפעלו עפ"י התקנות.

 

רכזת האגף דיווחה כי המח' המשפטית פועלת בימים אלה מול משרד המשפטים ורשם האגודות השיתופיות, לקביעת מנגנון שבו ייקבע כי ההצמדה תחדל מלהיות צמודה ל"סכום הבסיסי" בכללי העזיבה ובמקומה תחול הצמדה חד-שנתית לשכר הממוצע במשק, עפ"י פרסומי הביטוח הלאומי. התנועה תיידע את קיבוציה לגבי סכום הפנסיה לשנת 2009 ותפעל מול הקיבוצים שעדיין לא הגיעו לרמת פנסיית המינימום. האינפורמציה על גובה הפנסיה תפורסם בעיתונות הקיבוצית.

 

בצוות הפנסיה לוקחים חלק החברים הבאים: עו"ד אמיר גנז ויעקב אברהמי (המח' המשפטית); עמרי כנען (רכז אגף הרכזים); שלומי (הקיבוץ המתחדש); מריו טויב (הקיבוץ השיתופי); דב פלג (סער); שושנה שגיא (געתון). לצוות שותף גם גורם מקצועי חיצוני, ראובן בוימל.

 

הוחלט:

 

א.              המזכירות פונה לרכזת האגף בבקשה להביא בהקדם לדיון - במזכירות ובמועצת התנועה - את המלצות צוות הפנסיה.

 

ב.               

  

ג.               המזכירות קוראת לרכז את הטיפול המתואם בנושא, במסגרת הפעילות השוטפת של אגף החברה, באמצעות צוות הפנסיה. אין שום יתרון לטיפול בנושא כאשר הוא נעשה בידי גורמים שונים בתנועה, במקביל לעבודת הצוות הפועל באגף חברה.

 

ד.              אגף הרכזים ירכז נתונים מכלל קיבוצי התנועה על גובה תשלומי הפנסיה לחבר בכל קיבוץ וקיבוץ.

 

 

 זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים