פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 10 מ-10.8.08

23.9.2008

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית (10/2008)

 

יום ראשון, ט' אב תשס"ח, 10/8/08

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; יואל מרשק; עמרי כנען; אבי אהרונסון; רבקה וילנד; סמדר סיני; יוסי בן-שאול; אפרים שפירא; אלישע שפירא; ח"כ אורית נוקד; שלומית חפץ.

 

חסרים: אלון שוסטר; אייל רייז; ח"כ שי חרמש; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; גיורא מסד; לאה קיימן; דורון סט.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: אירית בר-נתן וברכה רחמן ("אתר הקיבוצים")

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת -9/2008 (27/7/08)

2.      שאילתא - רבקה וילנד, רכזת אגף חברה

3.      הוצאת מכרזים למנהל ארגוני ולרכז תכנון תנועתי ומידע לציבור (רצ"ב)

4.      מדיניות התנועה בעניין תשלום מסי התנועה

5.      "אתר הקיבוצים" - דיווח והצגת תוכנית פעולה (מוזמנות: אירית בר-נתן וברכה רחמן)

 

1. אישור פרוטוקול ישיבה 9/2008

 

המזכירות אישרה, ללא הערות ו/או הסתייגויות, את פרוטוקול ישיבה 9/2008 מה-27/7/2008.

 

2. שאילתא - רבקה וילנד (רכזת אגף חברה)

 

רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, ביקשה לברר האם כל חבר מזכירות רשאי לפנות, ישירות ובאופן עצמאי, לרשם האגודות השיתופיות. שאילתא זו עלתה בהקשר לפנייתו של חבר מזכירות לרשם האגודות, בנושא הפנסיה בקיבוצים המתחדשים. בהעדרו של החבר, הודיעו המזכירים כי ימסרו את תשובתם לשאילתא בישיבת המזכירות הבאה.

 

3. הוצאת מכרזים למנהל ארגוני ולרכז תכנון תנועתי ומידע לציבור

 

לפני חברי המזכירות הוצג הנוסח המתוקן של המכרזים, לאחר שעברו התייחסות בצוות המכרזים של "ועדת גיוס רחבה" וגם בפורום רכזי אגפים. נוסח המכרזים רצ"ב והוא מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 

הוחלט:

נוסח המסמך אושר פה אחד ע"י חברי המזכירות.

 

4. מדיניות התנועה בעניין תשלום המסים

 

הדיון התמקד בעיקרו סביב השאלה מה צריכה להיות תגובת מזכירות התנועה לנוכח סירובם של כ-24 קיבוצים לשלם את מסיהם משנת 2007 לתנועה. בהקשר לכך מסר אפרים שפירא, גזבר התנועה הקיבוצית, סקירה מקיפה על מצב גביית המס התנועתי בשנה שעברה (2007) ובמחצית השנה הנוכחית (2008). מן הדיווח עולה כי למעלה מ-50% מקיבוצי התנועה כבר הצטרפו להסדר תשלום מסי התנועה באמצעות הארגונים האזוריים. זהו נתון מעודד שמצביע על מגמה להרחיב את ההסדר למרב קיבוצי התנועה.

 

המזכירים דיווחו כי החל משבוע זה תחל פעולה אינטנסיבית, בסיוע פעילי אגף הרכזים, כדי להשלים סבב דיונים בקרב הקיבוצים שעדיין לא מילאו מחויבותם לתשלום מס, לשנת 2008. במקביל, מזכירי התנועה יקיימו סבב שיחות עם ראשי הארגונים הכלכליים. הצלחת גביית המס תלוייה במידה רבה מאד בשיתוף הפעולה מצדם.

 

בדיון עלו דעות שונות. המכנה המשותף למרביתן: אם מחליטים על סנקציות כלשהן, הן חייבות להיות מקיפות ואפקטיביות. אין גרוע יותר מאשר לאיים בשוט שאין אחריו מאומה. לדעת אחד מחברי המזכירות, הסנקציה האפקטיבית ביותר היא הודעה לקיבוץ "הסרבן", כי כל עוד לא יסדיר את חובו לתנועה, הרי שבניו ובנותיו לא יוכלו לקחת חלק ב"שנת השירות". עלתה גם ההצעה להטיל על הנהלת קמ"ע שלא לנהל מו"מ עם שום קיבוץ שנזקק לשירות זה, אם אינו משלם את מסיו. חברים אחרים הזהירו מפני נקיטת סנקציות. לדעתם, שימוש ב"כלי" זה עלול לגרום לכך כי בסוף היום "נמצא עצמנו עם פחות תנועה, פחות מסים ופחות קיבוצים". יש להיזהר ממהלכים העלולים ליצור אנטגוניזם וניכור עם הקיבוצים. דרך של הדברות מתמדת עדיפה על דרך הסנקציות. גם בעניין פרסום שמות הקיבוצים חייבי המס לא התגבשה חזית אחידה. היו שסברו כי יש לפרסם, אך אחרים טענו כי פרסום השמות עלול לגרום דווקא לתוצאה הפוכה מזו הרצויה.

 

הוחלט:

א.      במהלך השבועיים הקרובים יתבצע "סבב" של המלווים האזוריים, בקרב הקיבוצים שלא הסדירו עדיין את תשלום מסיהם לתנועה לשנת 2008.

ב.      יוכן ניר כתוב וכן הצעת החלטה מסודרת, שתסכם את תהליכי הטיפול, לרבות ההתייחסות לגבי קבוצת הקיבוצים המסרבים להסדיר את חובם לשנת 2007.

 

6.      "אתר הקיבוצים" – דיווח והצגת תוכנית פעולה
(מוזמנות: אירית בר-נתן; ברכה רחמן)

 

אירית בר-נתן, רכזת האתר, העבירה לחברי המזכירות דף רקע שבו כלולה, בין היתר, שורה של נקודות מרכזיות שאליהן התייחסה אירית, בסקירתה על "אתר הקיבוצים". החומר שהופץ רצ"ב והוא מהווה חלק בלתי-נפרד מפרוטוקול זה.

 

להלן עיקר הנקודות שעלו בדברי הדוברים בדיון:

 

א.      דיווח קבוע לאתר על פעילות האגפים/המחלקות, יסייע במידע ובעדכון חברי הקיבוצים הגולשים באתר, על מגוון פעילויות התנועה. מדובר בכלי פרסום אדיר שרק מעט מיכולותיו מנוצלות כיום ב"אתר הקיבוצים".

ב.      הצלחת האתר מותנית בקיומו כ"יצור חי" המשתנה ומתעדכן כל העת.

ג.       האתר אמור לשמש לא רק כצינור מידע/נתונים לחברי הקיבוצים, אלא גם לציבור הרחב המעונין לקרוא, מעת לעת, על המתרחש בתנועה הקיבוצית.

ד.      השלב הבא של שדרוג האתר חייב להיות בפתיחת "אתר" באנגלית ובספרדית. המטרה: להגביר קשר עם העולם האקדמי; עם עולם הקואופרציה והרעיון השיתופי; עם העולם היהודי בתפוצות; עם חניכי תנועות הנוער היהודיות בחו"ל.

ה.      בשאיפה, יש להגביר את כמות הפרסום באתר ולהשתמש בהכנסות הפרסום לשדרוג האתר.

ו.         חזות האתר ("דף הבית") אינה 'מזמינה'. יש לשדרג את דף הכניסה לאתר.

ז.       יש לעשות כל מאמץ על מנת שקיבוצים יתחברו בקישורית, לאתר התנועתי.

ח.      אין להרשות שמדורי תגובות הגולשים יהפכו מטרה ל"השתלטות" של מספר מצומם של חברים.

ט.      יש לבדוק את שילוב אתר "מכון שיטים" במסגרת אתר הקיבוצים.

 

הוחלט:

א.      המזכירות שולחת ברכות ותודות לישראל רפפורט, מנהלו ומקימו של "אתר הקיבוצים" וכן לאירית בר-נתן ולברכה רחמן, הצוות הקיים, על עבודתם המסורה בניהול האתר ובהבאתו להישגיו הנוכחיים.

ב.      המזכירות קוראת לצוות "אתר הקיבוצים" לתת דעתה ולפעול ברוח ההערות שמופיעות לעיל.

ג.       המזכירות רואה בחיוב שדרוג האתר בשפות: אנגלית וספרדית. תקצוב למטרה זו יידון במסגרת הדיונים לקביעת תקציב התנועה לשנת 2009.

ד.      המזכירות רואה בחיוב כל תוספת פרסומת בתשלום.

ה.      צוות האתר יבדוק את אפשרות הכללת האתר - בקישורית או בכל דרך אחרת - ב: MyNet

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

 

מס תנועה פרוגרסיבי - הקמת צוות לבדיקת הנושא

 

רשם: רן כוחן

 

בהמשך לבקשות חוזרות ונשנות של מספר חברים במועצת התנועה, הודיעו המזכירים על הקמת צוות מיוחד לבדיקת הנושא. בצוות המוצע: צבי מנבר (ג.ח. מאוחד); עזרא רבין (געש); אפרים שפירא (גזבר התנועה); דניאל יופה (רמת יוחנן); חגית סלוצקי (זיקים).

 

אחד מחברי המזכירות הציע לכלול חבר נוסף בצוות. המזכירים הודיעו כי יבחנו וישקלו את ההצעה. בכל מקרה, יש לקיים את הכוונה, שרוב חברי הצוות יהיו דווקא חברי קיבוצים מן השורה, שאינם פעילי/עובדי תנועה לעת הזו.

 

סוכם:

א.      המזכירות אישרה את הקמת הצוות לבדיקת הנושא הנ"ל וכן את ההרכב השמי המוצע.

ב.      אחד מחברי הצוות המוצע לעיל ישמש כיו"ר הצוות.

 

איחוד העיתונים והקמת עיתון חדש - לקראת דיון במועצת התנועה

 

נושא איחוד העיתונים נדון כבר בישיבה קודמת של מזכירות התנועה. כזכור, בסופה של אותה ישיבה הוחלט כי המזכירות תמליץ למועצה על הקמת עיתון חדש של התנועה הקיבוצית, במקום שני העיתונים הפועלים כיום ("הקיבוץ" ו"הדף הירוק"). בפועל, ניתן "אור ירוק" להקמת צוות שהחל במו"מ עם "מעריב" ו"ידיעות אחרונות". הצוות הגיע עתה לשלבי דיונים מתקדמים, שחייבו דיווח למזכירות וקבלת הכוונה והסמכה מצידה לסיום המו"מ. טיוטת ההסכם תוצג לדיון ולהחלטה במזכירות ובמועצת התנועה הקיבוצית. בכל מקרה, לפי הודעת המזכירים, לא ניתן יהיה לחתום סופית על חוזה, טרם שהוא יאושר תחילה בשני המוסדות הנ"ל.

 

בעקבות דברים שעלו במזכירות בזמנו וכן דברים שעלו גם במועצת התנועה שדנה בנושא, החליטו המזכירים להזמין סקר חיצוני מ"חברת חקר" שנועד לבדוק עמדות חברי קיבוצים (עפ"י מדגם), לשאלה הבאה שהוצגה בפניהם: "כיום מתפרסמים מדי שבוע שני עיתונים: "הדף הירוק", שבמקור היה עיתון בעל זיקה לקיבוץ הארצי, ו"הקיבוץ" שבמקור היה עיתון בזיקה לתק"ם. כיום, לאחר איחוד כל הקיבוצים לתנועה קיבוצית אחת, הכוונה היא לאחד את שני העיתונים לעיתון חדש. המהלך יהיה למעשה צעד המשלים את תהליך איחוד התנועות, גם מעשית וגם סמלית, וייצור עיתון רחב ובעל השפעה. האם אתה תומך או מתנגד לאיחוד שני העיתונים לעיתון אחד".

 

72% מקרב כלל המדגם תמכו באיחוד העיתונים; 8% הביעו התנגדות למהלך. עוד 20% נתנו תשובות בנוסח: 'אין דעה'; 'יש נימוקים בעד ונגד'; "מתלבט". דו"ח הממצאים והמסקנות של הסקר מצ"ב לפרוטוקול ישיבה זו, ומהווה חלק בלתי-נפרד ממנו.

 

בתום הצגת הסקר, נפתח הדיון. להלן עיקרי הנקודות שהועלו ע"י הדוברים השונים: השאלה, באופן שהוצגה לציבור החברים/הנסקרים, היא שאלה מוטה ונוסחה לא נכון; על פניו, הסקר איננו בנוי באופן מקצועי; הקטנת מספר העיתונים תגרום להקטנת מספר הקוראים וכן גם לירידה במספר הכותבים; שני גופי התקשורת: 'ידיעות תקשורת' ו'מעריב מקומונים' הגישו הצעה כספית דומה, וכל אחד מוכן להשוות את הצעתו לשני; קיומם של מספר כלי תקשורת/עיתונים מפחיתה את החשש מפני "עיתון מטעם"; אם ההחלטה תיפול לטובת "ידיעות תקשורת", גוף התקשורת השני (מעריב מקומונים) יוציא - בכל מקרה - עיתון משלו לציבור חברי הקיבוצים; התנועה איננה מממנת את העיתונים הקיבוציים הנוכחיים, כך שאין כל סיבה להתערבותה בעניין מספר העיתונים המכוונים לציבור הקיבוצי; רוב חברי הקיבוצים אינם מבינים כלל מדוע יש צורך בקיומם של שני עיתונים קיבוציים, שבהם מופיעה - בחלקה - אותה האינפורמציה; עיתון "הדף הירוק" מחולק בחינם, בעוד שבעבור עיתון "הקיבוץ" נידרש החבר/ה לשלם. אין מקום לחזרה למצב זה, לכשייצא העיתון החדש; עצם קיומם של 2 עיתונים דווקא מחזק את 'בשורת' האיחוד: פלורליזם ומגוון רחב של דעות; תחרות בין עיתונים היא טובה ומשרתת רק את ציבור הקוראים; אין שום לחץ להחליט עתה. ניתן עדיין להמתין. אין צורך להיחפז בקבלת ההחלטות; שני העיתונים אינם ברמה נאותה. עדיף לקיים עיתון טוב אחד על פני שני עיתונים המתנהלים במצב כפי שהוא כיום; המו"מ עדיין לא הסתיים. השאיפה הסופית היא להגיע למצב שבו לא תהיה לתנועה שום מחויבות כספית. אם תעלה כזו דרישה, היא תגיע מיידית לשולחן המזכירות.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. לדבריהם, אין זה הוגן כלל להציג מצב/מצג שלפיו, מי שרוצה עיתון אחד הוא אנטי-דמוקרטי וכל חפצו הוא בסתימת פיות. המטרה הסופית היא להגיע לעיתון טוב , גדול (32 עמודים), מגוון בדעותיו, משפיע בחברה הישראלית ושאיננו תלוי במוסדות ובמנהיגי התנועה לצורך קיומו. החברים בקיבוצים מזהים עדיין את ה"דף הירוק" כעיתון של הקבה"א ואת "הקיבוץ" – כעיתון של התק"ם. בכל דרך שניתן להתבונן בה, נתוני הסקר הם מובהקים וחד משמעיים. שיחות רבות עם חברי קיבוצים מצביעות על כך, שחברי הקיבוצים מזהים במפורש את אקט הקמת העיתון החדש, כמהלך/אקט מסכם של איחוד התק"ם והארצי. בנוסף, החיבור ל"ידיעות תקשורת" פירושו גם חיבור ל-Y.NT. מדובר בפוטנציאל קריאה של כמיליון ורבע קוראים שעד היום לא נחשפו כלל לעולמה של התנועה הקיבוצית. בעיתון החדש יהיו שני עמודים שיעמדו - בחינם - לרשותה של מזכירות התנועה ובהם היא תוכל לבטא את דברה בצורה ברורה וחדה.

 

בהצבעה שהתקיימה בתום הדיון הצביעו 14 חברים בעד ההחלטות להלן; 3 - נגד.

 

הוחלט: 

א.      המזכירות מסמיכה את צוות המו"מ לסיים את המו"מ מול "מעריב" ו"ידיעות" ולסכם על טיוטת חוזה להקמת העיתון החדש של התנועה הקיבוצית. עדיפות ראשונה לחתימה תינתן ל"ידיעות אחרונות".

ב.      יוקם צוות היגוי שיהיה אחראי על: הקמת "רשות" וצוות מערכת לעיתון החדש; קביעת קריטריונים לקשר שבין התנועה הקיבוצית לעיתון; בחינת ציפיות ומטרות שצריכות לעמוד בפני העיתון; גיבוש שם חדש לעיתון. מזכירי התנועה לא יכללו ולא יהיו חברים בצוות האמור.

ג.       שני הצוותים הנ"ל יביאו את סכומי עבודתם לאישור סופי של המזכירות.

 

דיווחים

 

ישיבת מזכירות פתוחה - ביום חמישי, 13/3/08, תיערך ב"בית התנועה" ישיבת מזכירות פתוחה שבה יציג השר שלום שמחון, שר החקלאות ופיתוח הכפר, את תוכניות משרדו בשנת העבודה הנוכחית, בזיקה מיוחדת לנושאים הנמצאים על סדר יומם של הקיבוצים ומזכירות התנועה. המזכירים ביקשו מחברי המזכירות לכבד את המעמד ולהגיע לישיבה הפתוחה לכל.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית

תגובות לכתבה

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים