פרוטוקול מישיבת פורום תנועות ההתיישבות מיום 29.6.2008

פרוטוקול מישיבת פורום תנועות ההתיישבות מיום 29.6.2008

רשם :  גברי ברגיל

 

נוכחים: גברי ברגיל, משה בן ישי, שרגא נוי, נחמיה רפל, מאיר ויזל, דודו קוכמן, ירון סולומון, רפי עשת.

מוזמנים: גיורא מרום, דני נגר (תנועה לציונות מתחדשת) עו"ד חגי שבתאי, עו"ד גלי פלד – שבתאי , עו"ד קובי שביט

 

 

  1. התנועה לציונות מתחדשת: דני נגר וגיורא מרום הציגו את פעילותה של תנועה חדשה שהוקמה ע"י קבוצת אזרחים הנקראת "התנועה לציונות מתחדשת" ומטרתה העיקרית לפעול לחיזוק ההתיישבות היהודית בנגב ובגליל.
    התקיים דיון פתוח על חזון התנועה ומטרותיה ובסיום הדיון סוכם שכל תנועת התיישבות תשמור על קשר באופן ישיר עם התנועה הנ"ל מתוך מטרה לפעול במשותף באותן נקודות בהן קיימת אפשרות לשיתוף פעולה.

  1. בג"צ 979 : עו"ד חגי שבתאי ועו"ד גלי פלד–שבתאי מטעם המושבים ועו"ד קובי שרביט מטעם התנועה הקיבוצית מסרו דווח על הדיון שהתקיים בבג"צ בנוגע להחלטות 979. נגד ההחלטה הנ"ל הוגשו עתירות מצד פורום הערים הגדולות, "התנועה לצדק חלוקתי"  ו"אדם טבע ודין" מצד אחד ועמותת "אדמתי" וקבוצת חברי קיבוצים מצד שני. בסיכומו של יום דיונים ארוך החליט הבג"צ להמשיך את הדיון בפני שבעה שופטים. התאריך להמשך הדיון טרם נקבע.
    בסיכום הדיון הוחלט שחשוב להמשיך את קיום התיאום בין המושבים לקיבוצים ולהבטיח שהטיפול הנפרד הנובע מהמצב השונה במושבים ובקיבוצים לא יביא לפגיעה הדדית בין הצדדים. כמו כן סוכם שצריך להערך למאבק על דעת הקהל מתוך הבנה שהדיון עלול להמשך זמן רב "וגם שופטים קוראים עיתונים"

                                                                                    רשם: גברי ברגיל

 

תגובות לכתבה

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים