פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 5 מ-23.3.2008

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 5 מ-23.3.08

יום חמישי, ט"ז אדר ב' תשס"ח,  23/3/08  

(ישיבה 5/2008)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; יואל מרשק;  עמרי כנען; אבי אהרונסון;  אייל רייז; סמדר סיני; יוסי בן-שאול; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; אפרים שפירא; גיורא מסד; לאה קיימן; ח"כ אורית נוקד.

חסרים:  שלומית חפץ; אלון שוסטר; אלישע שפירא;  דורון סט; ח"כ שי חרמש; רבקה וילנד.

משקיפים קבועים: עו"ד  מיכי דרורי;  אביב לשם;  משה תרשיש.

מוזמנים: ח"כ חיים (ג'ומס) אורון.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל   - מזכיר התנועה הקיבוצית


רשם: רן כוחן

 

 

על סדר היום:

1.                  אישור פרוטוקול ישיבות קודמות – 3/2008 ו-4/2008

2.                  ברכות לח"כ חיים (ג'ומס) אורון

3.                  דיווחים בין ישיבה לישיבה

4.                  "הקרן לאחריות חברתית" - דיווח

5.                  כנסים תנועתיים במהלך 2008

 

 

1.                   אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות – 3/2008 ו-4/2008

 

המזכירות אישרה, ללא הערות, את פרוטוקול ישיבה 3/2008.  גיורא מסד הביע הסתייגותו לגבי אופן הדיווח המופיע בפרוטוקול ישיבה מס' 4/2008  ( עם השר שלום שמחון, שר החקלאות ופיתוח הכפר). יו"ר הישיבה ביקש מגיורא להיפגש עם רן כוחן, כדי לבדוק את הטעון תיקון בפרוטוקול האמור.

 

2.                  ברכות לח"כ חיים (ג'ומס) אורון

 

המזכירים בירכו את ח"כ חיים (ג'ומס) אורון על בחירתו לתפקיד יו"ר מפלגת מר"צ-יחד. עצם העובדה שחבר קיבוץ ערכי, פעיל בכל הנושאים הנוגעים לתנועה הקיבוצית ומעורב, מתמנה לתפקיד הרם הזה, ראויה להוקרה ולהערכה רבה. ג'ומס הודה למברכיו וציין כי הוא גאה על היותו חבר קיבוץ ושליח של התנועה הקיבוצית. הוא הביע את שאיפתו להיות חלק מוביל מגוש שלום יציב, שיהיה משמעותי ויוכל להשפיע על מדיניותה של מדינת ישראל. הוא קרא למנהיגי התנועה הקיבוצית שלא לוותר על תפקידה הפוליטי חברתי של התנועה, בקידום הנושאים החשובים באמת המונחים כיום על שולחנה של מדינת ישראל.

 

3.                  דיווחים בין ישיבה לישיבה

 

א. יציאה לסיור בחו"ל  - גברי ברגיל הודיע לחברי המזכירות על יציאתו לדרום אמריקה – צ'ילה; ארגנטינה; אורוגואי; ברזיל – לסיור ולמפגשים בקרב תנועות הנוער הקשורות לתנועה הקיבוצית (הבונים-דרור; השומר הצעיר העולמי; החלוץ למרחב; הנוער הציוני). מטרת הסיור: לחזק את הזיקה והקשר בין ראשי התנועות הנ"ל בחו"ל לבין התנועה הקיבוצית.

 

ב.  יוסי בן-שאול – הודעה אישית  -  בהמשך לדיון שהתקיים במועצת התנועה האחרונה (2/2008), בסעיף: איחוד העיתונים הקיבוציים, ביקש יוסי בן-שאול להעלות קובלנה על האופן שבו קבוצת חברים, בעיקר מקרב המתנגדים להצעת המזכירות,השתלטו על הדיון במועצה, מבלי שנשמעה על כך תגובה כלשהי מיו"ר נשיאות המועצה ו/או ממזכירי התנועה. יוסי קובל גם על כך שהצעת המזכירות לא הועמדה להצבעה וכי היא נמשכה בחופזה, מבלי שיקבע מועד ברור להמשך הדיון, אם בכלל, בהצעה שעמדה על סדר היום.

 

המזכירים הסבירו את שיקולם לקיים את הדיון בנושא הטעון הנ"ל, בנוהל של: "קריאה ראשונה" ולאחריה "קריאה שנייה".  תהליך בנוהל כזה מאפשר דיאלוג והידברות בין כל הצדדים, בין ישיבה לישיבה. הוא גם מאפשר – ככל שניתן – להגיע להסכמות. אין כל כוונה שהנושא יורד מעל סדר היום, או שהוא 'ימרח' עד אין-קץ. הנושא יעלה לדיון בישיבת המזכירות הקרובה, טרם התכנסות מועצת התנועה הבאה. בישיבה זו תגובש ההחלטה מה עושים וכיצד ממשיכים קדימה.

 

4.                   "הקרן לאחריות חברתית" – דיווח

 

המזכירים דיווחו על הפגישה שהתקיימה לאחרונה ב"שולחן הארגונים". מטרת הפגישה הייתה במגמה להביא לכלל סיום וסיכום את הנושא שבנדון. לדברי המזכירים, התגבשה הסכמה רחבה בקרב רכזי הארגונים שנוכחו בישיבה. בהתאם, ניתן לצאת עם הנושא לדרך. המזכירים הודו לגיורא מסד, רכז "שולחן הארגונים", על תמיכתו וסיועו לקידום הנושא. הודעה על כך תועבר גם למועצת התנועה בהתכנסותה הבאה. 

 

5.                   כנסים תנועתיים במהלך 2008

 

עמרי כנען, רכז אגף רכזים, הציג למזכירות מתווה ראשוני של הכנסים התנועתיים המתוכננים לשנת  2008ׁ (רצ"ב) . מדובר בכנסים הבאים:
א. כנס שנתי, חגיגי וייצוגי של התנועה הקיבוצית – לקראת סוף אוקטובר ש.ז.;
ב. אספות משקים, במסגרת הארגונים האזוריים (מיועד בעיקר לבעלי תפקידים כלכליים מרכזיים בקיבוציהם);
ג. כנסים אזוריים, במסגרת פתוחה, לממלאי כלל התפקידים בקיבוץ וכן לחברים מעונינים. הכנסים הללו אמורים לעסוק בשורה של נושאים מרכזיים, ביניהם: מדיניות הקרקעות של התנועה; הצמיחה דמוגרפית; פנסיה וכיו"ב.
המטרה העיקרית של כלל הכנסים הנ"ל: חיזוק הקשר בין התנועה לקיבוצים/לחברים.

 

בדיון שנערך בהמשך עלתה הצעה לכלול בכנס המרכזי גם את נושא המעורבות של התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית; את נושא המשימתיות; ההתנדבות; החינוך לערכים.  כמו כן הוצע לצרף למכלול הנושאים בכנס נושאים כמו: עבודת תנועות הנוער בקיבוצים; שנת שירות; יציאה לקורסי  קצינים וכו'.

 

המזכירים סיכמו את הדיון והציגו את הכנס המרכזי כהזדמנות ליצירת "גאוות יחידה": התנועה הקיבוצית והיחלצותה מן המשבר החברתי-כלכלי שבו הייתה נתונה כשני עשורים. לעומת הכנס המרכזי, שבו ייקחו חלק גם אישים מחוץ לתנועה הקיבוצית, יתקיימו – כאמור – גם כנסים אזוריים שבהם תידרש הנהגת התנועה להציג תשובות וכיוונים לבעיות קיומיות. אין זה שולל את האפשרות לקיים בכנסים אלה גם דיונים בתחומי המשימתיות התנועתית, החינוך וכיו"ב. לקראת הכנסים הללו יגובש "נייר עבודה" שיוצג בפני חברי המזכירות.

 

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים