פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 2 מ-24.2.08
פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 2 מ-24.2.2008

 

יום ראשון, י"ח אדר א' תשס"ח, 24/2/08

(ישיבה 2/2008)

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; שלומית חפץ; אבי אהרונסון; אייל רייז; ח"כ אורית נוקד; כבי שקולניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה וילנד; אלון שוסטר; לאה קיימן;.

 

חסרים: אלישע שפירא; יוסי בן-שאול; אפרים שפירא; גיורא מסד; דורון סט; ח"כ שי חרמש

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: עמיקם אוסם; תמי - מח' צמיחה דמוגרפית (צמ"ד) בתנועה הקיבוצית.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות הת"ק: 1/2008 ודיווחים.

ב.      המח' לצמיחה דמוגרפית (צמ"ד) - דו"ח פעילות

ג.       עמדת התנועה בעניין תיקון תקנוני הקיבוצים

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית 1/2008

 

אושר פה אחד, ללא הסתייגויות.

 

ב. המטה לצמיחה דמוגרפית (צמ"ד) - דיווח (מוזמנים: עמיקם; תמי)

 

עמיקם אוסם, רכז מטה צמ"ד, פתח את הדיון. לדבריו, נושא הצמיחה הדמוגרפית הוגדר כנושא מרכזי בתוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית לשנת 2008. עבודת מטה צמ"ד נעה בין 2 קטבים: הקוטב האחד - הקיבוצים. הקוטב השני - מי שפונים ומעונינים להיקלט בקיבוצי התנועה. המשימה העיקרית הניצבת בפני מטה צמ"ד: להבטיח ולוודא שישנם די קיבוצים שרוצים לצמוח מבחינה דמוגרפית, חברתית וכלכלית. בפועל, קיבוצים רבים מאד - חלקם כאלה שמאד מעונינים לצמוח ולהתפתח - אינם יכולים לעשות זאת. לכך שתי סיבות עיקריות: הראשונה, העדר תשתית תודעתית. השניה, העדר תשתית פיזית (שיכון). חסרונם של שני אלה גורם לכך שבמצב הנתון כיום, עולים וצצים לא מעט קשיים ביכולת "להתניע" מהלך משמעותי של צמיחה דמוגרפית.

 

בצד של 'הפונים' לקליטה קיימות שתי קבוצות עיקריות. האחת – "בנים חוזרים". השניה: נקלטים שאינם בני קיבוץ, אך חפצים לבדוק אפשרות קליטה, לרוב בקיבוץ שיתופי ("קיבוץ של פעם".....). גם אלה וגם אלה אינם נבהלים מהאפשרות להיקלט במעמד של 'חברים לכל דבר ועניין. כאמור, לקיבוצים רבים אין מה להציע, בעיקר לא בכל הנוגע לקורת גג ולדיור. התוצאה - קיים חוסר איזון בין ההיצע והביקוש. ההיצע גדול כיום יותר מהביקוש. עובדה זו מתגלה בכל חומרתה בפריפריה, בעיקר בקיבוצי הצפון.

 

רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, שיבחה את עבודת המטה. היא הדגישה בדבריה את עובדת צמיחתו של הקיבוץ בכל מיני דרכים ושיטות. אין זה מתפקידה של התנועה להכתיב לקיבוץ את צורת ואופי גידולו הדמוגרפי. המדיניות הרשמית של התנועה – להעדיף קליטת בנים חוזרים, במגמה לקלוט אותם כחברים.

 

החברים הרבים שנטלו חלק בדיון, עמדו על כך שמהרבה בחינות, כדאי היום לצעיר, בן משק לשעבר, לשוב ולחזור לקיבוצו. יש בכך בכדי להצביע על חוסנם של קיבוצים רבים ועל תחושתם המופגנת כי "המשבר הגדול" נמצא כבר מאחוריהם. גם המזכירים, בדברי הסיכום שלהם, עמדו על כך שקיבוצים רבים כיום משדרים שידור של ביטחון ועוצמה ולא שידור של חולשה ומסכנות. לכן, לדברי המזכירים, תפקידה המרכזי של התנועה - אם היא אכן רוצה לעמוד ביעדיה ובתוכנית העבודה שלה, זה לנהל מאבק עיקש ובלתי מתפשר מול רשויות המדינה, כדי שניתן יהיה להתמודד ביתר קלות מול בעיות שיכון ו/או שיוך דירות. הקליטה בפריפריה איננה רק בעיה של התנועה הקיבוצית. זו היא משימה לאומית מן המעלה הראשונה, במיוחד בכל מה שנוגע לנגב ולגליל.

 

סוכם:

 

1.      המזכירות מוקירה ומודה למטה "צמ"ד על העבודה הנעשית על ידם לקידום תודעה של צמיחה דמוגרפית בקרב קיבוצי התנועה.

2.      המזכירות תמשיך לתבוע מרשויות המדינה לשנות את המדיניות הממשלתית הנוכחית ולקדם ולפתח בקיבוצים המעונינים בצמיחה וגידול: תשתיות פיזיות, יזמויות, יצירת מקומות עבודה, בניית שיכון, חינוך מתקדם וכיו"ב, בכדי לאפשר למשפחות צעירות למצוא את ביתם בקיבוץ.

3.      המזכירים יזמנו את חברי מטה צמ"ד לדיווחים נוספים במהלך שנת העבודה הנוכחית.

 

ג. עמדת התנועה בעניין תיקון תקנוני הקיבוצים

 

המזכירות קיבלה חומר רקע ושמעה את סקירת המח' המשפטית, לעניין הדרישה של מספר קיבוצים "להוציא את התנועה" מסעיפי תקנון הקיבוץ.

 

הוחלט:

1.      המזכירות רואה במעמד התנועה בתקנוני הקיבוצים חלק בלתי-נפרד מחברותם של הקיבוצים בתנועה וממרקם היחסים ההדדי בין הקיבוצים לתנועה, כמו גם רכיב מרכזי באחריות של התנועה כלפי הקיבוצים וכלפי חברי הקיבוצים.

2.      בהתאם לכך, המזכירות מתנגדת להשמטת איזכור התנועה ופגיעה בסמכויותיה ע"י "הוצאת התנועה" מסעיפים: 79; 99; 118; 119; 122; 125 של 'התקנון הרווח' (או מסעיפים בעלי אותו התוכן הקיימים במספור אחר בחלק מהתקנונים).

3.      לצורך השוואת המדיניות בין שתי "תנועות האם" לעניין תיקון תקנון הקיבוץ, המזכירות מחליטה שיש להשוות את נוהל אישור תיקון התקנון בקיבוצי הקיבוץ הארצי לשעבר, לנוהל שנהג לגבי קיבוצי התק"ם לשעבר. לפיכך, לגבי כל קיבוץ שיבקש זאת, תסכים התנועה כי סעיף 118 לתקנון הקיבוץ יתוקן כך שבמקום הצורך בקבלת אישור התנועה לתיקון התקנון, תתקיים רק חובת התייעצות עם התנועה לעניין התיקון.

 

דיווחים:

 

1.      יישובי "עוטף עזה" - ההערכות התנועתית - הוקם צוות בנדון, על מנת להבטיח התארגנות תנועתית יעילה ותכליתית בעת הצורך. רכז הצוות - יואב מרגלית (נצר סירני), רכז מח' ביטחון בתנועה.

2.      מהלכים אחרונים בתהליך איחוד התנועות - הצוות שנקבע לעסוק בנושא נמצא בשלבי עבודה מתקדמים מאד. מזכירי התנועה מסרו דיווח על התקדמות איחוד התנועות ופעילות "חבצלת". לבקשת חברים, הודיעו המזכירים כי ימשיכו לדווח למזכירות על כל התקדמות משמעותית בתהליכי האיחוד. הם הדגישו את נחישותם לסיים את התהליך ברוח ובאווירה טובה.

3.      מעבר הנה"ח - המזכירים מסרו כי הושלם בהצלחה המעבר של הנה"ח התנועה הקיבוצית ממתחם אפעל ל"בית התנועה הקיבוצית". הנה"ח התנועה ממוקמת בקומה 6 ומנהל החשבונות הוא משה ריבוא.

4.      שינוי כתובת הדוא"ל של התנועה הקיבוצית - יכנס לתוקפו בקרוב ויהפוך מ-kba ל- tkz.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים