פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 1 מ-27.1.2008
פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 1
מ-27.1.2008
 

יום ראשון, כ' שבט תשס"ח,  27/1/08  

(ישיבה  1/2008)

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; יואל מרשק;  עמרי כנען; אלישע שפירא;  שלומית חפץ; אבי אהרונסון;  אייל רייז; ח"כ אורית נוקד; כבי שקולניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; יוסי בן-שאול; אלון שוסטר. 

 

חסרים:  סמדר שיני; אפרים שפירא; רבקה וילנד; לאה קיימן; גיורא מסד; דורון סט; ח"כ שי חרמש

 

משקיפים קבועים: עו"ד  מיכי דרורי;  אביב לשם;  משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל  - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

א.                  אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות הת"ק:  21/2007  ודיווחים.

ב.                  הצעה למינוי צוות בדיקה בנושא: מיסוי פרוגרסיבי לתנועה.

ג.                   מבקר התנועה: תוכנית העבודה לשנת 2008; דו"ח המבקר למועצת התנועה 2/2008

ד.                  המצב ב"עוטף עזה" - דיווח

 

המזכירות שולחת תנחומיה לחניק מרשק על מות אימה, ז'ניה קרוק ז"ל, מוותיקות קיבוץ שפיים

 

א.                  אושר פה אחד, פרוטוקול ישיבת מזכירות הת"ק:  21/2007 ללא הסתייגויות.

 

ב.                  הצעה למינוי צוות בדיקה בנושא: מיסוי פרוגרסיבי לתנועה.

 

הנושא עלה כבר מספר פעמים במושבי מועצת התנועה, לבקשת מספר חברים המבקשים לקבל החלטה הקובעת, כי המס התנועתי ישולם על בסיס פרוגרסיבי, לפי מצבם הכלכלי של הקיבוצים, ולא עפ"י השיטה הקיימת כיום. המזכירים הבהירו שבהחלטה על הקמת "הקרן" סוכם גם על מסלול של גביית מס פרוגרסיבית, שכרגע אינה בביצוע. הם הציעו להקים ועדה שתבדוק את אפשרויות יישום הנושא.

 

סוכם:

1.                  המזכירות מאשרת את הצעת המזכירים להקים צוות בדיקה לנושא, על הצוות יוטל לבדוק את התכנות ההצעה.

2.                  המזכירות מסמיכה את המזכירים להביא לישיבת מזכירות התנועה הבאה הצעה שמית של חברי הצוות  הנ"ל.

3.                  בגמר כל הבדיקות והדיונים, הנושא, בצירוף המלצות המזכירות, יובא להכרעה במועצת התנועה.

 

ג.                   מבקר התנועה: תוכנית העבודה לשנת 2008; דו"ח המבקר למועצת התנועה 2/2008

 

ערב הנחת "דו"ח המבקר" על שולחן מועצת התנועה (מושב 2/2008), ביקשו המזכירים ממשה תרשיש, המבקר,  להציג את עיקרי הנקודות שיועלו על ידו במועצה, זאת לידיעה מוקדמת של חברי המזכירות וכן, בהזדמנות זו, להציג גם את תוכנית העבודה של יחידת מבקר התנועה לשנת 2008.

 

בהופעה ראשונה במזכירות התנועה, מאז כניסתו לתפקיד, פרש המבקר את תפיסת עולמו, בהתייחס לעבודת הביקורת בתנועה הקיבוצית. בין יתר הנקודות, הוא הדגיש את עדיפותו לביקורת "בתהליך", כמרכיב חשוב ביותר בביקורת בונה ומתקנת ב"זמן אמיתי". משה תרשיש ציין כי אחת מהנקודות המרכזיות בכל ביקורת שיערוך תתמקד באופן הפצת המידע  לכלל הציבור, שמקיים או לא מקיים  "המבוקר" הספציפי. עוד נקודות שעליהן עמד בדבריו: בדיקה יסודית האם  וכיצד הושגו המטרות שאותן התחייב "המבוקר" לבצע, בעת שהגיש את תוכנית העבודה שלו, בראשית כל שנה חדשה;  תקינות הפעילות של "בית התנועה"; קיום נהלים; מעקב אחר ביצוע,  וכיו"ב.

 

תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית בשנת 2008 אושרה ע"י ועדת הביקורת של התנועה הקיבוצית, בישיבתה מיום 16/10/2007. התוכנית שתוצג בפני מועצת התנועה, שאליה בלבד כפוף מבקר התנועה, רצ"ב לפרוטוקול זה  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

מלבד "תוכנית העבודה – 2008", סקר המבקר בקצרה גם שורה של המלצות מדוחות ביקורת שונים, שלדעת מבקר התנועה לא זכו עדיין לכלל יישום. גם המלצות אלו מצ"ב לפרוטוקול זה.

 

בשיחה שהתקיימה, בעקבות הצגת הדברים ע"י מבקר התנועה, סברו חלק מחברי המזכירות כי מוטב היה להציג למועצה  "תוכנית עבודה" שיש בה פחות נושאים, ושניתן בכל אחד מהם לבצע בדיקת עומק משמעותית יותר.  בהתייחס להמלצות מדוחות קודמים, הוצע למבקר לתת יתר תשומת לב להמלצות/החלטות שהן פועל יוצא של עבודת הביקורת לבין 'המלצות' שמשקפות הגיגים/מחשבות//דעות/משאלות לב וכו' בלבד.

 

סוכם:

1.                  המזכירים הודו למבקר על אופן הצגת הדברים וציינו במיוחד את הדרך החברית והמקצועית שבה פועל מבקר התנועה הנוכחי.

2.                  המזכירים מסרו כי דו"ח המבקר על פעילות התנועה הקיבוצית יוצג בפני צירי הקיבוצים, במושב מועצת התנועה, במהלך חודש מרץ שנה זו (2/2008).

 

ד.                  דיווח – המצב ביישובי "עוטף עזה"

 

המזכירות שמעה מפיו של אלון שוסטר, חבר המזכירות וראש מוא"ז "שער הנגב", על המצב הביטחוני ביישובי "עוטף עזה", לנוכח הירי הבלתי-נפסק של טילי קסאם וירי מרגמות מאזורים שונים בחבל עזה. את עיקר דבריו הקדיש אלון שוסטר לתוכניות מיגון הבתים והמוסדות הציבוריים בעיר שדרות ובישובים/קיבוצים שמסביב.

 

הוחלט:

"מזכירות התנועה ניצבת מאחורי ראשי היישובים ב"עוטף עזה", בתביעתם הבלתי-מתפשרת למגן את בתי התושבים באזור. יישובינו שם הם מגן הביטחון של דרום המדינה ולכן חובה על הממשלה להבטיח מיגון משמעותי, שיהיה בו כדי לחזק את רוחם ואת ביטחונם האישי של חברינו שם".  הודעה ברוח זו תפורסם ברבים ע"י דובר התנועה.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים