פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 21 מ-30.12.2007

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 21

מ-30.12.2007

 

יום ראשון, כ"א טבת תשס"ח,  30/12/07  

 (ישיבה  21/2007)

 

נוכחים: גברי ברגיל; סמדר סיני; יואל מרשק;  עמרי כנען; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; אבי אהרונסון;  אפרים שפירא; רבקה וילנד; כבי שקולניק; דורון סט; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ שי חרמש; יוסי בן-שאול; אלון שוסטר. 

 

חסרים:  זאב (ולוולה) שור; לאה קיימן; אייל רייז;  גיורא מסד; ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד  מיכי דרורי;  אביב לשם;  משה תרשיש.

 

מוזמנים:  יעל אייזנר; אורנה זמיר - מח' בריאות ורווחה בתנועה הקיבוצית.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל  - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

 

על סדר היום:

א.                   אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות הת"ק:  20/2007  ודיווחים.

ב.                  מח' בריאות ורווחה (אגף חברה) – ביצוע מול תיכנון.

ג.                   תוכנית העבודה התנועתית – 2008 – דיון ב"קריאה שנייה".

ד.                  תקציב התנועה הקיבוצית – 2008 – דיון ב"קריאה שניה".

 

חברי המזכירות שלחו ברכות בריאות,החלמה וחזרה מהירה  לפעילות לזאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

 

דיווחים:

 

ח"כ שי חרמש – מיגון "עוטף עזה"  -  ח"כ חרמש דיווח על שינוי בעמדת ראש הממשלה בנושא מיגון יישובי "עוטף עזה", לאחר שבעבר הוא הצהיר על התנגדותו הנחרצת "למגן עצמנו לדעת". בתאום עם ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, ובלחצו של ח"כ חרמש ואחרים, נקבע הפעם הזאת – בהודעה שלטונית מוסמכת – הסכום המוקצב (50 מיליון ₪ כמקדמה ראשונית) וכן המועד לתחילת ביצוע.  עדיפות תינתן למיגון בתי תושבים ב"מעגל שדרות רבתי", הכולל את העיר עצמה, וכן את הישובים הסמוכים: ניר-עם; איבים; ארז; זיקים; כרמיה.

 

דורון סט – הסדר החוב לסוכנות היהודית  -  רכז האגף לכלכלה בתנועה הקיבוצית, דיווח לחברי המזכירות על מצב הדברים, נכון למועד מסירת הדיווח, בכל הנוגע להסדר חובות הקיבוצים לסוכנות היהודית. מדובר בעסקה מורכבת מאד הנוגעת לסילוק חובם של חמישים "קיבוצי סוכנות", החזר בסך 140 מיליון ₪ (מחצית מסך החוב המקורי). קיימים עדיין מספר קטן של קיבוצים שמסרבים להצטרף להסדר ולהם מוצע בכ"ז להצטרף ולפתור את בעיותיהם הפרטניות במועד מאוחר יותר. לדברי דורון סט, היעד כרגע הוא להגיע ליצירת מאסה קריטית של קיבוצים שנוטלים חלק בהסדר ולהביא לסוכנות היהודית יותר מ-50 אחוז מכלל החוב עד למועד ה"קלוזינג" של "תנובה" (70 מיליון ₪), כשעל פי ההסכמה עם הסוכנות עומדת בפני החייבים שנה להשלמתו לאחר מכן.  נכון לעת הדיווח, המצב עדיין גבולי. המזכירים הודו לדורון סט, גיורא מסד וצוות אגף הכלכלה שעושים מלאכה חשובה ביותר בישום ההסכם.

 

א.                אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית 20/2007 - יובא לאישור בישיבת המזכירות הבאה (1/2008).

 

ב.                  מח' בריאות ורווחה - ביצוע מול תכנון (מוזמנות: יעל אייזנר; ארנה זמיר)

 

יעל אייזנר ואורנה זמיר, רכזות המחלקה לבריאות ורווחה, דיווחו למזכירות על פעילות המחלקה בשנה החולפת. פעילות זו התמקדה בארבעת הנושאים הבאים: 1. ייצוג האינטרסים של הקיבוצים מול משרדי הממשלה, מוסדות וארגונים שונים ( לדוג': ביסוס הקשר עם פורומים שונים במועצות האזוריות, דרך מחלקות הרווחה);  2. ארגון הכשרות ייעודיות: קורסים, סדנאות עמיתים, כנסים אזוריים וכיו"ב;  3. ייעוץ, הדרכה ופתרון בעיות בתחומי הבריאות והרווחה בקיבוץ;  4. ייצוג סניף איל"ן הקיבוצי.

 

הדוברות פרטו בהרחבה את סל שירותי המחלקה שעיקרו: ארגון יעיל של מערכות הבריאות והרווחה בקיבוץ; ניהול 'בתים סיעודיים'; ניהול מושכל של תקציבים ייעודיים; מיצוי זכויות בתחומי הבריאות והרווחה וביטוח לאומי; ביטוחי בריאות וכיו"ב. הפירוט המלא נמצא בדף ההסבר שהופץ לחברי המזכירות ומהווה חלק בלתי-נפרד של פרוטוקול זה.

 

תוכנית העבודה של המחלקה בשנה הקרובה (2008) תתמקד בעיקרה בנושאים הבאים: הטמעה שדרוג פוליסת "משלים" בקיבוצים; כנס בריאות קיבוצי ארצי; קורס רכזי בריאות חדשים; מו"מ עם שירותי בריאות כללית בנושאי תקינה בקיבוצים, מחשוב מרפאות קטנות ועוד; ביסוס העבודה של מערך המתנדבים למען ניצולי שואה; בניית מודל 'קהילה מתבגרת'; שילוב אקדמיה ומחקר בפעילות המחלקה; גיוס תרומות ושמירה על הקף הפעילות של סניף "איל"ן" הקיבוצי.

 

רכזת אגף חברה  והמזכירים סיכמו את הדיון. הם הביעו התרשמותם מהיקף העבודה של המחלקה, הן ברמת 'המטה' והן ברמת 'השטח'. הם סמכו את ידיהם על מיקוד פעילות המחלקה בקיבוצים "המתחדשים", שכן שם קיימת כיום עיקר הבעיה בצורך לבצע את ההתאמות הנדרשות, כדי לעמוד בקריטריונים של 'הוראות הסיווג' והמחויבות לרמה מסוימת של "ערבות הדדית".

 

סוכם:

1.                  המזכירות מודה ליעל ולאורנה על הסקירה המקיפה וכן מציינת בסיפוק רב ובהערכה את העבודה המקצועית המתבצעת ע"י הצוות המצומצם של המח' לבריאות ולרווחה בתנועה הקיבוצית, הן מול הקיבוצים והן מול מוסדות המדינה והרשויות השונות.

2.                  המזכירים יסייעו למחלקה בכל הנוגע לקיום ולקידום הקשרים עם גורמי חוץ, לרבות פעילות מתואמת של חברי הכנסת הקיבוציים לקידום יוזמות וחקיקה בתחומי הבריאות והרווחה.

 

ג.                   תוכנית העבודה - 2008  - דיון ב"קריאה שנייה"

 

הנושא נדון בישיבת המזכירות 19/2007. בהמשך, קיימה מועצת התנועה 5/2007 דיון ראשון בנושא והחליטה להביאו לדיון נוסף כ"קריאה שניה". בדיון במועצה הועלו שני תיקונים קלים. הראשון, בסעיף מס' 1, להוסיף את הפסקה: "העמדת מסלול הקבלה לחברות במרכז".  השני, קידום הסעיף העוסק ב"חיזוק המעורבות ולקיחת אחריות על נושאים משימתיים בחברה הישראלית" למקום גבוה יותר (סעיף 4) במתווה תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית בשנה הקרובה. למעט שני סעיפים אלו, לא עלתה שום הצעה נוספת, שמחייבת שינוי בהצעה המקורית שהונחה על שולחן המזכירות והמועצה, כאמור, ב"קריאה ראשונה".

 

המזכירים חזרו והדגישו כי הנושא המרכזי שעליו תתמקד העבודה המערכתית של התנועה בשנת העבודה הבאה הוא: חיזוק מהלכי הצמיחה הדמוגרפית של הקיבוצים.  המזכירות תקיים דיונים מעת לעת במטרה לבדוק את מהלכי יישומה של החלטה זו, לרבות קביעת מדדים ברורים של מעקב ביצוע.

 

נושאים נוספים: קידום ההשלמה של קרנות  הפנסיה לכלל חברי הקיבוצים; חיזוק הסולידריות ומהלך של ערבות הדדית בתוך הקיבוצים וביניהם; הפעלת "הקרן לאחריות חברתית" שתאפשר לקיים גופים תרבותיים וחינוכיים-ערכיים; קידום נושאים התיישבותיים מול הממשלה; יצירת מערכת תקשורת דו-כיוונית בין מזכירות התנועה לחברי הקיבוצים; השלמת איחוד נכסי התנעות לשעבר, תוך הטמעת השינוי הארגוני וסדרי העבודה הנובעים מכך, לרבות ארגון מחדש של המערכות התנועתיות.

 

הוחלט:

1         המזכירות מאשרת ב"קריאה שניה" את "תוכנית העבודה – 2008", לרבות התיקונים שצוינו לעיל.

2          המזכירות ממליצה למועצת התנועה הקיבוצית לאשר ב"קריאה שניה"  את התוכנית על כל סעיפיה.

 

ד.                  תקציב התנועה הקיבוצית (ת"ק) - 2008

 

על פי מהלך הדברים, צירי מועצת התנועה (5/2007) לא הביעו התנגדות ו/או הסתייגות מעצם ההצעה שהונחה לפניה ב"קריאה ראשונה".  הדיון נערך בעקבות הצגת התקציב התמקד, רובו ככולו, סביב 2 נקודות. האחת, ההצעה על הוספת 2 מיליון ₪ לתקציב התנועה והשניה, הצעה לתוספת תקציב בסך 250,000 ₪ לתקציב "אגף המשימות", לשם הגברת הפעילות בתחום מספר היוצאים ל"שנת השירות". המזכירות התבקשה להתייחס בעיקר לשתי הנקודות הללו, שבגינן הוחזר הנושא מן המועצה לדיון נוסף במזכירות התנועה.

 

בעקבות הערות שנשמעו בדיון במזכירות, הודיעו המזכירים כי במהלך השבועיים הקרובים – עד מחצית ינואר ש.ז. –  ייעשה מאמץ מרוכז לגבות את מסי התנועה לשנת 2007. לשם כך יהיה צורך לשלוח מיידית מכתבים בנוסח: "קריאה אחרונה" וכן, במקביל, לקיים שיחות אישיות עם מזכירים/גזברים/רכזי משק. לדבריהם, לא ניתן להגיע למועצה הקרובה ו"לבשר" בה כי התנועה לא הצליחה לעמוד במשימת גביית המסים של חלק משמעותי מתקציבה לשנה החולפת (כ-3 מיליון ₪). ההצעה שתובא לאישור המועצה ב"קריאה שניה" מצ"ב לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

המזכירים הביעו עמדה נחרצת נגד הוספת 2 מיליון ₪ לתקציב התנועה והודיעו כי ימליצו  לצירי המועצה להסיר את הנושא מעל סדר היום. הם הדגישו כי טרם שניתן לפנות לקיבוצים להעלות את התקציב בסכום המוצע, יש קודם להבטיח ולוודא שהסכום של 5.5 מיליון ₪ המופיע בתקציב התנועה והמהווה השתתפות הארגונים האזוריים הוא אכן קיים ושמקורו מובטח. נכון לעת הזו, עדיין ישנם שני ארגונים שבהם לא הסתיים הדיון ב"אסיפת הקיבוצים", בהתייחס  להצעה התנועתית שהונחה לפניהם.

אפרים שפירא, גזבר התנועה מסר כי אחוז גביית מסי התנועה בשנת 2007 עלה על זה שניגבה בשנת 2006. לדעתו, גיוס הכספים ל"קרן", בסך 5.5 מיליון ₪ הוא אפשרי,  גם אם נכון לעכשיו ולתקופה הזו נראה כאילו יש בו מרכיב מסוים של אי-ודאות. לדעתו, החלופות לאי-מימוש "הקרן" הן: פיטורי עובדי תנועה בהיקף נרחב או לחילופין – קיצוץ משמעותי בתקצוב הגופים המתוקצבים, בראש ובראשונה: תנועות הנוער. גזבר התנועה גם הביע התנגדות להצעה להוסיף תקציב מסוים לאגף המשימות.  הוא קרא לרכז האגף לערוך 'רוויזיה' בסדרי העדיפות של האגף, כך שהמקורות הנחוצים למימוש המטרה שהוגדרה ע"י רכז האגף, יימצאו במסגרת תקציב האגף. אפשרות נוספת, לבחון במהלך השנה אפשרויות שונות  - בתנועה ומחוצה לה - לגיוס התקציבים הנדרשים להרחבת הפעילות של "שנת השירות".

 

הוחלט:

 

1.                  בשבועיים הקרובים ייעשה מאמץ מרוכז של חברי המזכירות להשלים את גביית מסי התנועה לשנת 2007, במטרה לעמוד בתוכנית העבודה שנקבעה ל-2007.

2.                  מזכירות התנועה קוראת למשקי עמק יזרעאל ולמשקי "גרנות" להצטרף להחלטות שאר הארגונים האזוריים ולהצטרף למימון "הקרן לאחריות תנועתית", מהלך שיבטיח את הפעילות הציבורית הענפה שמקיימת התנועה הקיבוצית.

3.                  המזכירות מאשרת ב"קריאה שניה" את הצעת תקציב התנועה לשנת 2008  בסך 33.931 מיליון ₪, מתוכם 19.931 מיליון ₪ לפעילות מחלקות התנועה ומע"מ על גביית המסים, ו-14 מיליון ₪ לפעילות "הקרן לאחריות חברתית, חינוכית ותרבותית",   וממליצה למועצת התנועה לאשר את ההצעה.

4.                  לאחר אישור התקציב ייבדק מחדש הצורך בעיבוי מחלקת ש.ש. באגף המשימות, מתוך כוונה למצוא פתרון לצרכים של ליווי פרויקט הש.ש.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים