פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 23.12.07

פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 23.12.07

רשם: גברי ברגיל

 

נוכחים: גברי ברגיל, איתן בן דוד, נחמיה רפל, דודו קוכמן, משה בן ישי, צבי מרום, שרגא נוי, יהודה שביט, איציק באדר, מיכי דרורי,  דובי מילר, עמית יפרח, איציק בן דוד.

 

בהשתתפות: ח"כ שלום שמחון – שר החקלאות, יעל שאלתיאלי – מנכ"ל  משרד החקלאות, עופר לאופמן – מנכ"ל החטיבה להתיישבות, עליזה כהן – עוזרת שר החקלאות.

 

 

1. בג"צ בנושא 979 – עמית יפרח ומיכי דרורי עדכנו על היערכות התנועות לתשובה לבג"צ בנושא החלטה 979. סוכם שהמשק המשפחתי והמשק הקיבוצי יפנו לבג"צ בנפרד, אבל יתקיים תיאום בין הצדדים לגבי אופי הטיעונים. – באחריות מיכי ועמית.

 

2. צוותי עבודה משותפים עם הנהלת המנהל – גברי דיווח על הסכמה הקיימת עם הנהלת המנהל להקמת שני צוותי עבודה משותפים. אחד יעסוק באפשרות לתיקונים מוסכמים הנדרשים בהחלטות 979 ו- 959 והשני בנושא הקרקעות הזמניות. הרכבי הצוותים ייקבע בתיאום בין גברי, ולוולה ואיתן בן דוד.

 

3. החלטת הנהלת ממ"י 2050  (קיום מכרזים ושיווק מגרשים בהרחבות) – התקיים דיון על ההחלטה האחרונה של הנהלת המנהל הקובעת שהרחבות חדשות ייבנו ע"י מכרז יזמים שיהייה באחריות המנהל ושיווק כל המגרשים ייעשה גם הוא בידי המנהל. על דעת כל הדוברים מדובר בהחלטה שהמשמעות המיידית שלה עלולה להיות הפסקת בניית ההרחבות ביישובים. סוכם שיש לבחון את כל הדרכים לעצירת החלטה זו כולל האפשרות לקרוא לכל היישובים להפסיק חד צדדית בנייה של הרחבות חדשות עד שיתוקן הנושא.

 

4. פגישה עם שר השיכון האחראי  על המנהל - בהמשך לסעיף 3 כמו גם מכלול נושאים אחרים הנמצאים על הפרק, סוכם לדרוש לקיים פגישה עם שר השיכון – חה"כ זאב בוים - האחראי מטעם הממשלה על ממ"י.

 

5. פגישה עם שר החקלאות, חה"כ שלום שמחון – שר החקלאות שלום שמחון פרס בפני חברי מטה ההתיישבות שורה של נושאים הקשורים בהתיישבות והתייחס לנושאים השונים מבחינת נקודת ראותו כשר האחראי לפתוח הכפר. בין היתר עלו נושאים כמו החלטות הקרקעיות השונות, הטיפול בעוטף עזה, עבודת החטיבה להתיישבות במסגרת משרד החחקלאות ועוד.

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחה הייתה היכולת לבנות כלי עבודה משותפים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ותנועות ההתיישבות. כלים שיוכלו להבטיח שהעבודה המשותפת והטובה הקיימת היום תישמר גם במקרה של התחלפות שרים בעת בחירות.

נושא נוסף שסוכם הוא לקיים פגישת עבודה מצומצמת של המטה עם עופר לאופר, מנכ"ל החטיבה להתיישבות לקידום נושאים משותפים לצדדים.


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים