פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 19 מ-18.11.07

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 19 מ-18.11.07

 

18.11.2007

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; סמדר סיני; יואל מרשק; עמרי כנען; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; אבי אהרונסון; אפרים שפירא; רבקה וילנד; כבי שקולניק; לאה קיימן; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; יוסי בן-שאול; אלון שוסטר; אייל רייז; ח"כ אורית נוקד.

 

חסרים: דורון סט; גיורא מסד; ח"כ אורית נוקד; ח"כ שי חרמש.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: עזי טלר (נווה אילן).

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות הת"ק: 18/2007.

ב.      "תוכנית העבודה התנועתית - 2008"

ג.       תקציב התנועה הקיבוצית - 2008

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית 18/2007

 

אושר ללא כל הסתייגויות.

 

ב. תוכנית העבודה - 2008

 

בפתח הדברים המזכירים הציגו את סעיפי "תוכנית העבודה" התנועתית לשנת 2008. הם הדגישו כי מדובר אך ורק בנושאים המערכתיים הכוללים ולא בתוכנית העבודה הפרטנית של כל אגף בנפרד.

 

לדבריהם, הנושא המרכזי שעליו תתמקד העבודה המערכתית של התנועה בשנת העבודה הבאה הוא: חיזוק מהלכי הצמיחה הדמוגרפית של הקיבוצים. תפקידה המרכזי של התנועה, בהקשר לסעיף זה, הוא ללחוץ על משרדי הממשלה השונים להקצות תקציבים מתאימים, לשם פיתוח תשתיות לקליטה בקיבוצים. הם הודיעו כי אגף חברה יציע תוכנית מפורטת ומגובשת, כיצד מתכוונת התנועה לממש את קידום הנושא, לרבות קביעת מדדים ברורים של מעקב אחרי ביצוע.

 

נושא שני המופיע ברשימת המטרות עוסק בהשלמת קרנות הפנסיה לכלל חברי הקיבוצים. בבסיסו של הסעיף מצויה המחויבות של כל קיבוץ לדאוג לרווחת ותיקיו. היעד התנועתי הוא להביא לכך, שעד סוף שנת 2010, ניתן יהיה להגיע בכלל הקיבוצים ל'פנסיית בסיס' בסך 2,500 ₪ לחבר/ה.

 

סעיף שלישי ב"תוכנית העבודה" מתייחס לחיזוק הסולידריות ומהלך ערבות הדדית בתוך הקיבוצים וביניהם. בהתייחס לסיפא של המשפט הנ"ל, הכוונה היא: סיוע ועזרה לקיבוצים חלשים, ע"י קיבוצים חזקים יותר, שיכולים ורוצים להושיט סיוע לקיבוצים נזקקים. יש בכך ביטוי אמיתי של ערבות הדדית, לא רק בתוך הקיבוץ עצמו, אלא גם בין קיבוצים, בתוך אותה התנועה. באופן מעשי, הכוונה היא לגייס פעיל שיעסוק בטיפול ובליווי הנושא. המטרה היא להגיע לכ-20 צמדי שותפויות כאלה במהלך השנה-שנתיים הקרובות. הפעיל יפעל בחסות אגף הרכזים. אגף זה יכין ויציג תוכנית מגובשת כיצד בכוונתו לממש את היעד הנ"ל.

 

הנושא הרביעי מתייחס למימוש ההודעות שנאמרו עד כה, בנושא: הקרן לאחריות ערכית, חברתית ותרבותית. בקרוב יתפרסם מכרז ציבורי שתכליתו למצוא שם "מותגי" יותר לפעילות זו. הכוונה היא להתחיל להפעיל את "הקרן" מוקדם ככל האפשר, במהלך שנת הפעילות הקרובה. לאחר שיושלם סבב המזכירים עם נציגויות הקיבוצים, יהיה צורך למנות הנהלה ציבורית אמינה ומהימנה ל"קרן".

 

הנושא החמישי: קידום נושאים התיישבותיים מול משרדי הממשלה, שייך לזן הפעילויות הקבועות והבלתי נפסקות של מזכירות התנועה, לקידום רווחתם של הקיבוצים וחברי הקיבוצים. בתחום זה פועלת התנועה כנציגה וכמייצגת המגזר הקיבוצי כולו.

 

נושא שישי הכלול בתוכנית העבודה התנועתית, מתייחס ליצירת מערכת תקשורת דו-כיוונית בין מזכירות התנועה לבין חברי הקיבוצים. המטרה כאן היא להגביר את הידע והמידע של חברי הקיבוצים על סוגי הפעילות התנועתית המבוצעת בשמם ובעבורם ומדוע יש הצדקה מלאה לתשלום דמי חבר לתנועה. על פי המצב הקיים, נראה כי גם המידע וגם הידע בתחום האמור אינם מחלחלים דיים למטה, עד לרמת החבר היחיד בקיבוצו. לשם בניית 'זהות' רבה יותר בין החבר לתנועה, יש לבנות תוכנית עבודה המבוססת על שימוש בטכניקות עכשוויות של העברת מידע.

 

הנושא השביעי מוגדר גם הוא כ'פעילות מתמשכת' ובלתי נפסקת: חיזוק המעורבות ולקיחת אחריות על נושאים משימתיים בחברה הישראלית. נראה כי הדברים מובנים ואין צורך להיכנס לפירוטים נוספים.

 

הנושא האחרון: השלמת איחוד הנכסים. זהו הצעד האחרון שחובה להשלימו, על מנת להגיע למצב של איחוד מלא בין שתי התנועות "לשעבר". המטרה כאן היא לסיים לגמרי את כל התהליכים וההליכים הנחוצים בשנת העבודה הקרובה.

 

בתום הצגת סעיפי "תוכנית העבודה" לשנת 2008, התפתח דיון שבו לקחו חלק מספר ניכר מקרב חברי המזכירות. הנושאים המרכזיים שעלו בדברי החברים: יצירת "האמליפיירים – מגברים" הנחוצים, להפצת מסר היעד המרכזי של התנועה (צמיחה דמוגרפית); פיתוח הכלי של "במות רעיוניות", כאמצעי לחיזוק התקשורת הדו-צדדית בין התנועה לחברי הקיבוצים; הוספת יעד: הכפלת מספר היוצאים ל"שנת שירות"; עידוד וסיוע מוגבר ל"קבוצות השיתופיות"; קיום דיונים קבועים וסדירים של המזכירות, במטרה ללוות את מהלכי הביצוע של "תוכנית העבודה" השנתית; קיום דיונים במזכירות התנועה לא רק בנושאים קיבוציים, אלא גם בנושאים בעלי משמעות לאומית-חברתית, המונחים על סדר יומה של החברה הישראלית ו/או העם היהודי; קידום תחום הקואופרציה; חידוש ההגשמה; הדרכה תנועתית לקיבוצים כיצד עליהם לנהל את ניכסיהם, במטרה למנוע מצבים שבהם הקיבוץ עלול לאבד סופית את נכסיו או חלק מהם.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. הם חזרו והדגישו את המשימה המרכזית – צמיחה דמוגרפית. תנועה שיהיו בה קיבוצים קטנים וחלשים לא תוכל להתמודד עם הימרה להיות פעילה ומשמעותית בחברה הישראלית. עם כל ההערכה לתרומה הדמוגרפית של "ההרחבות הקהילתיות", חייבת התנועה וחייבים הקיבוצים לפעול לשם צמיחה וקליטה וגידול במספר החברים בקיבוצים. במקום שבו עוסקים רק ב"הרחבה" טמונה סכנה ממשית שהיא תהיה, בסופו של דבר, גדולה וחזקה יותר מן הקיבוץ. במצב שכזה אפשר גם לצפות היעלמותם של מספר קיבוצים לאורך זמן.

 

המזכירים הודיעו כי בנוסח ההמלצות שיוצגו בפני מועצת התנועה, יוכללו כמה מן ההערות שהועלו במהלך הדיון. כך למשל, יופיע התיקון: "צמיחה דמוגרפית של הקיבוצים" (בשונה מהנוסח שהוצג בטיוטה: "צמיחה דמוגרפית בקיבוצים", שיש לה משמעות שונה לגמרי); בסעיף מס' 5 תתווסף המילה: 'קרקעות'; בסעיף מס' 7 יצוינו בשמם: 'הקבוצות השיתופיות', 'תנועות הבוגרים', 'שנת שרות", ו'הקואופרציה', כנושאים המלווים ומטופלים ע"י התנועה. המזכירים הודיעו כי בכוונתם לקיים בקרוב דיון מורחב בנושא 'הקבוצות השיתופיות' וחיבורן/זיקתן לקיבוצים שבפריפריה. המזכירים קראו לכל חברי המזכירות לעמוד מאחורי המלצות המזכירות למועצת התנועה ולתמוך בהן.

 

הוחלט:

1.      המזכירות מאשרת את "תוכנית העבודה - 2008", לרבות התיקונים שצוינו לעיל, וממליצה למועצת התנועה הקיבוצית לאשר - במושבה הקרוב - את התוכנית על כל סעיפיה.

2.      המזכירות תקים צוות להכנת דיון במזכירות בנושא: שותפויות קיבוצים עם גורמים חיצוניים/מיזוגים/ מכירות.

3.      המזכירות מטילה על מזכירי התנועה להציע ולהביא לאישורה של המזכירות רשימה שמית: ההרכב המוצע של ההנהלה הציבורית של "הקרן לאחריות ערכית, חברתית ותרבותית".

המזכירות רשמה לפניה כי – בכפוף לאישור ההמלצות הנ"ל ע"י מועצת התנועה - במהלך התקופה הקרובה היא תקיים דיונים מערכתיים מפורטים ותקבל החלטות אופרטיביות בנושאים הבאים: א. צמיחה דמוגרפית של הקיבוצים (הכנת הנושא באחריות: אגף חברה); ב. שיתופי פעולה בין קיבוצים מסייעים ומסתייעים (הכנת הנושא באחריות: אגף רכזים); ג. הקבוצות השיתופיות וזיקתן לקיבוצים (הכנת הנושא באחריות: אגף משימות תנועתיות).

 

ג. תקציב התנועה הקיבוצית (ת"ק) - 2008

 

אפרים שפירא, גזבר התנועה הקיבוצית (ת"ק), הציג את הצעת התקציב המוצעת לשנת 2008. ההצעה מצ"ב לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

במהלך הדיון הועלו שתי הצעות ספציפיות להגדלת מסגרת התקציב: א. הצעת אלישע שפירא ואייל רייז להגדיל את תקציב התנועה בסך 2 מיליוני ₪, ולייעדם לקידום 4- 5 נושאים מסומנים מראש; ב. הצעת יואל מרשק להגדיל את תקציב אגף משימות תנועתיות בסך 100,000 ₪.

 

הוחלט:

1.      המזכירות קיימה הצבעה על הצעת אלישע ואייל. ברוב של 12 נגד 3 נפלה ההצעה.

2.      המזכירות קיימה הצבעה על הצעתו של יואל מרשק. ברוב של כולם נגד 1 נפלה ההצעה.

3.      המזכירות אישרה בהצבעה, ברוב גדול, את תקציב התנועה-2008. המזכירות ממליצה למועצת התנועה - במושבה הקרוב - לאשר את התקציב כלשונו.

4.      המזכירות מאשרת הקמת "צוות נכסים". על צוות זה תוטל המשימה לבדוק כיצד ניתן להגדיל את 'סל המקורות' מנכסים תנועתיים ואחרים.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים