פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 18 מ-4.11.07

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 18 מ-4.11.07

4.11.2007

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; סמדר סיני; יואל מרשק; עמרי כנען; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; אבי אהרונסון; אפרים שפירא; רבקה וילנד; דורון סט; גיורא מסד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; יוסי בן-שאול; אלון שוסטר; אייל רייז; ח"כ אורית נוקד.

 

חסרים: כבי שקולניק; לאה קיימן; ח"כ שי חרמש.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: אבנר ברזילי; רבקה יקיר; דוד שיינין ואיילה בייטנר (חברת "צ'אפטר 11")

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקולי ישיבות מזכירות הת"ק: 16/2007 ו-17/2007.

ב.      תוכנית ההבראה - "ברית התנועה הקיבוצית"

ג.       "תוכנית העבודה התנועתית - 2008" (נדחה לישיבת המזכירות הבאה)

 

א.    אישור פרוטוקולי ישיבות מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקולי ישיבות מזכירות ת"ק 16/2007 ו-17/2007 אושרו ללא כל הסתייגויות. המזכירים ציינו כי ישיבה זו מתקיימת ב-4 לנובמבר, במלאת 12 שנים לרצח יצחק רבין ז"ל, ראש הממשלה, ע"י מתנקש יהודי בן-עוולה, שחשב כי יוכל לעצור את תהליך השלום ב-3 כדורים שירה באקדחו. הרוצח כלוא היום בכלא, אך נדמה כי רוחו לא כלואה.

 

המזכירים קראו ל"מחנה השלום" לגלות יותר מעורבות ויותר פעילות, גם כדי להביא לידי מימוש את מורשתו ואת דרכו של ראש הממשלה המנוח, אך גם כדי לבטא, באופן המפורש והברור ביותר, את מחאתנו על כל מה שמתחולל בימים אלה סביב הרוצח ובני משפחתו. יש לקדם, לדבריהם, חקיקת חוק שימנע התרחשותם של "חגיגות" מעין אלה בעתיד.

 

חברי המזכירות כיבדו את זכרו של יצחק רבין בקימה ובדקת דומיה.

 

ב. הערכות מחודשת של ניהול "ברית התנועה הקיבוצית"
(בהשתתפות: דוד שיינין; איילה בייטנר; אבנר ברזילי; רבקה יקיר)

 

המזכירים פתחו את הדיון והזכירו כי נושא "הברית" שב ועולה על סדר יומה של מזכירות התנועה כמעט בכל דיון המתקיים לקראת שנת תקציב חדשה. בשנים האחרונות נאלצו התנועות, יותר מפעם אחת, לכסות גירעונות שנוצרו שם. גם במהלך השנה הנוכחית עלו תכופות בעיות של גירעונות נוספים. לפיכך, הוחלט על בדיקה מקיפה ויסודית, באמצעות חברה חיצונית ("צאפטר 11"), במטרה להיערך מחדש, להציע מסגרת ניהולית מתאימה ולגבש "תוכנית הבראה", שתיתן מענה הולם לצרכי "הברית" בעתיד. החברה שנבחרה, לאחר שלמדה את הנושא, הגישה שורה של מסקנות והמלצות למזכירות "הברית". זו אכן דנה בחומר שהוגש לה ואישרה הן את המסקנות והן את ההמלצות שהתלוו אליהן. המזכירים ראו חובה להביא את המסקנות וההמלצות לידיעת חברי המזכירות, בכדי לקבל גיבוי ציבורי טרם ביצוע.

 

דוד שיינין (מנכ"ל חברת "צאפטר 11") הניח על שולחן המזכירות את חוברת "תוכנית ההבראה - שלב ב' - סיכום והמלצות". החוברת מצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בעיקרו של דבר, תוכנית ההבראה ממליצה על ניהול פעיל של "הברית", והיא הוכנה במטרה להביא לאיזון כספי בין ההכנסות לבין ההוצאות, כך שיפסקו הגירעונות השנתיים והתנועה הקיבוצית תפסיק הזרמות כספיות מעבר לתקציב המתוכנן. תוכנית ההבראה מבוססת על הנחת הייסוד כי התנועה הקיבוצית מתכוונת לשמור על מפעלי התרבות בתחום המחול, המוסיקה, התיאטרון והגלריה ברמה מקצועית גבוהה ולהעניק שירותי תרבות בקהילה הקיבוצית בפריפריה וביתר מרכזי האוכלוסייה בארץ.

 

תוכנית ההבראה המוצעת כוללת: מבנה ארגוני חדש; קיצוץ משמעותי בהוצאות; בניית תקציב עפ"י מרכזי רווח; בניית תזרים הוצאות חודשי; איחוד פעולות השיווק (לרבות בניית מותג-על חדש: "תרבות קיבוצית"); בניית "חבר נאמנים" לגיוס משאבים ותמיכה; יישום מלא ומוחלט של ההמלצות, כפי שאושרו ע"י צוות החירום בישיבה ב-14/10/07. פירוט כל הנ"ל מופיע, כאמור, בחוברת המצ"ב.

 

המזכירים מסרו כי טרם לאימוץ ההמלצות ע"י מזכירות "הברית", התקיימו ישיבות הבהרה ודיון עם כל אחד ואחד מהגופים הכלולים בה. לדבריהם, השינויים האמורים להתבצע, הם חלק בלתי נפרד מההערכות המחודשת של הפעילות הציבורית של התנועה ומהלך מקדים להקמת "הקרן לאחריות חברתית" שבתוכה יאוגדו כלל הפעילויות הציבוריות של התנועה, לרבות המפעלות האמנותיים של "הברית". לא נכון יהיה לפנות אל הקיבוצים לתמוך ב"קרן" הנ"ל, טרם שהוסדרו החובות הנוכחיים של "הברית". בעיקרו של דבר, תוכנית ההבראה אמורה להקנות למנהלים סמכויות רחבות, אך גם אחריות רחבה יותר מזו שהייתה קיימת עד היום.

 

הוחלט:

 

1.      מזכירות התנועה מגבה את החלטות "צוות החירום", לאמץ את ההמלצות שהונחו לפניו ע"י חברת "צ'אפטר 11" ולהוציאן אל הפועל, ככתבן וכלשונן.

2.      המזכירות סומכת ידה על הקביעה, כי התנועה הקיבוצית תומכת בגופים האמנותיים הכלולים ב"ברית התנועה הקיבוצית" וכי היא לא תיתן יד לסגירתם.

3.      המזכירות מודה לדוד שיינין ולצוות עובדי חברת "צ'אפטר 11" על המאמץ ועל העבודה המסורה שהקדישו להכנת המסמך וההמלצות הכלולות בו.

 

ג. תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית (ת"ק) - 2008

 

הדיון בנושא הנ"ל נדחה לישיבת המזכירות הבאה.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים