פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 7.10.07

7.10.2007

 

נוכחים: ג'ומס, אבו וילן, שי חרמש, זאב (ולוולה) שור, מאיר ויזל, אלון שוסטר, דודו קוכמן, צבי מרום, נחמיה רפל, דוביק מילר, מולה כהן, שרגא נוי, מיכי דרורי, ירון סולומון, עמית יפרח, יוגב שריד, אביב לשם, גברי ברגיל

 

רשם: גברי ברגיל

 

1.      שינויים חד צדדיים בחוזה התלת שנתי : דווח על כך שלאחרונה בניגוד לנוהל שהיה קיים במשך שנים שהחוזה התלת שנתי הוא נוסח חוזה קבוע שמחדשים את החתימה עליו מדי פעם, שינתה הנהלת המנהל את הנוהל והחוזה נכתב כל פעם מחדש כאשר המנהל משאיר לעצמו את האפשרות לשנות סעיפים אלו ואחרים. מצב זה מהווה פגיעה בישובים מכיוון שהם אינם ערים לשינויים שנעשו ואשר בדרך כלל פוגעים בזכויותיהם.

סוכם שצריך ליידע את הישובים על שינוי זה ולוודא שהם קוראים טוב את החוזה ואינם ממהרים לחתום עליו. במקביל נבקש להפגש עם מנהל המנהל על מנת לדרוש שנוסח החוזה יהייה קבוע, כפי שהיה בעבר.

2.      מדיניות המנהל בנושא קרקע זמנית: דווח על כך שבמסגרת המדיניות של המנהל לקעקע את נושא הקרקע הזמנית בישובים וזכויות הישובים בהם, היה נסיון להעלות בישיבת מועצת המנהל האחרונה הצעה שהיתה פוגעת קשה בישובים. בהתערבות מול השר האחראי על המנהל , שר השיכון זאב בויים, הורד הסעיף מסדר היום אך יחד עם זאת ברור לנו שצריך לטפל בנושא כבד משמעות זה באופן יסודי.
סוכמו הצעדים הבאים לטיפול - יקבעו פגישות בנפרד עם שר השיכון, מנהל המנהל וועדת המשנה שהקימה הנהלת המנהל לטפל בנושא בכדי להסביר את נקודת הראות שלנו. המגמה היא להגיע להבנות ששני הצדדים יוכלו לאמץ.
במקביל, סוכם להכין דו"ח מסודר שיראה כמה ישובים הגישו בקשות לועדת קרקעות עליונה לחתימה על חוזה חכירה ולא נענו וכמו כן כמה ישובים מחזיקים בידיהם חוזה חכירה לדורות.

3.      המשך הטיפול בתיקונים הנדרשים לתקנה 979: התקיים דיון על המשך הטיפול בתיקונים הנדרשים בתקנה 979 במסלולים השונים: משפטי, ציבורי ופוליטי. בסיכום הדיון סוכמו הנקודות הבאות:

א.      צריך לקבל החלטה עד סוף אוקטובר האם מצטרפים כמשיבים לעתירות של פורום הערים הגדולות והאגודה לצדק חלוקתי. התנועות יקיימו התיעצויות בשולחן הקיבוצי והמושבי ותתקבל החלטה מתואמת בנושא.

ב.      נפעל להקמת צוות היגוי מקצועי משותף להתישבות ולמנהל על מנת לדון בנושאים הדורשים תיקון וניתן להגיע עליהם להסכמה. יעשה נסיון לצרף לצוות זה גם את קובי הבר שהביע נכונות לעזור בקידום המהלך.

ג.       נפעל להקמת מטה יישומי שיזכה לתמיכה כספית מהמדינה ואשר תפקידו יהיה לישם את החלטה 979 בישובים שירצו לעשות זאת. הנחת העבודה היא שאין סיכוי לקדם את יישום ההחלטה באמצעות המחוזות של המנהל כפי שהחליטה הנהלת המנהל.

 

4.      ישיבת המטה הבאה תתקיים ביום ראשון 11.11.07 בשעה 13.30 בבית אמות משפט, קומה 17.


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים