פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 15 מ-26.8.07

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 15 מ-26.8.07

26.8.2007

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; יואל מרשק; עמרי כנען; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; יוסי בן-שאול; סמדר סיני; לאה קיימן; גיורא מסד; דורון סט; ח"כ אורית נוקד; אלון שוסטר; אייל רייז .

 

חסרים: אפרים שפירא; כבי שקולניק; רבקה וילנד; רבקה יקיר; מוטל ב.; ח"כ שי חרמש; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: יאיר ריינמן (לביא) - המזכיר היוצא של הקבה"ד; נחמיה רפל (יבנה) - המזכיר הנכנס של הקבה"ד.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקולי ישיבות המזכירות: 13/2007 ו-14/2007.

ב.      פרידה מיאיר ריינמן, המזכיר היוצא של הקבה"ד וברכות לנחמיה רפל, המזכיר הנכנס.

ג.       קיבוצים מלווים/שותפויות בין קיבוצים (בהשתתפות: חיים ילין (בארי).

ד.      ועדים מקומיים - דיווח אלון שוסטר.

ה.      כנס "הקיבוץ השיתופי" - אלישע שפירא

 

א. אישור פרוטוקולים - 2 ישיבות מזכירות התנועה הקיבוצית

 

אושרו, ללא הסתייגות, פרוטוקולים של ישיבות מזכירות התנועה: 13/2007 ו -14/2007.

 

ב. פרידה מיאיר ריינמן, המזכיר היוצא של הקבה"ד וברכות לנחמיה רפל - המזכיר הנכנס

 

המזכירים ציינו את חילופי המזכירים בקיבוץ הדתי בדברי פרידה חמים למזכיר היוצא ובברכות, למזכיר הנכנס. הם ציינו את שיתוף הפעולה המלא והחברי שהתקיים בינם לבין יאיר ריינמן (לביא). במשך כל תקופת פעילותו של יאיר, התקיים דו-שיח מפרה ופורה בין שתי התנועות-אחיות הקיבוציות. נועם הליכותיו של יאיר, הבנתו למורכבות של הנושאים, הסתכלותו התנועתית-חברתית על מכלול הבעיות שעמדו על סדר יומו, הפכו אותו לשותף מלא לדרך והקרינו אווירה טובה וחברית, על מארג הקשרים והיחסים בין שתי התנועות. המזכירים איחלו לו רוב הצלחה עם סיימו את התפקיד ולקראת דרכו החדשה, וכן איחלו הצלחה בתפקיד למזכיר התנועה החדש, נחמיה רפל (קבוצת יבנה). חברי המזכירות הרימו כוסית ברכה לחיי הקיבוץ הדתי, להמשך שיתוף הפעולה בין התנועות ולשנה טובה.

 

ג. קיבוצים מלווים / שותפויות בין קיבוצים (בהשתתפות: חיים ילין -בארי)

 

הצוות התנועתי לסיוע הדדי נפגש 5 פעמים, ללימוד שיתופי הפעולה שנוצרו בין בארי לנחל עוז, ובין קיבוצים בתוך הקיבוץ הדתי. בצוות נטלו חלק: חיים ילין (רכז הצוות); השי רובין; עקיבא פלק; אלישע שפירא; אלדד שלם; ישראל רפפורט; עמרי כנען; רזי יהל; צביקי פורת. מסקנות הצוות נוסחו במסמך והועלו על מצגת. הם מובאים היום הזה לפני המזכירות, לדיון ולהתייחסות, בכל הנוגע לשיתופי פעולה ולסיוע הדדי עתידיים. המסמך מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

להלן עיקרי הנקודות שאליהן התייחס חיים ילין, בעת הצגת המצגת:

 

1.      שיתוף הפעולה בין הקיבוץ המסייע לקיבוץ המסתייע צריך להתחולל מתוך תחושה של שליחות ועל בסיס הכרה בחשיבות המשימה ל'מסתייע' בפרט, ולאחדות התנועה הקיבוצית, בכלל. 

2.      משך הזמן המומלץ לתהליך המעורבות - בין 3-5 שנים ולא מעבר לכך. 

3.      המערכות האזוריות והמערכת התנועתית צריכים לאתר ב"זמן אמת" קיבוצים הנמצאים בקשיים וזקוקים לסיוע. 

4.      על הקיבוץ "המסייע" להעמיד מלווה פעיל בעל שיעור קומה ולצידו: צוות ליווי רב-תחומי שיתמוך במלווה.  

5.      דיווח שוטף במזכירות; בעלון; באסיפות הקיבוץ ובכל דרך אחרת, על פעילות "המסייע" בקיבוץ "המסתייע". 

6.      הקיבוץ "המסתייע" חייב לקבל החלטה ברורה וחד-משמעית בדבר כניסה לתהליך הליווי והענקת סמכויות ניהול מוגדרות לחבר/ה המלווה. 

7.      תנאי מסייע חשוב: קירבה גיאוגרפית סבירה בין שני הקיבוצים. 

8.      נכונות של הקיבוץ התומך ושל הארגונים האזוריים להעמיד ערבויות – בעת הצורך – לטובת הקיבוץ "המסתייע". 

9.      מומלץ לתנועה למנות איש מטה, שיעסוק ב"שיווק" הרעיון בקרב קיבוצי התנועה הקיבוצית כולה (ת"ק והקבה"ד), במיוחד בקרב אלה שעשויים לקחת בו חלק "מסייע" פעיל. לדעת הצוות, האמור בסעיף זה מהווה תנאי הכרחי להצלחת "המודל". 

10.  יש לשלב את המלווים האזוריים ואת המנגנון התנועתי בליווי השוטף ובבניית התשתית הניהולית הנדרשת להצלחת המודל.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. להערכתם, מציאת קיבוצים "מסייעים" לכ-20 קיבוצים במצוקה, הוא יעד סביר במהלך השנה-שנתיים הקרובות. כבר עתה מתקיימים מגעים עם 6-8 קיבוצים שבוחנים ברצינות הראויה את נושא הליווי. ראוי לקבוע, כי הנושא נמצא בסדר עדיפות גבוה על סדר היום התנועתי. יש בו את הביטוי המעשי, אך גם הנאצל ביותר, של "ערבות הדדית" אמיתית וחברית בקרב קיבוצי התנועה. לדעתם, כדי להניע את הנושא, יש לחשוב על קביעת פעיל שיעסוק בכך באופן קבוע ומקיף. זהו נושא שניתן להגיע בו לתוצאות חיוביות, העשויות לחלץ קיבוצים במצוקה, מהמצב שבו הם נמצאים בו כבר שנים רבות.

 

סוכם:

 

1.      המזכירות מודה לחיים ילין ולכל חברי הצוות, על הזמן שהקדישו ללימוד הנושא וכן על הכנת המצגת הבהירה והמקיפה.

2.      המזכירות רושמת לפניה את הודעת המזכירים כי הם שוקדים על הצעה לקידום הפרוייקט, ברוח הדברים שנשתמעו מהמלצות הצוות ומההערות שנשמעו בדיון במזכירות. 

3.      לכשתתגבש הצעה מעשית ואופרטיבית, היא תוצג ותובא לאישור המזכירות.

 

ד. ועדים מקומיים - דיווח אלון שוסטר

 

אלון שוסטר, חבר מזכירות הת"ק וראש המועצה האזורית "שער הנגב", דיווח לחברי המזכירות כי במהלך חודש נובמבר הקרוב יתקיימו בחירות במחצית המועצות האזוריות במדינת ישראל. בחירות אלו לא יוגבלו אך ורק לראשות המוא"ז. הם יכללו גם בחירות לוועדים המקומיים, בתחום השיפוט של המועצות, וכן בחירת נציגי היישובים למליאת המועצה האזורית. הבחירות במחצית האחרת של המועצות האזוריות תתקיים בעוד כשנה.

 

אלון דיווח כי בהקשר לבחירות האמורות, התקבלה החלטה הקובעת, כי בשל ניגודי אינטרסים אפשריים, לא יוכל לכהן כחבר במליאת המועצה, מי שממלא ביישובו את אחד מהתפקידים הבאים: מזכיר; רכז משק; כל חבר בועד המקומי (מזכירות). לדעתו, יש כאן ניסיון מפורש לפורר את החיבור הנכון והאמיתי ביותר שהתקיים, עד כה, ושהיה מהות העניין עצמו: נוכחותם, השתתפותם ומעורבותם של בעלי התפקידים המרכזיים ביישוב בניהול ענייני היישוב עצמו והאזור כולו. במצב החדש, יהיה צורך לבחור במקומם אנשים מוכשרים שיוכלו לייצג בנאמנות את האינטרסים של היישוב ושל האזור.

 

כל עוד דובר על קיבוצים מונוליטיים, כפי שהכרנו מן העבר, הדברים היו פשוטים יותר. נכון להיום, עם התרחבות תופעת "השכונות הקהילתיות", ניתן בקלות רבה, יחסית, להגיע למצב לא רצוי, של הפרדת הוועדים. אם לא רוצים להגיע למצב הזה, על הנהלת הקיבוץ לעשות לפחות את הדברים הבאים: א. לעשות כל מאמץ כדי לא להפוך למיעוט וכדי לשמור על יתרונם המספרי של הרשומים כחברי קיבוץ מול תושבי ההרחבה (עדכון מתמיד של "ספר הבוחרים", עפ"י הכללים הנהוגים והמותרים). ב. ע"י הכללה מושכלת בתוך "ועד האגודה" של מי שאינם חברי קיבוץ, בכל מקרה שעל סדר היום עולים נושאים בעלי אופי מוניציפלי. בעיקרון, השאיפה המנחה צריכה להיות: אחדות הוועדים.

 

ה. כנס הקיבוץ השיתופי - דיווח

 

אלישע שפירא, חבר מזכירות הת"ק וממארגני הכנס הנ"ל ("המטה השיתופי"), דיווח למזכירות על הכנס שנערך כבר לפני מספר חודשים. בכנס זה לקחו חלק למעלה מ-350 משתתפים. רוב המשתתפים הגיעו מהקיבוצים השיתופיים, מהקבוצות השיתופיות ומתנועות הבוגרים של תנועות הנוער. הגיעו גם חברים אוהדי הרעיון השיתופי מקיבוצים "מתחדשים". קיבוץ משמר העמק אירח את הכנס בצורה יפה ורבת השקעה.

 

בכנס התקיימו 9 חוגים שמתוכם, 5 עסקו בחברה הישראלית: שוויון וערבות הדדית; הפרטה מול בעלות הכלל וקואופרציה; שוויון הזדמנויות בחינוך; התיישבות וקרקעות; ניהול שלטון ומוסר. ארבעת הנושאים האחרים נגעו לתנועה הקיבוצית בלבד: סיוע הדדי בין קיבוצים; עבודה ופרנסה; חינוך ברוח שיתופית; ביטחון הפרט בקיבוץ השיתופי. ברוח הדברים שנאמרו בכנס, הכוונה היא להמשיך ולקיים ימי עיון וכנסים, שבהם ידונו עבודות הצוותים, שלא הספיקו להגיע לכלל דיון בכנס זה. עד סוף השנה הנוכחית מתוכננים עוד 4 ימי עיון אזוריים. פירוט מהלך הדיונים - בחוברת המצ"ב לפרוטוקול זה.

 

אלישע שפירא מסר, כי בכנס הסתמן במפורש הרצון לעסוק בקשרים עם החברה הישראלית. לא ניכרה בו שום מגמה בדלנית, למעט חבר אחד או שניים שהציעו להקים תנועה נפרדת של "הקיבוץ השיתופי". מארגני הכנס הביעו משאלה, כי באירועים הבאים של "המטה השיתופי", ייקחו חלק פעיל יותר גם חברים מקיבוצים 'מופרטים' ומתחדשים. בימים אלה מוקמים ציוותי העבודה, שירכזו את עבודת המטה בארבעת הנושאים הבאים: שוויון וערבות הדדית; גבולות ההפרטה ובעלות חברתית; התיישבות וקרקעות; חינוך ברוח שיתופית ושוויון הזדמנויות בחינוך. במהלך חודש דצמבר יתקיים כנס גדול שבו תיקבע תוכנית העבודה של "המטה השיתופי" לשנת 2008.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים