פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 14 מ-5.8.07

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 14 מ-5.8.07

5.8.2007

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רבקה וילנד; אבי אהרונסון; יואל מרשק; עמרי כנען; רבקה יקיר; רן כוחן; אלישע שפירא; מוטל בוגומולסקי; שלומית חפץ; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; יוסי בן-שאול; סמדר סיני; לאה קיימן; אפרים שפירא.

 

חסרים: גיורא מסד; כבי שקולניק; דורון סט; ח"כ אורית נוקד; ח"כ שי חרמש; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; אלון שוסטר; אייל רייז.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות: 13/2007 - נידחה לישיבה הבאה.

ב.      תקציב התנועה הקיבוצית 2007 - לקראת "קריאה שנייה" במועצת התנועה הקיבוצית.

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה: 13/2007 - נידחה לישיבת המזכירות הבאה (15/2007)

 

ב. ישיבת מזכירות מיוחדת לדיון בתקציב התנועה 2007 - "קריאה שנייה"

 

ישיבת המזכירות כונסה לדון בנושא, טרם כינוס מועצת התנועה הקיבוצית. גזבר התנועה, אפרים שפירא, הניח על שולחן המזכירות את הצעת התקציב. ההצעה הרצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. לדבריו, הצעה זו אינה שונה, מהותית, מן התקציב שהוצג בראשית השנה, בעת שנדון במועצת התנועה ב"קריאה ראשונה". מדובר כמעט באותו תקציב, עם תיקונים מזעריים בלבד.

 

השינויים המופיעים ב"שימושים": 1. סעיף הוצאות בגין איחוד התנועות (יעוץ/סיוע משפטי; בעיות מיסוי וכיו"ב); 2. סעיף התייעלות בהוצאות אגפי/מחלקות התנועה בסד"ג של 2.5% - ביצוע באחריות ראשי האגפים/מחלקות; בצ"מ - בעיקר בסעיף הנוגע ל"ברית התנועה הקיבוצית".

 

בסעיפי "המקורות" יש להדגיש את הנקודות הבאות: 1. הגברת הגבייה מהקיבוצים ("מסי תנועה"); 2. קבלת דיבידנד מחברות/תאגידים הקשורים לתנועה הקיבוצית.

 

המזכירים סיכמו את הנושא. לדבריהם, יש כיום לתנועה הכלים לעמוד בתקציב של השנה ושל השנים הבאות, אם המזכירות תפעל בתבונה, עפ"י ההחלטות הרלוונטיות הנדרשות בכל פרק זמן נתון. הצעת התקציב המוצעת מאפשרת להופיע בפני מועצת התנועה בצורה מכובדת ולבקש את אמונה ואישורה לתקציב 2007.

 

בקרוב מאד יחלו ההכנות לקראת הדיונים בתקציב 2008. תקציב זה יכלול גם התייחסות למקורות מ"הקרן" למימון הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית. המזכירים קראו לחברי המזכירות להצביע בעד ההצעה המונחת לפניהם.

 

סוכם:

 

מזכירות התנועה ממליצה למועצת התנועה (4/2007), שתכונס לקראת סוף השבוע הנוכחי, לאשר ב"קריאה שנייה" את תקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2007.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים