פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 13 מ-29.7.07

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 13 מ-29.7.07

29.7.2007

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רבקה וילנד; אבי אהרונסון; כבי שקולניק; יואל מרשק; עמרי כנען; רבקה יקיר; רן כוחן; אלישע שפירא; אלון שוסטר; דורון סט; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; יוסי בן-שאול; סמדר סיני; גיורא מסד; אפרים שפירא.

 

חסרים: לאה קיימן; ח"כ אורית נוקד; מוטל בוגומולסקי; ח"כ שי חרמש; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; שלומית חפץ; אייל רייז.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: חיים ילין (בארי); מוקי צור (עין גב); אמציה רייז (עין המפרץ); אורית פראג (דפנה); ערן שחר (פלמחים); יהודה ברעם (עין השופט).

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות: 12/2007 (15/7/2007).

ב.      בין ישיבה לישיבה - דיווחים

ג.       אישור סדר היום של מועצת התנועה הקיבוצית 4/2007

ד.      מיזוג העיתונים הקיבוציים - המלצות "צוות בדיקה".

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

אושר - ללא הסתייגויות - פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה: 12/2007.

 

ב. בין ישיבה לישיבה - דיווחים

 

1.      השתמטות משירות צבאי בצה"ל - מזכירות התנועה הקיבוצית פרסמה הודעה בעקבות נתונים שפורסמו בימים האחרונים בנוגע להיקף הפטורים וממדי ההשתמטות מהשירות הצבאי בצה"ל.
בהודעת התנועה הקיבוצית נאמר כי: "תופעת ההשתמטות משירות צבאי היא תופעה קשה ומתרחבת, המהווה פגיעה קשה בחלוקת הנטל הביטחוני על פני כל שכבות האוכלוסייה- בשירות הסדיר, ולאחר מכן בשירות המילואים. מעבר לכך, מהווה תופעת ההשתמטות שחיקה מסוכנת במרקם החברתי העדין של החברה הישראלית, פגיעה בערכי הליבה שלה, ובחתירה לשוויון בחובות ולשוויון בזכויות".
הודעת המזכירות מסיימת בקריאה דחופה לרשויות הממשלה והצבא, שלא להקל ראש בקולות הציבוריים, הנשמעים בימים אלה על ידי קבוצות שונות הקוראות להבטיח חלוקת נטל שווה בין כל אזרחי המדינה בכל הקשור לתרומה לביטחונה. "קריאתם היא צודקת ונכונה וצפוי שהיא תסחוף אחריה עוד רבים וטובים" אמרו מזכירי התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל וזאב (ולוולה) שור.
ממחלקת הביטחון בתנועה הקיבוצית, שעוסקת במהלך השנה בהכנת תלמידי י"ב לשירות הצבאי, ובליווי חיילי הסדיר מהקיבוצים, נמסר עוד, כי מביקורים שערכו בכל בתי הספר הקיבוציים, וממידע שנפרש לפניהם על ידי גורמים בצה"ל, עולה כי מוטיבציית בני הקיבוץ היא המובילה מבין קבוצות האוכלוסייה במדינת ישראל, הן בהליכה לחייל קרבי והן בהליכה לתפקידי פיקוד. עם זאת, ניכרת ירידה בהליכה לתפקידי קצונה. 65% מבני הקיבוצים מתגייסים לחייל קרבי- האחוז הגבוה ביותר מבין כל הקבוצות במדינת ישראל.
הודעת מזכירות התנועה הקיבוצית מסתיימת באמירה כי "נמשיך לעשות ככל יכולתנו בכדי שאותה רוח התנדבות הקיימת בקיבוצים תמשך, בתקווה שתהווה מודל ודוגמא לבני הנוער האחרים".

2.      סמדר סיני - אחראית לטיפול במקרים של הטרדה מינית בארגון - המזכירים הודיעו על מינויה של סמדר סיני, רכזת היחידה לקידום מעמד האישה, כאחראית לטיפול במקרים של הטרדה מינית בתוך הארגון, כפי שנדרש על פי חוק.

3.      הסדר עם "צוותא" - המזכירים הודיעו על הסדר שהושג עם "צוותא" בדבר רכישת כרטיסים למופעי "צוותא" במחצית המחיר, על בסיס של מקום פנוי. הוטל על יוסי בן-שאול להביא הודעה זו לידיעת כלל עובדי התנועה.

4.      סנטה יוספטל ז"ל - המזכירים דיווחו, בקצרה, על השתתפותם בלוויית סנטה ז"ל, בקיבוצה, גלעד. המזכירים הניחו זר על קברה, בשם כלל חברי התנועה הקיבוצית.

 

ג. אישור סדר היום של מועצת התנועה הקיבוצית 4/2007

 

מזכירות התנועה אישרה את סדר היום של מועצת התנועה הקיבוצית 4/2007, שאמורה להתקיים ביום חמישי, 9/8/07. להלן הסעיפים לאישור:

 

1.      אישור הפרוטוקולים של ישיבות מועצת התנועה 2/2007 ו-3/2007.

2.      דיווחים - בין מועצה למועצה.

3.      תקציב התנועה הקיבוצית 2007 - "קריאה שניה".

4.      אישור ב"קריאה שניה" להקמת "הקרן למימון הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית". האישור – בהיבט העקרוני בלבד.

5.      זכויות הפנסיונרים בקיבוץ המתחדש - הצעת מזכירות התנועה.

6.      בנשיאות המועצה: תמר וולפין (כפר הנשיא)

 

מזכירות התנועה אישרה, ללא הסתייגות, את סדר היום הנ"ל.

 

ד. איחוד העיתונים הקיבוציים

 

עפ"י החלטת המזכירות, הוקם בזמנו צוות בן 4 אנשים, שעליו הוטל לבחון את הנושאים הבאים: המשך הבעלות התנועתית על שני העיתונים, "הקיבוץ" ו"הדף הירוק", ההשלכות האפשריות על אחזקת עיתון אחד בבעלות התנועה, וכן גם כיצד להבטיח בצורה הטובה ביותר את הצרכים התקשורתיים של התנועה הקיבוצית בעתיד. הצוות כלל את החברים/ות הבאים: חיים ילין (בארי) - יו"ר; מוקי צור (עין גב) אסיה מרגוליס (נגבה); עוזי צור (שמיר).

 

חיים ילין, יו"ר הצוות, מסר סקירה מקיפה על עבודת הצוות. הפרטים נמצאים בדו"ח בכתב, הנושא את הכותרת: "צוות עיתונות קיבוצית". הדו"ח מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הצוות המליץ: א. לאחד את העיתונים הקיימים כיום לעיתון אחד שייצג את התנועה הקיבוצית; ב. להקים צוות, שיראה בהסכם עם "ידיעות תקשורת" בסיס למו"מ. במקביל - להקים צוות תקשורת מקצועי, שיגבש את הצרכים התקשורתיים של התנועה, תוך דגש על הצגת המרחב הכפרי והפריפריה. הצוות הציע גם לשקול קביעת שם חדש לעיתון החדש, וכן להקים "רשות" חדשה לעיתון ולראות כי בעיתון החדש יוטמע הניסיון והכשרון הרב, שנצבר בשני העיתונים. לדו"ח הצוות צורף גם: "סיכום הצהרת כוונות לעניין מיזוג הקיבוץ והדף הירוק" שבו מצהירים "ידיעות תקשורת" על עניינם בהרחבת פעילות העיתון שיימצא ברשותם, ובתנאי שיהא העיתון היחיד של התנועה הקיבוצית. לדעתם של חברי הצוות, ניתן עתה להשיג את היתרונות המפורטים והגלומים בו, רק אם אכן תתקיים התחרות וגילוי עניין מצד עיתונים/חינמונים אחרים.

 

בדיון הארוך שנפתח לאחר סקירתו של חיים ילין, הושמעו דעות שונות – בעד ונגד ההצעה להקים עיתון אחד לתנועה הקיבוצית. המתנגדים להצעה שמו דגש על היתרונות הרבים שבקיום ערוצי תקשורת רבים ככל האפשר, העוסקים בתנועה הקיבוצית, בבחינת: "אלף פרחים יפרחו". פלורליזם של תקשורת הוצג על ידם כערך מרכזי, השקול כנגד כל יתרון אחר העשוי לנבוע מהמהלך להקמת עיתון קיבוצי אחד. הדוברים הללו ציינו כי תחרות בין עיתונים היא חיובית ומפרה וכי קיומם של שני עיתונים אינם מהווה עול כספי כלשהו על התנועות, שכן גם "מעריב" וגם "ידיעות תקשורת" מכסים את ההוצאות הכרוכות בהפקת/הוצאת העיתון.

 

מנגד, סברו התומכים במהלך המוצע, כי העיתון החדש לכשיוקם, אמור יהיה לתת ביטוי משמעותי יותר לעולם הקיבוצי, לאינטרסים של הפריפריה ומעל לכל - להקמת עיתון קיבוצי חזק ואיתן, שיצור לעצמו מעמד בלתי-תלוי, כעיתון חופשי וזמין במדינת ישראל. עיתון כזה - ביחד עם האינטרנט שיצורף אליו - יבטא את האינטרס האמיתי ביותר של הקיבוצים. "אלף הפרחים האמיתיים" יצמחו רק מקיומו של עיתון חזק אחד - כפי שהתבטא אחד הדוברים - ולא מקיומם של שני עיתונים מוחלשים. הדוברים שדיברו בעד המלצות הצוות הדגישו, כי אין הכוונה להוציא "יותר מאותו הדבר". המטרה היא להוציא עיתון טוב יותר, גדול יותר, עשיר יותר - בתכנים ובמודעות - שישקף את הכיוונים העתידיים של התנועה הקיבוצית.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. לדבריהם, הכוונה היא להקים 'ישות' עיתונאית חדשה לגמרי, שתמזג את שני העיתונים הקיימים ותיתן ביטוי איכותי יותר, למתרחש בתנועה הקיבוצית. זו צריכה להיות עיתונות טובה, שצעירים ירצו לקרוא בה, עיתונות אמינה ולא עיתונות "מטעם". לדעתם, יש לתת משקל יתר להמלצות "צוות הבדיקה", שישב מספר חודשים על המדוכה, למד היטב את החומר, שקל את שיקוליו והגיש את המלצותיו למזכירות. מול הטיעון של "אלף פרחים יפרחו", הציע הצוות ללכת לכיוון של עיתון אחד של התנועה הקיבוצית. המזכירים דיווחו כי לאורך זמן ובכל מפגש עם חברי קיבוצים, עולה תדיר השאלה: מדוע לא מאחדים/ממזגים את שני העיתונים. בהקשר זה, מבחינתו של החבר מן השורה, המשמעות של 'איחוד התנועות הקיבוציות", באה לידי ביטוי בקיומו של עיתון קיבוצי אחד, האמור לבטא את העמדות ואת הערכים של התנועה הקיבוצית. בעיניהם של חברים רבים, על פי כל הסקרים, מיזוג העיתונים אמור להיות אקט סמלי, שיבטא את האיחוד האמיתי והסופי בין שתי התנועות "הלשעבריות".

 

הוחלט:

 

1.      המזכירות מאמצת את המלצת הצוות לבניית עיתון קיבוצי מרכזי אחד.

2.      יוקם צוות מקצועי-משפטי שינהל מו"מ מפורט עם גורמי תקשורת שונים, לבחינת ההצעה הטובה ביותר שתעלה מצד מי מהם.

3.      פרטי המו"מ שינהל הצוות המקצועי יועמדו לרשות חברי המזכירות.

4.      במקביל להקמת צוות המו"מי, יוקם גם "צוות תקשורת", שיבחן את הציפיות והמטרות שצריכות לעמוד בפני העיתון המרכזי החדש. בין היתר, יגיש הצוות הצעות לשם החדש של העיתון.

5.      ההצעה הסופית של צוות המו"מ תגיע לדיון במזכירות, ולאחר אישורה שם - תונח לדיון על שולחן מועצת התנועה.

 

בהצבעה שהתקיימה, הצביעו רוב חברי המזכירות בעד ההחלטה הנ"ל. חבר אחד בלבד הצביע נגדה.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים