פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 12 מ-15.7.07

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 12 מ-15.7.07

יום ראשון, כ"ט תמוז תשס"ז, 15/7/07, (ישיבה 12/2007)

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רבקה וילנד; אבי אהרונסון; כבי שקולניק; יואל מרשק; עמרי כנען; רבקה יקיר; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; אייל רייז; דורון סט; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ אורית נוקד; סמדר סיני; מוטל בוגומולסקי; אפרים שפירא .

 

חסרים: לאה קיימן; יוסי בן-שאול; גיורא מסד; ח"כ שי חרמש; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; אלון שוסטר.

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: עו"ד אמיר גנז (מעברות) - המח' המשפטית; אורי שמיר (גינוסר) ואיציק עוז (שדה יואב) - אגף הרכזים.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות: 11/2007 (1/7/2007) .

ב.      בין ישיבה לישיבה - דיווחים

ג.       זכויות הפנסיונרים בקיבוץ המסווג או הנוהג כמתחדש - המלצות אגף חברה.

ד.      תשלום מסי התנועה - דיווח מעודכן.

ה.      אגף הרכזים - דיווח חצי-שנתי - ביצוע מול תכנון.

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

אושר - ללא הסתייגויות - פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה: 11/2007.

 

ב. בין ישיבה לישיבה

 

1.      טקס השבעת שמעון פרס לנשיאה ה-9 של מדינת ישראל - המזכירים הודיעו כי קיבלו הזמנה וייצגו את התנועה הקיבוצית, בטקס השבעת הנשיא, שיתקיים הערב, יום ראשון, 15/7/07, בכנסת ישראל. הנשיא החדש הוא מועמד ראוי ונכון לתפקיד הרם. שמעון פרס שמר על קשר איתן עם התנועה הקיבוצית לאורך כל ימיו הציבוריים ובכל התפקידים הממלכתיים שבהם נשא. מזכירות התנועה הקיבוצית, בשם עשרות אלפי חבריה הפרושים בקיבוצים בכל רחבי הארץ, שולחת ברכה חמה לנשיא הנכנס, מאחלת לו הצלחה ובריאות ומייחלת שישיב את הכבוד הראוי לבית הנשיא.

2.      מאבק למען דיור לנשים חד-הוריות ומחוסרי דיור - אייל רייז, חבר המזכירות ומזכיר ארצי "השומר הצעיר", דיווח כי תנועת הנוער מלווה מזה תקופה את המאבק של מחוסרי הדיור שהקימו אוהל מחאה ב"גן הוורדים" בירושלים, מול הכנסת. הוא סיפר כי במאהל המאולתר ישנם גם תינוקות וילדים וכי קיים מחסור המצרכים בסיסיים כמו: חיתולים; מטרנה; שמיכות וכיו"ב. אייל הציע כי המזכירות תצא בקריאה לקיבוצים, הן כדי ליידע אותם בחומרת המצב והן כדי לקבל מהם סיוע חומרי. הוא גם קרא לחברי הכנסת של התנועה הקיבוצית לבחון כל דרך פרלמנטרית, כדי לסייע ליושבות המאהל. המזכירים ברכו על עצם ההתייחסות והיוזמה, והודיעו כי יטילו על דובר התנועה לפרסם הודעה בנדון. הם גם הודיעו, כי בעתיד יבחנו אפשרויות פעולה נוספות, במטרה לסייע במאבק למען דיור הוגן לנשים חד-הוריות ולמחוסרי דיור.

 

ג.   זכויות הפנסיונרים בקיבוץ המסווג או הנוהג כמתחדש ( מוזמנים: אמיר גנז; יעקב אברהמי)

 

רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, הניחה על שולחן המזכירות את המלצות "צוות ערבות הדדית", שעסק בדרכים בהן ראוי לנהוג באוכלוסיית הפנסיונרים בקיבוץ המסווג או בקיבוץ המתנהל כ"מתחדש". את הצוות ריכזה רבקה וילנד ונטלו בו חלק גם: עו"ד אמיר גנז ועו"ד יעקב אברהמי מהמח' המשפטית והווארד כהן (היח' להתחדשות) ואביה נבו (מח' פניות פרט), מאגף חברה. המסמך שהוגש, מצטרף לשני מסמכים קודמים שהופצו ע"י האגף במהלך השנה הנוכחית: א. אלמנות ו/או אלמנים בגיל העבודה – בקיבוץ המתחדש; ב. משפחות חד-הוריות בקיבוץ המתחדש. רכזת האגף הדגישה בדבריה, כי המסמך נותן פרשנות ל"תקנות הערבות ההדדית", מאפשר להבין אותן ויוצר שפה משותפת בין קיבוצים מתחדשים. היא גם הדגישה כי הסכום שנקוב במסמך - 2,400 ₪ - זכאות הפנסיונרים לסכום זה (נכון לאפריל 2007), איננו בהכרח סכום קבוע ונתון. הוא רק מייצג את סכום המינימום שמתחתיו אין לרדת. זהו המינימום שרשום בתקנות. לכן, מומלץ שהקיבוצים יקיימו בכל שנה בירור ודיון מחודש, האם וכיצד ניתן להעלות את רף סכום המינימום הנ"ל.

 

מסמך ההמלצות מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. עיקר הדיון שהתפתח במזכירות נסב סביב סוגיות יכולת ההטמעה ו/או האכיפה של המוצע במסמך וכן בדרך שבה ניתן יהיה לוודא כי ההמלצות, לאחר שיאושרו במזכירות ובמועצת התנועה, אכן יגיעו לידיעתם של כלל ציבור הפנסיונרים בכל הקיבוצים. המזכירים הדגישו כי חשוב מאד לזהות קיבוץ שקיימת בו בעיה של התנהלות מול הפנסיונרים ולבדוק מקרוב, האם קיימת בעיה אמיתית של יכולת קיום סעיפי הערבות ההדדית כלפי ציבור הפנסיונרים, או שמא אותו קיבוץ פשוט אינו מעוניין לממשה. יש הבדל בין קיבוץ ש'לא רוצה' לבין מי ש'לא יכול'. נדרשת רגישות רבה, ביכולת לאבחן את מצבו האמיתי של הקיבוץ ולכן חשוב שמזכירות התנועה תהיה מעורבת בנדון, אף שהיא נעדרת את היכולת הפורמלית של האכיפה. אין להשאיר זאת לטיפולו הבלעדי של "רשם האגודות השיתופיות".

 

המזכירים עמדו על כך, שקיימת חשיבות מרובה מאד ליצור "דעת קהל" חיובית לנושא. הניסיון המצטבר מצביע על כך, שמרבית החומר שנשלח ע"י גורמי התנועה השונים , אינו מגיע לידיעת חברי הקיבוצים. מזכירות התנועה חייבת להתמודד עם סוגיה זו ולהציע פתרונות יצירתיים לקידום הנושא.

 

הוחלט:

 

1.      מזכירות התנועה מודה לצוות על העבודה היסודית בנושא אוכלוסיית הפנסיונרים בקיבוץ המסווג או הנוהג כמתחדש.

2.      המזכירים יעלו את סוגיית הפצת החומר והבטחת הגעתו ל"יחידות הקצה" בקיבוצים, במסגרת של דיון מיוחד, בפורום רכזי אגפים.

3.      המזכירות מאשרת את המלצות הצוות כלשונן ותביא אותן לדיון ולאישור במועצת התנועה הקרובה. כמו כן היא תביא לאישור המועצה הרכב שמי של צוות, שאמור לוודא שהמלצות המועצה אכן יגיעו לכלל ציבור החברים/ות, שהמסמך מתייחס אליהם.

4.      המזכירות רואה בברכה את הודעת רכזת אגף חברה על כוונת האגף להוציא לאור אוגדן שיכיל את מקבץ החלטות/המלצות התנועה בנושאים שעניינם: דרכי הטיפול וההתייחסות לאוכלוסיות מיוחדות, בעיקר בקיבוצים המתחדשים או במי שנוהגים כקיבוצים מתחדשים.

 

ד. תשלום מיסי התנועה - דו"ח מעודכן

 

אפרים שפירא, מנהל הכספים הנכנס, הגיש למזכירות "צילום מצב" של גבית מס התנועה מהקיבוצים. נכון למועד מסירת הדו"ח, למעלה מ-50% מקיבוצי התנועה כבר הסדירו את מסלול תשלומי חובם, על פי ההסדרים שנקבעו בראשית השנה. במהלך החודשים הקרובים מתוכנן מהלך תנועתי מרוכז שמטרתו לגרום לכך שמקסימום קיבוצי התנועה יסדירו את תשלומי המס באמצעות הארגונים האזוריים, או בכל דרך שיוסכם עליה בין הקיבוץ לבין מנהל הכספים של התנועה.

 

להבטחת היעד הנ"ל הציע אפרים שפירא את ההצעה שלהלן:

 

א.      החודשים אוג'-ספט'-אוק' ש.ז. יוקדשו למבצע, בהנהגת מזכירות התנועה, שייעודו: הגברת המודעות בקיבוצים לפעילות התנועה הקיבוצית וכן הסברת החובה לתשלום המס התנועתי.

ב.      למבצע הנ"ל תינתן עדיפות מרבית על פני כל פעילות תנועתית אחרת במהלך התקופה האמורה.

ג.       במבצע ייקחו חלק ציוותי אד-הוק (כל צוות כ-3 חברים/ות). צוותים אלה יופיעו בקיבוצים (הנהלות ו/או אסיפות); בארגונים האזוריים; במפעלים האזוריים. המשתתפים בצוותים יהיו בחלקם עובדי/פעילי התנועה ובחלקם אנשי ציבור, ח"כים ואחרים.

ד.      לצורך תיאום, מעקב והזרמת מידע לצוותים, יוקם מטה מיוחד. קישורים ותאומים בשטח – חברי אגף הרכזים/מלווים, בתאום עם מטה המבצע.

 

דיווחים וסיכומים יימסרו למזכירות ולמועצה.

 

הוחלט:

 

א.      קיבוץ שלא ישלם את מסיו לתנועה לא יוכל להמשיך ולהיות חבר בה.

ב.      בפרק הזמן ממועד קבלת החלטה זו ועד סוף חודש ספטמבר ש.ז. יתבקשו הקיבוצים שעדיין לא הסדירו את תשלום המס, להסדיר את הנושא, בדרך שיוחלט עליו במשותף, בין נציגי הקיבוץ לנציגי התנועה.

ג.       יוקמו צוותים מטעם המזכירות, שיפגשו עם הקיבוצים שעדיין לא השלימו את תשלום מסיהם.

ד.      קיבוצים שלא יעשו כן עד המועד הנ"ל, יתבקשו לזמן את נציגי התנועה למפגש עם מזכירויות ו/או אסיפות/שיחות קיבוץ. בסוף ההתכנסות יתבקש הקיבוץ לקבל החלטה מוסמכת ומסודרת על נכונותו או על סירובו לשלם את המס.

ה.      דו"ח ביצוע והתקדמות יימסר מעת לעת למזכירות התנועה.

 

ה. אגף הרכזים - דו"ח חצי שנתי - ביצוע מול תכנון (מוזמנים: אורי שמיר; איציק עוז)

 

עמרי כנען, רכז האגף, הניח על שולחן המזכירות דף המציג את תוכנית העבודה השנתית של אגף הרכזים (2007) - תוכנית מול ביצוע. הדף מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. רכז האגף ציין כי במהלך המחצית הראשונה של השנה התמקד המאמץ האגפי במספר תחומים: א. מעורבות ונוכחות תנועתית בקיבוצי "עוטף עזה"; ב. שת"פ בין קיבוצים – בניית מסגרות סיוע של קיבוצים מבוססים לקיבוצים הנמצאים לאורך זמן במצוקה חברתית וכלכלית; ג. ליווי הנהלות קיבוצים במצוקה/סיכון והשתתפות מוגברת של פעילי האגף ב"וועדים ממונים" (18 "ועדים" ); ד. הפצה ואיסוף מידע בין מחלקות התנועה והקיבוצים. מלבד כל אלה, קיימת שורה ארוכה של פעילויות, חלקן יזומות ע"י האגף וחלקן – בהיענות לפניות של קיבוצים ו/או חברים בקיבוצים, בתחומים שונים (ראה: דף מצ"ב).

 

סוכם:

 

א.      המזכירות מודה לרכז האגף ולשני המלווים האזוריים שהתלוו אליו, על הדו"ח המפורט שנמסר על פעילות האגף, במהלך המחצית הראשונה של השנה – תכנון מול ביצוע.

ב.      המזכירות חוזרת ומאשרת את עמדתה, כי פעילי אגף הרכזים הם אלה שנושאים ומעבירים את המסרים התנועתיים לקיבוצי התנועה בכלל ולבעלי התפקידים המרכזיים, בפרט.

ג.       במקביל לאמור בסעיף הקודם, פעילי האגף הם אלה האמורים להעביר למזכירות התנועה על אגפיה השונים, את התמונה העדכנית והאמיתית ביותר על מצב הקיבוצים באזורי פעילותם, בעיקר בתקופות של משבר וחולשה.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים