פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 11 מ-1.7.07

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 11 מ-1.7.07

יום ראשון, ט"ו תמוז תשס"ז, 1/7/07 (ישיבה 11/2007)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רבקה וילנד; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; גיורא מסד; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; אייל רייז; דורון סט; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ אורית נוקד; סמדר סיני; מוטל בוגומולסקי; אפרים שפירא .

 

חסרים: לאה קיימן; כבי שקולניק; רבקה יקיר; ח"כ שי חרמש; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; אלון שוסטר.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: איציק כהן - יועץ ארגוני.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

א.      אישור שני פרוטוקולי ישיבת מזכירות: 9/2007 ו-10/2007

ב.      בין ישיבה לישיבה - דיווחים

ג.       מבנה ארגוני חדש לתנועה הקיבוצית.

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

אושרו - ללא הסתייגויות - הפרוטוקולים של 2 ישיבות מזכירות התנועה: 9/2007 ו-10/2007.

 

ב. בין ישיבה לישיבה - דיווחים

 

1.      "עסקת הטיעון" בעניין נשיא המדינה - המזכירים הביעו מחאתם, בשם המזכירות, על "עסקת הטיעון" שנרקמה בין הפרקליטות לבין עורכי הדין של משה קצב, נשיא המדינה. לדעתם, במשטר דמוקרטי אין מקום לעסקאות מעין אלו. אושיות הדמוקרטיה מחייבות לקיים את הדיונים בין כתלי בית המשפט. סוכם כי המזכירים יוציאו הודעה בנושא.

2.      פרסומי החלטות תנועה - המזכירים פנו אל רכזי האגפים, בבקשה להימנע מקבלת החלטות אופרטיביות במסגרת 'אגפית' ופרסומן בתקשורת. לתנועה יש מזכירות אחת בלבד והיא זו שאמורה לפרסם החלטותיה והודעותיה, באמצעות דובר התנועה הקיבוצית.

 

 

ג. מבנה ארגוני חדש לתנועה הקיבוצית - המשך דיון
   (
מוזמן: איציק כהן, יועץ ארגוני)

 

הדיון הפותח התקיים בישיבה הקודמת של המזכירות (10/2007). כמו בדיון הקודם, גם הפעם הוחלפו דעות והערות מקרב חברי המזכירות. קיימת הבנה לעצם העניין, כי במהלך כינונה של תנועה קיבוצית הנמצאת בשלבי הסיום של מיזוג המערכות, יש מקום לבדיקה מחודשת של המבנה הארגוני בכללותו. יחד עם זאת, קיימים חילוקי דעות בסיסיים, באשר לפרטי ההצעה שהוצגה ע"י היועץ הארגוני, כשם שקיימים גם חילוקי דעות באשר למסלול הדיונים שיש לקיים, טרם ו/או במקביל, לדיון בהצעה לשינוי המבנה הארגוני. לדעת מספר חברים, יש להתמקד אך ורק בהצעת המודל הארגוני המוצע ולא מעבר לכך. זה העניין שהיה נתון ב"כתב המינוי" שניתן ליועץ, ולכן לכך בלבד יש להתייחס. לדעת חברים אחרים, אין מקום לדון על המבנה, טרם שיתקיים דיון מקיף ומקדים על "החזון", על "ערכי הליבה" ועל מטרות התנועה. היו גם מי שהציעו לדחות בכלל את הדיון בנושא, ולקיימו רק לקראת/לאחר בחירת מזכיר אחד לתנועה הקיבוצית.

 

המזכירים חזרו והדגישו כי אין בכוונתם לכפות על החברים מבנה ארגוני חדש. שינוי מעין זה יש להעביר בקונצנזוס רחב ביותר ומתוך אחריות כוללת. הם מודעים לכך כי יש לקחת בחשבון הרבה מאד שיקולים, בתוכם גם שיקולים הדורשים התחשבות מרבית ב'איזונים' הנדרשים לעת ביצוע מהלכי שינוי המבנה הארגוני. על פי רוח הדברים שעלו בישיבה, נראה היה שלא ניתן לקבל בה שום החלטה קובעת ומחייבת.

 

הוחלט:

 

1.      מזכירות התנועה תמשיך ותקיים את הדיון בנושא שינוי המבנה הארגוני של התנועה, לרבות ההצעה למינוי מנכ"ל לתנועה הקיבוצית.

 

2.      המזכירות תקיים ישיבה נוספת, ארוכה מהרגיל, (סדנה) בנושא. סדנה זו תיוחד לכל הכרוך סביב ההצעה לשינוי המבנה הארגוני של התנועה הקיבוצית. הודעה על מועד הסדנה תופץ לחברי המזכירות בהקדם.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים