פרוטוקול מטה ההתיישבות מ-17.6.07 


17.6.2007


נוכחים: איתן בן דוד, שרגא נוי, מאיר ויזל, צחי מרום, מיכי דרורי, עמית יפרח, אביב לשם, גברי ברגיל.

 

רשם: גברי ברגיל, מזכיר התנועה הקיבוצית

 

1.      החלטה 979: דווח על כך שתנועת המושבים בכנס מיוחד שקיימה בנושא הגיעה למסקנה שאין להאבק נגד החלטה 979 מעבר לתיקונים כללים נדרשים.
בתנועה הקיבוצית לעומת זאת ברור שנדרשים תיקונים מהותיים בפרק הקיבוצי של ההחלטה.
סוכם שבהמשך לדיון קודם שהתקיים בנושא, שתי התנועות יטפלו בנפרד בתיקונים הנדרשים תוך תיאום בניהם.
בהקשר זה צוין גם שצריך לוודא ששולחן הארגונים האזוריים נותן אישורי תשלום לעתירות כאלה או אחרות בתיאום עם ועדת הקרקעות הקיבוצית בכדי לא ליצור מסלולים מקבילים ולא מתואמים של הטיפול בנושא.
בנוסף לכך, התברר שמרכז השלטון המקומי צרף את עצמו לעתירה של 15 ערים הגדולות נגד 979 וסוכם שמרכז המועצות אשר שותף למרכז השלטון המקומי צריך לבקש דיון פנימי ולנסות לשנות את ההחלטה.

2.      החלטה 959: לאחר קבלת ההחלטה לפני כשנתיים התקבלה החלטה במטה לא לצאת למאבק על תיקונים נדרשים בהחלטה אלא לאחר קבלת החלטה 979.
לאחרונה העבירה מועצת המנהל החלטה על כך שמגרשים שמעבר ל-115 אחוז מהנחלות של היישוב, יאוישו וישווקו ע"י המנהל, החלטה שתעצור את יכולת שווק המגרשים הללו בפועל.
סוכם להכין דיון כולל על התיקונים הנדרשים בהחלטה 959 כפי שסוכם כבר בדיון הראשוני לפני כשנתיים ולא לתקוף בנפרד את ההחלטה האחרונה בנושא שיווק המגרשים.
הדיון יתקיים באחת הישיבות הקרובות של המטה.

 

ישיבת מטה ההתיישבות הבאה תתקיים ביום ראשון , 29 ביולי בשעה: 13.30 בבית אמות משפט.


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים