פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 6.5.2007

פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 6.5.07

 

6.5.2007

 

רשם: גברי ברגיל

משתתפים: ג'ומס, מיכי דרורי, ירון סולומון, עמית יפרח, יוגב שריד , בארי הולצמן, מאיר ויזל, מוטי מגער, משה בן ישי, שרגא נוי, פיטו (משה) בריטמן, ארז כהן, צבי מרום, גברי ברגיל

 

התקיים דיון מקיף על המדיניות הנדרשת בעקבות קבלת החלטה 979 על ידי המנהל וסוכמו הנקודות הבאות:

 

1.      עם כל החשיבות שאנו רואים בהעברת החלטה המקדמת אותנו בכל הקשור לזכויותינו על שטח המגורים, הרי ההחלטה במתכונת הסופית ואחרי שעברה טביעות אצבע של יותר מדי פקידים, אינה ישימה וחייבים לתקנה באופן דרסטי.

 

2.      מכיוון שיש הבדלים ייחודיים לכל מגזר, הקיבוצי והמושבי, סוכם שהטיפול ייעשה בנפרד אבל תוך תאום מלא גם בהכנת החומר וגם בקיום דיונים משותפים מול מוסדות המדינה השונים. הטיפול יהייה ברמות המקצועיות, הפוליטיות והמשפטיות במקביל ותוך החלטה מראש של המטה מה יטופל ובאיזה ערוץ.

 

3.      בישיבה הבאה של המטה יניחו מיכי ועמית את ההצעה כפי שהוכנה על ידם בעבר ויסמנו הבדלים בין הנייר הנ"ל להחלטה הסופית שהתקבלה, תוך הצעה מה יש לתקן באיזה מסלול בהתאם לסעיף 2 לעיל.

 

4.      צריך לדרוש מהמנהל להקים באופן מיידי את המנהלת שאמורה לטפל ביישום החלטה 979 ולהעביר מסר שאם קיימת בעייה של תקציב, מוכנות תנועות ההתיישבות לקחת חלק בגיוס המקורות לקיום המנהלת.

 

5.      לדרוש הקמתה של ועדה מקצועית משותפת שתטפל בתיקונים הטכניים השונים הנדרשים אשר עשויים להיות משמעותיים מאוד ביישום ההחלטה.

 

6.      להזמין את שר החקלאות - שלום שמחון לפגישה עם מטה ההתיישבות על מנת לבחון עמו את הטיפול בנקודות השונות שלעיל ובעיקר את נושא הקמת המנהלת ליישום ההחלטה.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים