פרוטוקול ישיבת מזכירות  התנועה הקיבוצית מס' 5 מ-4.3.2007

  


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; רן כוחן; שלומית חפץ; אלישע שפירא; עופר אדר; אייל רייז; דורון סט; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; גיורא מסד; אלון שוסטר.

 

חסרים: לאה קיימן; ח"כ אורית נוקד; כבי שקולניק; ח"כ שי חרמש; מוטל בוגומולסקי; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; חדווה הדר.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים: עמיקם אוסם - צמיחה דמוגרפית

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 


על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 4/2007, 18/2/07.

ב.      דיווחים.

ג.       ערב ועידת תנובה ה-28 - 6/3/2007

ד.      דיווח - אגף חברה.

ה.      שונות.


א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול 4/2207, 18/2/07 אושר ללא מתנגדים וללא הסתייגויות.


ב. דיווחים

 

1.      "סדר פסח" לפעילי התנועה ולעובדיה - יוסי בן שאול מסר כי "הסדר" בשנה זו ייערך במתכונת שונה מן העבר. הוא יתקיים ביום רביעי, 28/3/07, באולם חדר האוכל ב"ליאונרדו".

 

2.      צמצום חדרים ב"בית התנועה הקיבוצית" - נמסר על כוונה לצמצם את מספר החדרים העומדים לרשות פעילי התנועה, במסגרת תוכנית ההתייעלות הכוללת. אגף מטה וכ"א ירכז את כל הפעילות הנוגעת לסידור החדרים המתוכנן.


ג. לקראת ועידת תנובה ה-28

 

בעוד יומיים ב-6/3/07, תתקיים בכפר מנחם הועידה ה-28 של "תנובה". בהמשך לדיונים שקיימה מזכירות התנועה הקיבוצית עם ראשי "תנובה" ועם ראשי הקבוצה שהובילה מהלך חלופי לזה שבו תמכה הנהגת "תנובה", סוכם אז להביא את הנושא, פעם נוספת, לדיון במזכירות, טרם קיום הוועידה. במהלך התקופה ובהמשך לעין ספור פגישות בין כל הנוגעים בדבר, סוכם להעלות הצעה אחת בלבד על סדר יומה של הוועידה, בנושא מכירת 51% מ"תנובה" לחברת "אייפקס".

 

דורון סט, רכז האגף הכלכלי בתנועה הקיבוצית מסר דיווח קצר על המהלכים שהובילו להעמדת ההצעה על סדר יומה של הוועידה וכן על הבעיות העיקריות שעדיין לא הגיעו לכלל סיכום ופתרון סופי, הן מול האוצר והבנקים והן מול 17 הקיבוצים. גיורא מסד שדיבר אחרי הנ"ל, ציין כהישג חשוב - בין כל היתר - את עניין חתימת "נספח החלב", כחלק בלתי נפרד מחוזה המכירה. את עיקר דבריו הקדיש לצורך לקיים מסע של הדברות ושכנוע 17 הקיבוצים שלא חתמו עד עצם היום הזה על התחייבותם להעביר 25% ממניות "תנובה", במסגרת "הסדר הקיבוצים". לדבריו, ניתן יהיה להמשיך ולטפל בנושא בתוך פרק זמן נקוב, גם לאחר שתסתיים הוועידה. כך גם לגבי הנושאים התלויים ועומדים מול האוצר והבנקים.

 

בתום דיון במזכירות, סוכם לקבל את ההחלטות הבאות:

 

הוחלט:

1.      מזכירות התנועה הקיבוצית תומכת בעיסקה, כפי שהיא מובאת ע"י הנהלת "תנובה" לוועידה ה-28, ביום ג', 6/3/2007.

2.      המזכירות חוזרת ומצהירה על מחוייבותה לכל ההסכמים שהתנועה הקיבוצית חתמה עליהם בזמנו, בהקשר ל"הסדר הקיבוצים".

3.      המזכירות רואה חשיבות עליונה בקיום הליכי הדברות עם 17 הקיבוצים, על מנת להגיע עמם להבנה ולהסכמה, שיאפשרו את ביצוע העיסקה.

4.      מזכירי התנועה מודים לכל מי שסייע בידם, במהלך החודשים האחרונים, במאמציהם להגיע להצעה מרכזית אחת, שתזכה לתמיכה ולאמון כל צירי הוועידה.


ד. דיווח - אגף חברה

(מוזמן: עמיקם אוסם, רכז צמ"ד)

 

הדיווח על פעילות האגף נעשתה בהמשך להחלטת המזכירים, לקבל - אחת לתקופה - דיווח שוטף על פעילות מערכות התנועה השונות. בהתאם, דיווחה רבקה וילנד, רכזת האגף, על שורה של נושאים מרכזיים בהם עסק אגף החברה בתקופה האחרונה. בין אלה ניתן למנות את הבאים: הפצת המלצות התנועה בנושאי זכויות וחובות חברי קיבוץ בעבודה וכן יחסי עובד-מעביד בקיבוץ המתחדש; הפצת המלצות "ועדת אבשלום דולב" בנושאי חריגים בקיבוץ; הפצת המלצות "ועדת אבישי טבת" בנושא נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה בקיבוצים; הפצת המלצות התנועה בנושאי: אלמנים/אלמנות; המלצות בנושא: משפחות חד-הוריות וכיו"ב. שני נושאים נוספים הנמצאים כיום על שולחן הדיונים באגף עוסקים בסוגיוית הבאות: האחת, המיסוי הפנימי בקיבוץ המתחדש (בשת"פ) עם "המכון לחקר הקיבוץ"; השניה, נישא "הפנסיה" והשלכותיה. לאחר שייתמו הדיונים בכל תתי הסעיפים הנ"ל, בכוונת האגף לרכז ולאגד את כל ההמלצות וההנחיות הכתובות בתוך חוברת כוללת אחת, שתופץ לכל הגורמים בקיבוץ הנוגעים לגבר וכן יופץ גם לחברים המעוניינים.

 

עיקר הדיווח הוקדש לסקירתו של עמיקם אוסם, רכז היח' לצמיחה דמוגרפית (צמ"ד) בתנועה הקיבוצית. עמיקם סקר בהרחבה את פעילות יחידתו. להלן הנקודות המרכזיות שעלו מסקירתו:

 

1.      הדגש בפעילותה של צמ"ד - הגדלתה של האגודה השיתופית (הקיבוץ). במילים אחרות, דגש על קליטת בנים; חברים; חברות ולאו דווקא על קליטת "משתכנים" חיצוניים.

2.      יש כיום בקיבוצים הבנה הולכת וגדלה לחשיבות ולהכרח שבצמיחה דמוגרפית, כמפתח להשרדותם הכלכלית והחברתית.

3.      קיבוצי מרכז הארץ הם הקיבוצים האטרקטיבים יותר לקליטה, בהשוואה לנכונות להיקלט בקיבוצי הפריפריה.

4.      יחידת צמ"ד התנועתית מעורבת כיום בתוכניות העבודה והצמיחה של הקיבוצים.

5.      צמ"ד פועל מול ה"קיבוץ המתחדש" ומול ה"קיבוץ המסורתי", ללא שום עדיפות של האחד על השני.

6.      היחידה מקיימת שיתוף פעולה פורה ויציב עם פעילי אגף הרכזים.

7.      יחידת צמ"ד ממשיכה במאמציה לשלב 'קבוצות שיתופיות' בתוך קיבוצים. מלבד רביד ופלך, כמעט ולא ניתן לבשר כאן על הצלחות.


ה. שונות

 

המזכירים וחברי המזכירות בירכו את יוסי בן-שאול לרגל יום הולדתו ה-69, החל היום, ואיחלו לו הרבה שנות פעילות ובריאות נוספות.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל,  מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים