פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 3 מ-4.2.2007 


 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; גיורא מסד; מוטל ב.; שלומית חפץ; אלישע שפירא; עופר אדר; אייל רייז; כבי שקולניק.

 

חסרים: רבקה יקיר; דורון סט; ח"כ שי חרמש; רבקה וילנד (חולה); לאה קיימן; ח"כ אורית נוקד (חו"ל); ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; ח"כ אבשלום (אבו) וילן (חו"ל); חדווה הדר; אלון שוסטר (התנצל).

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים: חגי מירום (גזבר הסוכנות היהודית); רני טריינין (יו"ר המחלקה לישראל בסוכנות היהודית); יגאל סלע (יועץ לגזבר הסוכנות); הווארד כהן; אביה שפירא-נבו; עו"ד אמיר גנז; עו"ד יעקב אברהמי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

רשם: רן כוחן.


 

על סדר היום: 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 2/2007, 21/1/07.

ב.      דיווחים.

ג.       הסוכנות היהודית והתנועה הקיבוצית (בהשתתפות: חגי מירום; רני טריינין).

ד.      המלצות צוות "ערבות הדדית" (בהשתתפות: הווארד כהן; עו"ד אמיר גנז).

ה.      שונות.

 


א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול 2/2207, 21/1/07 אושר, ללא מתנגדים וללא הסתייגויות.

 


ב. דיווחים

 

1.      העיתונות הקיבוצית - המזכירים דיווחו על הקמת "צוות בדיקה" האמור לבדוק ולהגיש המלצות לגבי איחוד העיתונים ("הקיבוץ"; "הדף הירוק"). המלצות הצוות יובאו לאישור המזכירות והמועצה. בצוות: מוקי צור (עין גב); אסיה מרגוליס (נגבה); עוזי צור (שמיר); חיים ילין (בארי).

 

2.      נסיעה לדימונה - אורחי העיר וראש עיריית דימונה - המזכירים הזכירו לחברי המזכירות את מועד הביקור - 6/2/07 וקראו לחברי המזכירות ליטול בו חלק.

 


ג. הסוכנות היהודית והתנועה הקיבוצית - קשרי גומלין

(בהשתתפות: חגי מירום; רני טריינין)

 

המזכירים ברכו את חגי מירום (גזבר הסוכנות היהודית) ואת רני טריינין (יו"ר המח' לישראל בסוכנות היהודית) והודו להם על שנענו לפנייתם, להופיע בפני מזכירות התנועה הקיבוצית ולהציג בפניה את מהות פעילותם, תוך הדגשה מיוחדת, על קשרי הגומלין עם התנועה הקיבוצית. המזכירים ציינו בסיפוק רב את העובדה, שזו הפעם הראשונה ששני חברי קיבוצים נמצאים בעמדות השפעה מרכזיות, בסוכנות היהודית ובתנועה הציונית.

 

חגי מירום סקר בהרחבה את מבנה הסוכנות וההסתדרות הציונית, את המצב שהיה קיים בגופים אלה ערב כניסתו לתפקיד וכן את מסכת פעולותיו, מאז הוא משמש בתפקיד הרם של גזבר הסוכנות. בין יתר הדברים הוא בחר להתמקד על הנושאים המרכזיים, האמורים - לדעתו - לצקת תוכן עדכני ולחדש פניה של ההסתדרות הציונית העולמית. לשם כך, הולכים ומוקמים 4 "שולחנות" נפרדים:

 

1.      שולחן תנועות הנוער - במטרה להקים 'בית' ערכי לתנועות הנוער בארץ, תוך שימת דגש על:חינוך; הגשמה; התמודדות עם בעיות החברה הישראלית.

 

2.      שולחן התנועות המגשימות בחו"ל - המתייחס לכלל תנועות הנוער הציוניות הפעולות כיום בחו"ל. יש גם כוונה מוצהרת ליצור חיבור משמעותי בין "השולחן" בחו"ל למקבילו בארץ.

 

3.      מכינות קדם-צבאיות - להגיע לאיחוד הפעילות התכנית-רעיונית המתבצעת בהן, נכון להיום, ובמקביל, להכין תכנים משותפים שיתרמו להיווצרות מסכת ציונית חדשה.

 

4.      קהילות המחנכים - כיום פועלות כ-80 קהילות כאלו בישובי פיתוח ברחבי הארץ. התנועה הקיבוצית כבר משולבת בחלק מפעילותן של קהילות אלה. המטרה: ליצור "מטריה" מאגדת לכל הקהילות החינוכיות ולשמש להן קורת גג חינוכית. בין היתר, קיימת התעה ליצור מסלול אקדמי מיוחד של "מורי נוער".

 

בהמשך דבריו, חגי מירום התמקד במספר 'מוקדי השקה' שבין הסוכנות היהודית והתנועה הקיבוצית: 1. החוב שעדיין חבים כמה עשרות קיבוצים לסוכנות היהודית; 2. "החוזים המשולשים", המהווים מיטרד להתפתחות הקיבוצים ויכולם להתפתח בעצמם. בהתייחסו לשני הנושאים הללו, גזבר הסוכנות הודיע חד-משמעית, כי הוא מתכוון לפעול לחיסולם ולהסרתם מעל סדר היום המשותף, של שני מוקדי חיכוך אלו, גם חיסול סוגיית החוב המעיק (באמצעות הסדרים כספיים סבירים יותר) וגם את סוגיית "החוזה משולש"; 3. פעילות מרוכזת באזורי העדיפות הלאומיים, בעיקר בגליל ובישובי "עוטף עזה". מדובר כאן בתוכניות העשרה; ספורט; חוגים; חינוך לא-פורמלי וכיו"ב. עיקר המקורות לפעילות זו - ממגבית החירום שנערכה בעקבותצ "מלחמת לבנון השניה". במסגרת זו, קיימת כוונה להעניק מילגות לסטודנטים שילכו ללמוד במכלולות האזוריות, באזורי הפריפריה.

 

רני טריינין, יו"ר "המחלקה לישראל" בהסתדרות הציונית העולמית, ספר אף הוא על פעילותו הציבורית, במסגרת הנושא הנדון. הוא הביע דאגה רבה, מעצם הבעייתיות ביחסים הדואליים שבין החברה הישראלית לעם היהודי, על כל פזורותיו. בעייה זו הולכת ומעצימה, הן מן העובדה של התמעטות העליה והן מן הדלדול הרב שחל בעלייתן ארצה של חניכי "התנועות המגשימות". רני תהה בקול רם, עד מתי ניתן יהיה לשמר את שותפות הגורל של העם בישראל עם שלוחותיו בתפוצות. מכאן גם, שהפעולה המרכזית בתחום שבו הוא מופקד עליו, זו הפעולה החינוכית ועידוד העליה לארץ. חלקה של ההתיישבות, בכל מה שכרוך במימון ובסיוע כספי, כמעט נעלם לחלוטין.

 

בהמשך דברי קודמו, ציין רני טריינין את 4 התחומים המרכזיים שבו ממקדת המחלקה לישראל את פעילותה: 1. המשך פרוייקט "שותפות 2000", תוך התאמתו לשותפות של עשית פרוייקטים, תוכניות נוער, חינוך בתחום הגיל הרך, וכיו"ב; 2. כפרי נוער - בעיקר עבור ילדי חבר העמים ואטיופיה; 3. פרוייקט "פותחים עתיד" - טיפול וטיפוח בתוך הקהילה; 4. הקהילות החינוכיות - בדגש על קהילות מחוללות שינוי.

 

בהמשך להערות ולשאלות חברי המזכירות, להלן סיכום הדיון:

 

הוחלט:

 

1.      המזכירות מקדמת בברכה מרובה את הודעתו של גזבר הסוכנות על כוונתו לסיים את סוגיות "החובות לסוכנות" ו"החוזה המשולש", באופן מדורג ובפרק זמן שלא יעלה על 3 שנים. מזכירות התנועה הקיבוצית תפעל, ככל שניתן, על מנת לסייע לגזבר הסוכנות במימוש משימה חיונית זו.

 

2.      המזכירות רואה בחיוב רב את מגמת פעילותו של גזבר הסוכנות לפעול לחיזוק הקשר בין "שולחן תנועות הנוער" בישראל לבין "שולחן תנועות הנוער המגשימות" בפזורה היהודית בחו"ל. התנועה הקיבוצית, באמצעות פעיליה ומדריכיה בישראל ושליחיה בתפוצות, יסייעו לגיבושה ולמימושה של מגמה זו.

 

3.      מזכירות התנועה קוראת לגזבר הסוכנות לכלול את פיתוח המכללות האזוריות במסגרת התוכנית הכוללת שהוא מחוייב ליישומה. המזכירות רואה בעניין זה עוגן חיוני ביותר לפיתוח אזורי, בעיקר בפריפריה.

 

4.      המזכירות פונה, באמצעות חגי מירום ורני טריינין, לראשי הסוכנות היהודית, להגביר את שילובה של התנועה הקיבוצית בקרב מעגלי מקבלי ההחלטות, בעיקר בנושאים הקריטיים המשפיעים על הקשר ועל המהות של יחסי העם בישראל עם העולם היהודי כולו. מזכירות התנועה משוכנעת כי יש לה הרבה מאד מה לתרום בתחומים אלו.

 

5.      מזכירי התנועה יבדקו את האפשרות לכלול את חגי מירום – כמו את הח"כים – במניין חברי מזכירות התנועה.

 

6.      המזכירות שולחת תודה חמה על הדברים שנאמרו במסגרת הסקירה המפורטת והיסודית של חגי מירום ורני טריינין ומאחלת להם הצלחה רבה במימוש כל המטרות שהציבו לעצמם.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל,  מזכירי התנועה הקיבוצית

 


ד. זכויות אלמנים/אלמנות ומשפחות חד הוריות בקיבוץ המתחדש - המלצות צוות "ערבות הדדית"

(בהשתתפות: הווארד כהן; אביה שפירא-נבו; עו"ד אמיר גנז; עו"ד יעקב אברהמי)

 

הדיון נפתח בדברי הקדמה של הווארד כהן ("הקיבוץ המתחדש" - אגף חברה). הוא סיפר כי לפני מספר שנים פרסמה התנועה שורה של המלצות כלליות בנושא: "הערבות ההדדית". במהלך הזמן שעבר מאז, התברר כי ההמלצות הללו היו כלליות מידי ולא נתנו מענה ברור לצרכים של כל מיני קבוצות אוכלוסייה בקיבוץ. ההמלצות המוגשות לישיבה זו עוסקות ב-:אלמנים/אלמנות וכן במשפחות חד-הוריות בקיבוץ המתחדש. בהמש, קיימת כוונה להגיש מקבץ המלצות הנוגעות לאוכלוסיית הגימלאים (הפנסיונרים) בקיבוצים.

 

הווארד הדגיש בדבריו את העובדה כי קיים שוני רב בין קיבוץ לקיבוץ, בכל הנוגע לנכונות ולרצון ליישם את המלצות התנועה. מעבר לכך, ישנם קיבוצים הזקוקים להנחיות מפורשות וברורות יותר. מבחינה זו, ההמלצות התנועתיות מהוות כלי לחץ לגיטימי, חיוני וכסמן לאותם החברים בקיבוצים ו/או להנהלות הקיבוצים, המחפשים מידע ומענה בשורת הנושאים שפורסמו - עד כה - כהמלצות (ראה: ועדת דולב - אוכלוסיות מיוחדות; ועדת אבישי טבת - נכי צה"ל בקיבוצים; יחסי עובד-מעביד בקיבוץ; אלמנים/אלמנות/ משפחות חד-הוריות וכיו"ב). כל ההמלצות הללו מבוססות על "תקנות הערבות ההדדית", עם המודיפיקציות הנדרשות והבאות לבטא את "שאר הרוח" הקיבוצי.

 

הוחלט:

 

1.      המזכירות מאשרת את המלצות הצוות, כפי שפורטו במצ"ב. נוסח ההמלצות יצורף לפרוטוקול זה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.      המזכירות מטילה על רכז אגף הרכזים לכלול את קובץ המלצות המזכירות בנושאים שהוגשו ואושרו, עד כה, במסגרת סדר היום של הדיונים בכנסים האזוריים. מזכירות התנועה מייחסת חשיבות מרובה לדיונים ברמה האזורית ורואה בכך פתח רצוי לקיים דיונים ולקבל החלטות ברמת הקיבוץ היחיד.

3.      עם תום הדיון בהמלצות התנועה בנושא הבא: הגימלאים", המזכירות מטילה על אגף חברה להכין חוברת, שבה ירוכזו כל המלצות התנועה הנוגעות למסכת ה"ערבות ההדדית", כפי שנוסחו, גובשו ואושרו ע"י מוסדות התנועה במהלך השנים האחרונות. חוברת זו תופץ לכל מקבלי ההחלטות וחברי המזכירויות/הנהלות בקיבוצים.

4.      בתום שנה אחת מפירסום פרוטוקול זה, ישוב הנושא וידון פעם נוספת במזכירות התנועה ובמועצה, מתוך כוונה לבחון את יישום ההמלצות בקיבוצי התנועה ולהציע דרכי פעולה בהמשך. אגף חברה יהיה מופקד על איסוף הנתונים מהקיבוצים, עיבודם והגשתם לדיון, כאמור, במזכירות ובמועצה.

5.      המזכירות מביעה תודה והערכה לצוות "הערבות ההדדית" על עבודתו היסודית בהכנת ובהגשת ההמלצות.


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים