פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 21.1.07פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 21.1.07

21.1.2007


נוכחים: גברי ברגיל , זאב (ולוולה) שור, יאיר ריינמן, אבו וילן, אורית נוקד, יהודה שביט, מאיר ויזל, שרגא נוי, עמית יפרח, ירון סולומון, דובי מילר, מיכי דרורי, בארי הולצמן, אלישע שפירא, אלי רוטשילד.

 

רשם: גברי ברגיל

 

דיון מקיף - דו"ח מצב בנושא המדיניות הקרקעית של המדינה מול ההתיישבות

 

בהתאם להחלטה קודמת של המטה, הכין הצוות המקצועי של המטה נייר עבודה (מצורף) המנסה לצייר את התמונה הכוללת בכל הקשור למדיניות הקרקעית של המדינה מול ההתיישבות.
מטרת הדיון כפי שהוגדרה מראש היתה לנסות ולראות את התמונה הרחבה מתוך כוונה לייצר מדיניות כוללת לטיפול בנושא.
מיכי דרורי ועמית יפרח שעסקו בהכנת הנייר הציגו את הנושאים השונים ואת חוות דעתם ובעקבות כך התפתח דיון בו עלו נקודות שונות הדורשות התייחסות.
סוכם לראות בכך דיון ראשוני. חברי המטה וכל אחד אחר המעוניין, מוזמנים להוסיף ולהעיר לנקודות השונות שיצויינו להלן ואשר עלו בדיון.
בזמן הקרוב נקיים דיון נוסף מתוך מטרה לגבש תוכנית מוסכמת.

 

הנקודות שעלו בדיון:

 

1.      יש לבצע מהלך אקטיבי של חתימת חוזי חכירה לדורות לכל הישובים כולל בדיקה של אפשרות חקיקה "לראות כל מי שזכאי לחוזה חכירה כאילו יש לו חוזה כזה בפועל".

2.      העמקת העבודה על תשתיות היסטוריות של הישובים בעזרת עמותת "אדמתי".

3.      עבודה מול משרד החקלאות על חיזוק התכנית של פיתוח המרחב הכפרי.

4.      טיפול בחוסר ההלימה שקיים בהחלטות של ועדות התכנון והבניה מחד והמנהל מאידך.

5.      קידום ופתוח של עבודות אקדמאיות בנושא זכויותינו בקרקע והנושאים השונים הקשורים בכך על מנת ליצור תשתית למאבק על דעת הקהל.

6.      כנסים ציבוריים שיציגו את עמדת ההתיישבות בנושא הקרקע כחלק מבניית דעת קהל.

7.      פגישה עם הקרן החדשה לישראל שמממנת בפועל חלק גדול מהפעילות המתקיימת כנגד ההתיישבות.

8.      פגישות סדירות עם מעצבי דעת קהל ומדיניות בנושא הקרקע.

9.      נסיון להגיע לנייר הבנות מוסכם עם הקשת המזרחית בנושא הקרקע.


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים