פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 1 ב-7.1.2007פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 1 ב-7.1.2007 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; גיורא מסד; מוטל ב.; דורון סט; רבקה וילנד; אלון שוסטר; לאה קיימן; שלומית חפץ; אלישע שפירא; עופר אדר; כבי שקולניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

חסרים: רבקה יקיר; עופר אדר; ח"כ שי חרמש; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; ח"כ אורית נוקד; חדווה הדר; אייל רייז

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים: רזי יהל; גידי סיון; מאיר בראון (גן שמואל); יוסי מלול (עין חרוד איחוד); איציק באדר (ג. חיים מאוחד); אבשלום דולב (טירת צבי).

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 16/2006, מה-24/12/06.

ב.      הודעות.

ג.       מועצת התנועה הקיבוצית - 1/2007 - אישור סדר היום.

ד.      "תנובה" - המשך דיווח ודיון - מס' 2 (בהשתתפות מאיר בראון; יוסי מלול; אבשלום דולב; איציק באדר).

ה.      שונות

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול 16/2006 אושר, ללא מתנגדים וללא הסתייגויות.

 

ב. הודעות

 

מפגש המזכירים עם פעילי התנועה הקיבוצית - מזכירי התנועה הודיעו על החלטתם לקדם באופן מזורז - כבר לקראת חודש פברואר ש.ז - מהלכים שלמים הנוגעים למיזוג התנועות: משכורת ותלושים; איחוד הנהלת החשבונות; איחוד מיחשוב; איחוד מחלקות הרכב; טלפונים ותקשורת וכיו"ב. הצגת והבהרת הפרטים - בהתכנסות לא-פורמלית של המזכירים ופעילי התנועה, ביום רביעי, 24/1/07, בשעה 08:00, במסעדה (קומה 2-).

 

"מרתון" מפגשים עם רכזי האגפים - הצגת תוכניות עבודה - יתקיים במהלך השבוע הקרוב, עפ"י לו"ז שנשלח אליכם ע"י רן כוחן. התוכנית האגפית/מחלקתית המעודכנת תוצג בישיבת המזכירות הקרובה (2/2007) ולאחר אישורה - תובא גם לדיון ולאישור מועצת התנועה בהתכנסותה ב-1/2/07 (1/2007).

 

ג. מועצת התנועה הקיבוצית - 1/2007 - אישור סדר היום.

 

המזכירות אישרה את סדר היום למועצת התנועה הקיבוצית ביום חמישי, 1/2/07 (1/2007). על סדר היום: תוכנית העבודה התנועתית (אגפית וכוללת) ותקציב התנועה הקיבוצית 2007 - קריאה ראשונה; ב. שונות.

 

ד. "תנובה" - המשך דיווח ודיון (בהשתתפות מאיר בראון; יוסי מלול; אבשלום דולב; איציק באדר).

 

כזכור, החליטה מזכירות התנועה לקיים סידרה של פגישות ובירורים, טרם גיבוש עמדתה בנושא: "תנובה". בהמשך לפגישה הראשונה שהתקיימה עם אריק רייכמן (16/2006), מנכ"ל "תנובה", לפגישה השנייה הגיעו נציגי היצרנים והם הציגו את עמדתם. בפגישה זו נטלו חלק החברים הבאים: מאיר בראון (גן שמואל), יו"ר התאחדות מגדלי הבקר בישראל; יוסי מלול (עין חרוד איחוד); אבשלום דולב (טירת צבי); איציק באדר (גבעת חיים מאוחד), יו"ר תשלובת "גרנות".

 

בתום הצגת הדברים והערות המשתתפים בדיון, הודיעו המזכירים כי הישיבה הבאה שתדון בנושא זה, תשאף גם לסכמו ולגבש עמדה, טרם שהנושא יעלה אם וכאשר תיערך ועידת "תנובה" (מתוכננת להתקיים במהלך חודש מרץ ש.ז.) .

 

היו"ר זאב (ולוולה) שור , הודיע על נעילת הישיבה

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוציתמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים