מבזק מזכירות - 06-12-98
מבזק מזכירות - 06-12-98

מבזק מזכירות

6.12.98. דיווחים1

- אברי דביר מסר על המו"מ לקידום ההסדר הפיננסיהסדר הקיבוצים
המתנהל בין התנועות, הבנקים ומטה ההסדר. ב 15.12 ייערך בת"א כנס קיבוצי
הנדל"ן והקיבוצים התורמים להעברת מידע בנושא.- נמסר על פגישת מזכירי מפגש עם ח"כים בברית התנועה הקיבוצית
התנועות וחברי הכנסת, במסגרת ברית התנועה הקיבוצית, לתיאום עמדות
בנושאים השונים שעל הפרק בתחום הבטחון האישי של חברי הקיבוץ.- יוסי בן שאול הציג את הסדנה למיון פרוייקטים שתערךסדנת פרוייקטים
ב 14.12.98. הפרוייקטים ייקבעו בהתאם לתכנית העבודה וסדרי העדיפויות
שקבעה מזכירות הקבה"א.- נמסרו פרטים על פרשת משפטי השבתפעולות השבת - משפט צרעה
ופסק הדין התקדימי שניתן ע"י השופט תיבון בנושא קיבוץ צרעה והמשמעויות
הנובעות ממנו.. פלך2

בהשתתפות מיכאל קישון ושלמה חורפי.

בקיבוץ פלך 7 משפחות. הועד המלווה של הקיבוץ הציג מספר חלופות
אפשריות להמשך קיום הקיבוץ והישוב.

בסיכום הדיון הוחלט על הקמת צוות בהרכב: מזכיר הקבה"א, חברי הועד
המלווה, רכז התחום הכלכלי, היועץ המשפטי ורכז השוה"צ. הצוות יבדוק
החלופות השונות, תוך חודשיים, ויגיש למזכירות הצעה שתאפשר את המשך
קיום הקיבוץ ושמירה על נכסיו.. פרוייקט תקציב אחזקת אדם3

בהשתתפות רו"ח אוהד עובד, אהוד טחנאי, אורי סלע.

אוהד עובד הציג בפני המזכירות את סיכום הביניים של פרוייקט אחזקת אדם
בקבה"א. במסגרת הפרוייקט נבדקו הוצאות הקיום של 11 קיבוצי מידגם
לעומת ההוצאה המקבילה בעשירונים בחברה הישראלית.

עפ"י התוצאות - ההוצאה הממוצעת לאדם בקיבוץ הארצי שקולה להוצאה
בקרב העשירון השמיני-תשיעי בחברה העירונית. עיקר ההוצאה בסעיפי
החינוך, בריאות, אחזקת בית ומזון.

בסיכום הדיון התקבלה ההחלטה הבאה:

א. המזכירות מברכת את הצוות על העבודה רחבת ההיקף שהציג.

ב. הצוות ישלים את נתוני הבדיקה והמחקר, בפרט באותם סעיפים עתירי
הוצאות.

ג. עם השלמת עבודת הצוות יועברו המימצאים והמסקנות לדיונים בקיבוצים.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים