פרוטוקול מטה ההתיישבות מיום 3.12.06פרוטוקול מטה ההתיישבות מיום 3.12.06


נוכחים: גברי ברגיל, זאב (ולוולה) שור, יאיר ריינמן, איתן בן דוד, אבו וילן, אורית נוקד, מאיר ויזל, דודו קוכמן, שרגא נוי, איציק באדר, מוטי מגהר, צביקה מרום, דורון סט, מיכי דרורי, דב אביטל, עמית יפרח, ירון סולומון, דב אביטל, יואל מרשק, אביב לשם.

 

רשם: גברי ברגיל

 

1.      פגישה עם עופר לאופמן - מנהל המחלקה להתיישבות בהסתדרות הציונית: עופר לאופמן יחד עם ישעיהו נון - מנהל חטיבת הבצוע ויואב אריאל - מנהל מרחב צפון במחלקה להתיישבות הציג את עמדתו לגבי שיתוף הפעולה הנדרש בין המחלקה לתנועות ההתיישבות. עופר הדגיש שהמחלקה מחויבת לתמוך בהתיישבות, בעיקר בנגב ובגליל באמצעות תנועות ההתישבות והמחלקה תעזור לתנועות ההתיישבות במאבקיהם השונים. עופר כמו גם הדוברים אחרים בדיון שהתפתח העלו שורה של נקודות הדורשות טיפול כמו תשלומי סה"מ (סיוע התישבותי מותנה) למתיישבים חדשים בנגב, חובות יישובים לחטיבה, העברת קרוונים למשפחות ובודדים כאחד בישובים מתפתחים ועוד.
בסיכום הדיון התקבלו הסכמות בשני נושאים. יוקם צוות עבודה משותף למטה ההתיישבות והמחלקה להתיישבות שיעסוק במכלול הנושאים המשותפים שעל סדר היום וכמו כן תנועות ההתיישבות יתמכו במאבק להעברת 50 מיליון ש"ח לתקציב המחלקה שיוקדשו כולם לנגב ולגליל.

2.      בדיקת חובות ישובים לסוכנות: סוכם לבצע בדיקה מדגמית של חובות הישובים לסוכנות וזאת מתוך הנחה שהפרמטרים לקביעת החובות הנ"ל אינם ברורים ולכן יש חשש שחלק גדול מהחוב שמציגה הסוכנות לישובים, אינו עומד במבחן המציאות. הבדיקה אמורה להיעשות כחלק מהמשא ומתן המתקיים עם הסוכנות לסגירת חובות הישובים. רו"ח בועז ארדה יבצע את הבדיקה ודורון סט ירכז את העבודה מולו בתאום עם הצוות הכלכלי של המטה.

3.      החלטה 979: נמסר דווח שהחלטה 979 אמורה להגיע לאשור מועצת המנהל ברגע שתכונס לאחר שהשר הממונה - מאיר שטרית אישר זאת. סוכם על דעת כולם שלא ייעשה שום מהלך העלול לפגוע בקבלת ההחלטה וכל מאבק לתיקון סעיפים אלו או אחרים ייעשה לאחר אישור ההחלטה בממ"י.


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים