פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 14 ב-26.11.06


26.11.2006


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; דורון סט; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; רזי יהל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; גידי סיון; סמדר סיני; דב אביטל; גיורא מסד; מוטל ב.; דגי חבויניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ אורית נוקד; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; לאה קיימן; שלומית חפץ; אלישע שפירא; עופר אדר; כבי שקולניק; אייל רייז.

 

חסרים: רבקה וילנד; רבקה יקיר; ח"כ שי חרמש; מאיר בר; חדווה הדר.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 13/2006, מה-15/10/06.

ב.      דיווחים

ג.       הועידה ה-3 של התנועה הקיבוצית - כפר בלום - 9.11.06 - סיכומים ודיון.

ד.      פרידה מהמזכירות היוצאת וכניסת המזכירות החדשה - שיחה.

ה.      דיווח - יציאה לשנת שירות (אגף המשימות) - נדחה לישיבה הבאה.

ו.         שונות

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול 13/2006 אושר, ללא מתנגדים וללא הסתייגויות.

 

ב. דיווחים - "תנובה"

 

דורון סט, רכז אגף הכלכלה, מסר למזכירות דיווח תמציתי על המתרחש בארגון זה בתקופה האחרונה, לנוכח הצעת הנהלת "תנובה" להכניס שותף חיצוני. לדעתו, על התנועה הקיבוצית להציג עמדה של עמידה בהסכמים ובסיכומים שהושגו בעבר ובהווה, אך מצד שני גם לעמוד על הזכויות ולמנוע מצב שהתנועה תוצג כ"פראייר" של צד אחד או אחר. דורון מסר כי במהלך חודש מרץ 2007 צפויה להתקיים ועידת "תנובה" ובה יוכרע על הדרך שבה ינהג ארגון ענק זה. במסגרת המיני-דיון שנבע מן הדו"ח הנ"ל, ביקש גידי סיוון, חבר המזכירות היוצאת, את רשות הדיבור וקרא מן הכתב את הסתייגותו המוחלטת מהצעדים שבהם נקטה הנהלת "תנובה" בתקופה האחרונה. לבקשתו, צורפה הסתייגות זו למסמכים המצורפים לפרוטוקול זה.

 

לדעת המזכירים, נושא "תנובה" יעסיק רבות את מערכות התנועה בתקופה הקרובה. המחויבות הבלעדית של מזכירות התנועה היא בראש ובראשונה לקיבוציה ולחברי הקיבוצים. אחד הנושאים המרכזיים שנטלה התנועה על עצמה לעסוק במציאת פתרון, הוא נושא "הפנסיה" לחבר. נושא זה חייב למצוא תשובות הולמות גם במערך הטיפול הכולל בסוגיית "תנובה", כשם שהוא נוגע גם לנכסים חיצוניים אחרים של התנועה שראוי להקנות להם 'ערך כלכלי', שניתן לממשו לטובת חברי הקיבוצים. לכן, מטרת העיסוק התנועתי בנושא "תנובה" בא כדי לגבש המלצות אופרטיביות. המלצות אלו תובאנה לדיון במזכירות התנועה - הן במליאתה והן במסגרות של כנסים אזוריים.

 

ג. סיכום הוועידה ה-3 של התנועה הקיבוצית - כפר בלום - 9 נובמבר 2006

 

רן כוחן ויוסי בן-שאול, צוות מתאמי הוועידה, מסרו לחברי המזכירות מספר נתונים, לסיכום הוועידה הנ"ל. עפ"י הרישום במזכירות הוועידה, הגיעו אליה 432 צירים מכ-200 מקיבוצי התנועה. בנוסף לאלו, הגיעו כ-70 בוגרים מהנוע"ל; השוה"צ; המחנות העולים. אל אלה הצטרפו כ-120 אורחים מקיבוצי האזור וכן מוזמני מזכירות התנועה. בעת פתיחת הוועידה,בשעה 13:15, נוכחו באולם "בית העם" בכפר בלום - לדברי מנהלת האולם - כ-620 צירים, מוזמנים ואורחים.

 

כ-50 קיבוצים לא שלחו נציגות מטעמם לוועידה. מתוכם, חלק הודיעו כי יגיעו, ואף מסרו את שמות הצירים, אך בסופו של דבר לא הצליחו להגיע, בעיקר בגלל בעיית מרחק ו/או העדר תחבורה. חלק אחר מקרב הנעדרים, נוגע לקיבוצים שלא טרחו כלל להודיע ו/או לאשר ובד"כ, התעלמו מכל מכתב ו/או תזכורת שנשלחו אליהם. לדברי הדוברים, ראוי שעניין זה ייבדק במהלך התקופה הקרובה.

 

הועידה עצמה התחלקה ל-3 חלקים: בחלק הראשון, שנערך תחת הכותרת: "התנועה הקיבוצית מזדהה עם קיבוציה בצפון", התקיים סיור בקיבוצי קו העימות, בתחום שיפוטה של מועצה אזורית גליל עליון. חלק זה אורגן באופן יוצא מן הכלל ע"י צוות רחב מהמועצה האזורית, בפיקוחו של חגי אגמון (מעיין ברוך), מנהל מח' התרבות במועצה, ובברכתו של אהרון ולנסי, ראש המועצה. 8 אוטובוסים הסיעו כ-400 איש לביקורים בצירים נפרדים, כאשר לכל אוטובוס סומן קיבוץ אחד או יותר לביקור ולמפגש עם נציגי היישוב. דווח על התרגשות הדדית - הן מצד הצירים והן מצד מקבלי הפנים בקיבוצים - לנוכח הפגנת עוצמה כזו של הזדהות תנועתית מרשימה ביותר. חלק הסיור נמשך עד לשעה 12:00. במהלך מתואם ומאורגן, הגיעו האוטובוסים אחד אחר השני לחדר האוכל ו'פרקו' את מטענם האנושי ישירות לארוחת צהרים חגיגית.

 

החלק השני - הפתיחה החגיגית - אופיין בשורה של ברכות, הופעה אמנותית של מקהלת הנוער של מוא"ז גליל עליון ובהרצאה משמימה ומעייפת של האורח המרכזי, השר שמעון פרס. עם תום החלק הזה, שבו נטלו חלק גם מזכירי התנועה וגם חברי הכנסת הקיבוציים, החל החלק השלישי - נבחרה נשיאות וזו החלה לנווט את נושאי הדיון והצעות ההחלטה שעמדו על סדר היום. בסופם של הדיונים, אושרו כל הצעות ההחלטה בנושאים הבאים (מצ"ב): 1. הזדהות קיבוצי התנועה עם יישובינו בצפון וב"עוטף עזה" בדרום; 2. אשרור מסמכי מיזוג התנועות הקיבוציות; ג. מעורבות התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית". הוועידה ננעלה בשירה חגיגית של "התקווה".

 

בדיון שהתפתח לאחר מכן, גרסו חלק מהדוברים כי הזמן שהוקצב לדיונים היה קצר מידי ולא נתן אפשרות ליותר דוברים להביע דעתם, בעיקר בנושא "מעורבות התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית". היו מי שהצטערו על כך שלא ניתן היה לקיים 'חוגי דיון', מה שגרם - לדעתם - לתחושה של חוסר-שותפות וחוסר עניין. אחד מהדוברים סבר כי אין לקיים ועידה, אלא אם כן על סדר יומה עומד נושא מרכזי המעורר תגובות, עמדות שונות ודיון, גם הוא חוצה לעומק את קשת הדעות בתנועה.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. הם סיפרו כי בשלב ההכנות לוועידה, הם ביקשו להזמין, לדיון בנושא המעורבות, את הסופרים עמוס עוז ו/או דוד גרוסמן. שני אלה לא יכלו להגיע ואף התנצלו על כך. לדעתם, הוועידה השיגה את שתי המטרות המרכזיות שהציבה לעצמה: הראשונה, הפגנה מוחשית של הזדהות אמיתית וסולידריות עם קיבוצי הצפון. השניה, אשרור סופי של מסמך "מיזוג התנועות הקיבוציות", לאחר שזה אושר קודם לכן ב"מרכז התק"ם" וב"מועצת הקיבוץ הארצי". עצם נוכחותם - בכפר בלום - של כה הרבה צירים מכה הרבה קיבוצים, ביטאה במפורש מסר של עוצמה ושל המשכיות, ברוח סיסמת הוועידה: "צומחים אל המחר". מבחינה זו, לדעתם, הוועידה הייתה מוצלחת ביותר, הן מן הבחינה הארגונית והן מבחינת הנושאים שהיא שמה לעצמה לדיון על סדר היום. בלוח הזמנים ובאילוצי הזמן, לא ניתן היה לקיים 'חוגי דיון' וכיו"ב. התגובות החיוביות הרבות המגיעות כל העת למזכירות התנועה הקיבוצית רק מחזקות תחושה זו.

 

המזכירים הודו לכל מי שעסק וסייע בארגון הוועידה: ראש המוא"ז "גליל עליון", אהרון ולנסי; חגי אגמון, מנהל מח' התרבות במוא"ז; יוסי טל, רכז המשק בכפר בלום וצוות העוזרים לידו; אורי הדרי, הרכז האזורי ומי ששימש כ"קצין הקישור" בין הצוות המארגן בתנועה לבין המועצה האזורית וקיבוץ כפר בלום. לתודה מיוחדת זכו רן כוחן, ראש צוות ההכנות לוועידה,שעסק במקביל, בצד הארגוני ובצד התוכני של הוועידה (ניסוח הצעות ההחלטה) ויוסי בן-שאול שסייע רבות בידו לאורך כל שלבי ההכנות.

 

ד. פרידה מהמזכירות היוצאת וכניסת המזכירות החדשה

 

בהמשך להחלטות מועצת התנועה, זומנה מזכירות התנועה, בהרכבה החדש, לישיבה ראשונה. להלן ההרכב: זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל - מזכירי התנועה; חברי המזכירות (לפי סדר א'ב' שמות משפחה): עפר אדר; אבי אהרונסון; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; מוטל בוגומולסקי; יוסי בן-שאול; חדווה הדר; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה וילנד; שלומית חפץ; ח"כ שי חרמש; רבקה יקיר; רן כוחן; עמרי כנען; גיורא מסד; יואל מרשק; דורון סט; סמדר סיני; ח"כ אורית נוקד; לאה קיימן; אייל רייז; אלישע שפירא; אלון שוסטר; כבי שקולניק - סה"כ - 25 חברי/ות מזכירות התנועה הקיבוצית.

 

החברים שסיימו את תפקידם הם: דב אביטל; מאיר בר; דגי חבויניק; רזי יהל; גידי סיון.

 

המזכירים הודו לחברים המסיימים וברכו את המזכירות החדשה בברכות הצלחה, לעבודה משותפת ובשיתוף פעולה פורה, למען התנועה, קיבוציה וחבריה.

 

היו"ר הודיע על נעילת הישיבה

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוציתמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים