פרוטוקול מטה תנועות ההתיישבות מיום 29.10.06פרוטוקול מטה תנועות ההתיישבות מיום 29.10.06

רשם: גברי ברגיל

 


השתתפו:

גברי ברגיל, איתן בן דוד, יאיר ריינמן, יונתן בשיא, יהודה שביט, מאיר ויזל, משה בן ישי, שרגא נוי, צבי  מרום, דודון סט, דובי מילר, עמית יפרח, ארז כהן, מיכי דרורי, מיכל לוין, יוגב שריד.

 

1. החטיבה להתיישבות: עופר לאופמן - מנכ"ל החטיבה להתיישבות, התנצל ברגע האחרון על שנבצר ממנו להגיע בגלל שזומן לישיבת הממשלה. סוכם עמו שהפגישה תתקיים במועד הבא של ישיבת המטה.

 

2. בדיקת חובות יישובים לסוכנות: נמסר דיווח על הטיפול השוטף בנושא בעקבות החלטת חבר הנאמנים של הסוכנות מלפני שנה לבצע מבצע היוון חובות שיאפשר ליישובים לשלם את החוב בתשלום חד פעמי תוך קבלת הנחה, כאשר יישוב שישלם את חובו יוכל גם להשתחרר מהחוזה המשולש.

על דעת כולם במטה, ההנחה הניתנת במסגרת המבצע הזה לא מהווה תמריץ מספיק ליישובים להכנס לביצוע.

סוכם לבצע באמצעות משרד רו"ח בועז ארדה ושות' בדיקת חישוב החובות לסוכנות של 4 יישובים כמדגם, 2 קיבוצים ו-2  מושבים על מנת לראות עם בסיס החישוב של החוב באותם יישובים אכן תואם למציאות כפי שנרשמה לאורך השנים.

מזכירי התנועות התבקשו להיות בקשר עם היישובים ולבקש מהם בכל מקרה, להתייעץ עם התנועות לפני קבלת ההחלטה על כניסה למבצע.

 

3. החלטות השונות בנושא הקרקע: התקיים דיון על המצב הכללי בנושא הקרקע בהתייחס לאי קבלת החלטה 979, הקפאת החלטה 969 והמשבר סביב הקרקעות הזמניות ביישובים. סוכם לקיים בנושא דיון מקיף אליו יוזמנו גם חברי הכנסת במטרה לגבש מדיניות כוללת להתמודדות עם מכלול הנושאים הקשורים במדיניות הקרקעית

 

4. חוק העיריות החדש והשפעתו על ההתיישבות: מיכי דויוח על תזכיר חוק שייצא, הבא לעשות רפורמה בנושא של עיריות ומועצות אזוריות ואשר עלולה להיות בו פגיעה לאורך זמן בהתיישבות. סוכם להזמין את שמוליק ריפמן לדיון מסודר בנושא במטרה לגבש עמדה משותפת עם מרכז המועצות האזוריות.

 

5. הצעת תיקון פקודת הקרקעות: מיכי דיווח על הצעת תיקון לפקודת הקרקעות המסדירה את נושא ההפקעות. כמו שקורה בלא מעט תקנות וחוקים בנושא, הפקודה החדשה מסדירה את מצבם של החוכרים העירוניים, אבל לא מתייחסת בכלל לחוכרים החקלאיים. סוכם שמיכי יעבוד מול חברי הכנסת בנושא על מנת שילוו אותו בתהליך החקיקה במטרה לתקן את הנדרש.

 

רשם: גברי ברגיל

 

הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון 3.12.06 בהשתתפות עופר לאופמן.מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים