פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 13 ב-15.10.06


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; רזי יהל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; רבקה וילנד; גידי סיון; סמדר סיני; דב אביטל; גיורא מסד; מוטל ב.; דגי חבויניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

חסרים: דורון סט; מאיר בר; ח"כ אורית נוקד

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

  


על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 12/2006, מה-17/9/06.

ב.      דיווחים.

ג.       סיוע הקיבוצים החזקים בתנועה.

ד.      דיווח - יציאה לשנת שירות (אגף המשימות) - נדחה לישיבה הבאה.

ה.     שונות

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

פרוטוקול 12/2006 אושר, ללא מתנגדים.

 

ב.      דיווחים - הוועידה ה-3 של התנועה הקיבוצית - כפר בלום - 9/11/2006

 

רן כוחן ויוסי בן-שאול, צוות מתאמי הוועידה, דיווחו לחברי המזכירות על ההכנות שנעשו - עד כה - לשם הצלחת האירוע. שניהם ציינו את שיתוף הפעולה ההדוק עם מח' התרבות של מוא"ז גליל עליון, ובמיוחד עם העומד בראשה, חגי אגמון. כנ"ל לגבי העוסקים במלאכה, מצד קיבוץ כפר בלום. כל בקשותינו - עד כה - נענו במאור פנים ובגישה חיובית ומעודדת. לוועידה, לדברי שני מארגניה, צפויים להגיע כ-450 צירים מכ-160 קיבוצים. בעזרת הרכזים האזוריים נעשה מאמץ של הרגע האחרון לעודד עוד ועוד קיבוצים להודיע על הסכמתם לקחת חלק בוועידה.

 

המזכירים קראו לכל פעילי התנועה לקחת חלק בוועידה. הנושאים שעל סדר היום: סיור הזדהות עם קיבוצי הצפון ואישור הצהרת הזדהות חגיגית של כל קיבוצי התנועה עם קיבוצים אלה.; אישרור מסמך "מסד-מירום" בנושא מיזוג נכסי התנועות; דיון וקבלת החלטות בנושא: מעורבות התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית. בנשיאות הועידה יישבו החברים הבאים: עזרא רבין (געש); רחל רבין (מנרה); אהרון ידלין (חצרים); זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל - מזכירי התנועה.

 

ג.       סיוע הקיבוצים החזקים בתנועה

 

המזכירים דיווחו על 2 פגישות שהתקיימו במהלך החודשים האחרונים עם קבוצת קיבוצים, שסומנו כ"קיבוצים חזקים". מטרת הפגישות הללו: להגיע, בדרך של הדברות משותפת עם קיבוצים הללו, לשיתוף פעולה אופרטיבי במספר תחומים, שהבולט ביניהם: התגייסות של קיבוצים חזקים ואיתנים מבחינה כלכלית וחברתית, לטובת קיבוצים הזקוקים לעזרה. אין מדובר בסיוע כספי, אלא בסיוע שיבטא את הניסיון החיובי המצטבר של הקיבוץ המלווה, את היכולת הניהולית שלו וכן האפשרות - אם ניתן - לסייע לחברי הקיבוץ המסתייע במציאת מקומות עבודה..

 

עד כה בוצע "פיילוט" אחד שכזה - בין קיבוץ בארי לקיבוץ נחל עוז. המטרה היא להוסיף לרשימה עוד 3 קיבוצים: ברעם; משמר העמק; רמת יוחנן, כדי שיגיעו להסדרי ליווי מול 3 קיבוצים הזקוקים לסיוע שכזה. התנועה תהיה שותפה להחלטה מי יהיו הקיבוצים המסתייעים.

 

המזכירים הדגישו את החשיבות הרבה שהם מקנים להצלחתו של פרוייקט זה. מעבר לסיוע הפיזי, יש בו ביטוי הצהרתי חשוב של קיום "ערבות הדדית" בתוך התנועה, לא רק בתוך הקיבוץ עצמו. מהלך שכזה יוצר אוירה תנועתית טובה ותקווה לבאות.

 

עמרי כנען, רכז אגף הרכזים, דיווח על פגישות שקיים עם בעלי תפקידים מרכזיים בשלושת הקיבוצים הנ"ל, כולם קיבוצים שיתופיים. לדבריו, משלושתם נשמעה הבעה של רצון ומוטיבציה חיובית להיכנס להתנסות הזאת. נכון לעכשיו, הם נמצאים בשלב הלימוד של הנושא. הצפי הוא שבתוך מספר שבועות ייעלה הנושא על מסלול אופרטיבי ו"יתחיל לנוע". רכז האגף הזכיר כי לטווח הרחוק מדובר בכ-50 קיבוצים הזקוקים לסיוע חיצוני כזה או אחר. יש לקוות ולצפות שחלקם יוכלו להסתייע בקיבוצים בעלי האיתנות הרבה יותר, שמצויים ברחבי התנועה הקיבוצית. בתום דיון שהתקיים בנושא, סוכם על ההחלטה הבאה:

 

הוחלט:

 

1.      המזכירות מאמצת ומאשרת את סעיפי המסמך המופיע תחת הכותרת: "נייר עבודה מס' 2", אפשרויות עזרה של קיבוצים חזקים לקיבוצים הזקוקים לעזרה. המסמך כלול בפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.      המזכירות מטילה על אגף הרכזים והעומד בראשו, ללוות את הפרוייקט עם שלושת הקיבוצים המוזכרים לעיל, בגוף הפרוטוקול.

3.      התנועה רואה ב"שולחן הארגונים" שותף חיוני בקידומו ובמימושו של הפיילוט האמור.

4.      המזכירות רואה בפרוייקט את אחד הנושאים המרכזיים ביותר שבו תתמקד מזכירות התנועה בתקופה של השנתיים הקרובות.

5.      המזכירות מבקשת לקבל דיווח, בתוך 6 חודשים ממועד פרסום הפרוטוקול, על ההתקדמות שחלה באמור לעיל וכן על רעיונות נוספים שיבטאו את "הערבות ההדדית" הפנים-תנועתית.

 

ד.      הרכב מזכירות התנועה - רשימה שמית

 

המזכירים מסרו כי נושא הרכב המזכירות החדשה אמור לעלות לאישור מועצת התנועה, בישיבתה הקרובה. ההרכב המוצע הוכן ומוגש ע"י "ועדת גיוס מורחבת". כזכור, בישיבת מועצה קודמת, הטילו צירי המועצה על ועדת הגיוס הרחבה להכין רשימה שמית שתכלול, מרכיבים פרסונליים שונים ממגוון פעילויות התנועה וכן חברי מזכירות שיגיעו מן "השטח": חברות קיבוצים שאינם/ן פעילים/ות בתנועה בתקופת כהונתם כחברי המזכירות. עפ"י התוצאה השמית הסופית, כ-5 חברי מזכירות שכיהנו במזכירות היוצאת, לא יכללו בהרכב של המזכירות החדשה. זו תכלול, בסיכום סופי, 25 חברים וחברות (רצ"ב).

 

היו"ר הודיע על נעילת הישיבה

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוציתמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים