פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 20.8.06

רשם: גברי ברגיל 


נוכחים: גברי ברגיל, זאב (ולוולה) שור, יאיר ריינמן, יהודה שביט, שלמה בן ישי, שרגא נוי, ארז כהן,

 צביקה מרום, אלון שוסטר, מאיר ויזל, דב אביטל, ירון  סולומון, אביב לשם.

 

 

1. בתחילת הישיבה, התיחדו המשתתפים עם זכרו של של אליעזר גורדון ז"ל שהלך לעולמו בסוף השבוע. אליעזר היה חלק בלתי נפרד מהמרכז החקלאי לאורך עשרות שנים והיה במשך כל הזמן הזה פעיל, יוזם, אחראי ומסור עד אין קץ. תנועות ההתיישבות מוסרות את תנחומיהן למשפחה.

 

2. ישיבת מטה ההתיישבות עסקה בהתארגנות לטיפול בפיתוח הגליל ביום שלאחר המלחמה. יהודה שביט מסר מידע על ההתארגנות של המועצות האזוריות בגליל מול משרדי הממשלה השונים ודיווח שצוות שמונה את אהרון ולנסי, אבי קרמפה ויהודה שביט עובד מול צוות המנכל"ים של משרדי הממשלה בכדי לתת תשובות מכסימליות בנושאים השונים שעל סדר היום.

 

לאחר דיון פתוח בו לקחו חלק מרבית המשתתפים, סוכמו הנקודות הבאות:

א. מטה ההתיישבות יפעל בשיתוף ותיאום עם ראשי המועצות בצפון שיובילו את העבודה בנושא.

ב. הטיפול הנ"ל צריך להיות בשלושה מישורים:

דאגה לפיצויים ישירים ועקיפים.

בניית מדיניות לפיתוח הגליל.

היערכות לחיים תחת איום - מיגון העורף בהתיישבות. בנושא זה יוקם צוות בינתנועתי שיעבוד מול פיקוד העורף.

ג. יש לפעול להקמת גוף משותף להתיישבות ולערים בגליל שיפעל יחד מול הממשלה לקידום התוכניות של פיתוח הגליל והצפון לאחר המלחמה.

ד. תקוים פגישה עם החטיבה להתיישבות על מנת לבדוק כיצד ניתן לפעול במשותף להאצת תהליכי פיתוח בגליל.

 

 

רשם : גברי ברגילמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים