פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 9 מ-6.8.06
פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 9 - 6.8.2006

רשם: רן כוחן


נוכחים:  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל;  רן כוחן; אבי אהרונסון; רזי יהל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק;  עמרי כנען;  סמדר סיני; גידי סיון; רבקה וילנד; דב אביטל; גיורא מסד; מוטל  ב.;  דגי חבויניק;  ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

חסרים:   מאיר בר; רבקה יקיר; ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור -  מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

 

על סדר היום:

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות  8/2006,  23/7/06.

ב. בין ישיבה לישיבה.

ג. אגפי התנועה - דיון חצי-שנתי - ביצוע מול תכנון.

ד. שונות.

 


לפרוטוקול ישיבה מס' 8 - לחץ כאן

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

המזכירות אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבת המזכירות 8/2006 מה-23/7/06.

 

 

ב.   הודעות - בין ישיבה לישיבה

 

(1) מזכירות התנועה משתתפת בצערם של כל משפחות הנופלים והנפגעים האחרים בתקופה הזו - יהודים; מוסלמים; נוצרים; בדואים; דרוזים וכיו"ב - ושולחת תנחומיה לכל אלה. המזכירות הביעה משאלה כי המלחמה בגבול הצפוני תגיע לקצה בהקדם וכי השקט והביטחון ישררו משני צדי הגבול.

 

(2) המטה המיוחד שהוקם בתנועה, בריכוז רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, לסיוע במצב הביטחוני הנוכחי, ממשיך לפעול. לאחרונה החלו להגיע למטה פניות מגופים חוץ-קיבוציים, כמו: הג'וינט, מחלקות רווחה של מועצות אזוריות וכו'. במקביל, הולך ומתארגן גם צוות "היום שלאחרי" תום הקרבות, בריכוזו של דורון סט, רכז אגף הכלכלה בתנועה.

 

(3) מזכירי התנועה הודיעו כי בפגישה שהתקיימה עם חברי הכנסת הקיבוציים, סוכם כי כל הפעילות הפרלמנטרית הנוגעת לענייני הקיבוצים, בנושא: "צוות היום שאחרי",  תרוכז ותתואם ע"י ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

 

 ג. דו"ח חצי-שנתי - פעילות אגפי התנועה - ביצוע מול תכנון

 

אגף הכלכלה:

 

דורון סט, רכז האגף, דיווח על הכוונה לארגן מחדש את האגף הכלכלי של התנועה, במסגרת 3 חטיבות משנה: א. חקלאות;  ב. מקרקעין, תשתיות, שיוך דירות;  ג. מידע.  לרה-ארגון זה יהיה גם ביטוי בתחלופת פעילים וגיוס כוח אדם חדש. פעילות ארגונית נוספת מכוונת למסד באופן קבוע את ההנהלה הכלכלית של התנועה.

 

בתחום הפעילות השוטפת, האגף מעורב ברפורמה בענף החלב - סיוע ליתרת הקיבוצים שעדיין לא כלולים ברפורמה; מעורבות במועצות הייצור: לול, בקר, צמחית; הסכם המים; חוק ההסדרים; השתתפות וייצוג בגופי הממסד החקלאי; סיוע נקודתי לקיבוצים במשבר וכיו"ב. על האגף מוטלות גם המטלות הבאות: טיפול בנכסי התנועה ואיחוד הנכסים; קישור למערכת הבנקאית; הארכת תקנות ההסדרים למיניהם; טיפול ב"הסכם המשולש" עם הסוכנות.  פירוט נוסף של פעילויות אגף הכלכלה ניתן למצוא בחומר הרקע שהונח על שולחן המזכירות ומצ"ב לפרוטוקול זה.

 

 

אגף החברה

 

רבקה וילנד, רכזת האגף, מסרה כי לרוב המחלקות באגף (חינוך; תרבות; בריאות ורווחה; ביטחון ונפגעים; פרט; משא"ן; המוסד לבוררות; צמיחה דמוגרפית) יש תוכניות עבודה מפורטות, הכוללות מדדים שהם גם מדידים. הסקירה עסקה במספר נושאים המשותפים ברמת האגף, המאופיינים בכך שמספר מחלקות עוסקות באותו נושא ו/או גם קיים שת"פ עם אגפים נוספים בבית התנועה. להלן פירוט הנושאים:

 

א. פעילות ממוקדת בתחום הערבות ההדדית, בעיקר בקרב אוכלוסיות ב"קיבוץ המחדש" של אלמנים/ות; חד-הוריות וכו'. המטרה היא להקים "מרכז" לפניות פרט.

ב. תחום יחסי עבודה, פיטורין ובניית מנגנון לטיפול בסכסוכים. המטרה: לבנות מנגנון לטיפול בסכסוכי עבודה.

ג. שיטות מיסוי פנימיות והבטחת קיום הוגן -  הפצת מידע מעודכן וכן גיבוש המלצות הנוגעות למיסוי הפנימי ההוגן.

ד. ריכוז מידע - הקמת מרכז מידע בנושאי חברה וקהילה שישרת את התנועה הקיבוצית.

ה. ליווי ופיקוח  על יישום המלצות "ועידת דולב".

ו. פיתוח אסטרטגית שיווק לקיבוצים של פעילות התנועה, על כל אגפיה ומחלקותיה.

 

 

מחלקת החינוך

 

 

אבי אהרונסון, רכז המחלקה, דיווח על שורה של פעילויות שמטרתן: חיזוק מערכות החינוך בקיבוצים; מעורבות בחברה הישראלית והעמקת העבודה המערכתית בתוך התנועה.

 

להערכתו של רכז המחלקה, קיימת סכנה אמיתית לעצם החינוך הקיבוצי, בעיקר היכן שמתקיימות, זו לצד זו, אוכלוסייה מעורבות - זו של  חברי הקיבוץ וזו של אוכלוסיית "ההרחבות הקהילתיות". דווקא במקומות אלה נדרשת עבודת הכשרה מיוחדת הדורשת מעורבות של התנועה, הקיבוצים, של בתי הספר ושל המועצות האזוריות.

 

 על פעילות המחלקה בגיל הרך, בכיתות יסוד, בעל יסודי ובמסגרת החינוך הבלתי-פורמלי - ראה דף פירוט המצ"ב לפרוטוקול הנוכחי ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

אגף הרכזים

 

עמרי כנען, רכז האגף, דיווח על פעילות הרכזים המתקיימת ב"קיבוץ המסורתי", ב"קיבוץ המתחדש" ולאחרונה - ביתר אינטנסיביות - גם בקיבוצים הצעירים. המלווים ממקדים את פעילותם בעיקר בתחומים הבאים: צמיחה דמוגרפית, בשיתוף ותיאום המטה לצמיחה דמוגרפית; הפצת עקרונות "הערבות ההדדית", על בסיס החלטות "ועדת הסיווג", בעיקר בקרב הקיבוצים המתחדשים; העצמת ובינוי הקהילה - פיתוח מודעות וכלים לצמיחת הקהילות הקיבוציות - חברתית, תעסוקתית וכלכלית; ליווי קיבוצים והתמקדות בקיבוצים במשבר. תהליך בלתי-נפסק של שיפור הכלים לאבחון ולאיתור מוקדם של קיבוצים  - ביחד עם אגף הכלכלה - העלולים להיקלע למשברים כלכליים.

 

פירוט נרחב יותר של עבודת אגף הרכזים מצוי בדף האינפורמציה שהונח על שולחן המזכירות ומצורף לפרוטוקול זה, כחלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

אגף המשימות

 

יואל מרשק, רכז האגף, דיווח על הכפלת מספר המצטרפים ל"קבוצות השיתופיות", בהשוואה לשנה הקודמת. במספרם של היוצאים ל"שנת שירות" לא חל שינוי והוא דומה לשנה שעברה. בשנה הקרובה יתווספו לשנת השירות המשימות הבאות: קדימה, קטמונים, אשל הנשיא, רהט (בדויים). במסלול הנח"ל, לצד 5 הגרעינים הקבועים, יתגייסו השנה גם 4 גרעיני "צבר" חדשים של "הצופים" למסלול של שנת שירות בקיבוצים הבאים: סאסא; יראון; עין חרוד; כפר הנשיא.

 

בתחום המשימות הלאומיות ניתן לציין את הסיוע לחקלאים פלשתינאים בגזרות חברון ובלעין. כמו כן, גם אירוח  250 משפחות בליל הסדר; סיוע למשפחות שובתי הסרטן; סיוע ליושבי המקלטים בק. שמונה, צפת ועכו בעת המלחמה; סיוע בהתנדבות לקטיף בקיבוצי הצפון. פרטים נוספים נמצאים בדו"ח במצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

היחידה לקידום נשים

 

סמדר סיני, רכזת היחידה, פתחה את דיווחה בהדגשה, כי היחידה שהיא עומדת בראשה עוסקת בעיקר ביצירת מודעות לנושא המיגדרי  ולאו דווקא במכירת 'שירותים'. במסגרת הגדרת העל הנ"ל, עסקה המחלקה, במחצית השנה האחרונה, בשורה של פעילויות, על פי התכנון השנתי שנקבע בתחילת שנת העבודה: מפגשי מועצות נשים; מפגשים עם יועצות ברשויות; עבודה עם מחלקות הבית, הכנת שורת המלצות התנועה לטיפול בחד-הוריות ובאלמנות; יזמות נשים - כלכלה ופרנסה; אגרת למתגייסת - אלימות והטרדה מינית, הסברה ותקשורת וכן הרחבת רשת שיתוף הפעולה וייצוג במסגרות חיצוניות של התנועה הקיבוצית בתחום.

 

פירוט מפורט יותר לאמור לעיל  - ראה דף הפירוט -  ביצוע מול תכנון -  המצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי  נפרד ממנו.

 

 

אגף מטה וכוח אדם

 

יוסי בן-שאול, רכז האגף, הציג את תוכנית העבודה החצי-שנתית - ביצוע מול תכנון - בתחומים הבאים: הפעלת מערך גיוס וצמצום פעילים; מעקב אחרי תנאי שירות של הפעילים; פרויקט מעבר התנועה ליחסי עובד-מעביד; טיפוח צוות ומפגשי פעילים; ריענון נהלי המוסדות הסטטוטוריים של התנועה, בשיתוף עם היחידה לתכנון תנועתי.

 

פירוט נרחב יותר של האמור לעיל - ראה דף מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 

היו"ר הודיע על נעילת הישיבה

 

זאב (ולוולה) שור -  וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחןמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים