פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 8 - 23.7.2006

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 8 - 23.7.2006

רשם - רן כוחן

 

יום ראשון, כ"ז תמוז תשס"ו, 23/7/06  - ישיבה 8/2006

 


נוכחים (תק"צ):  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל;  רן כוחן; אבי אהרונסון; רזי יהל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק;  עמרי כנען;  סמדר סיני; גידי סיון; רבקה וילנד; דב אביטל; גיורא מסד; מוטל  ב.;  דגי חבויניק;  שבולת שופט-אדלמן.

 

חסרים:   מאיר בר; רבקה יקיר; ח"כ אבשלום (אבו) וילן;  ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים:   שלומית; אבישי טבת; ברק טבת (גן שמואל); נמרוד ויז'נסקי  (עברון); יובל ש. (קבוצת שילר).

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

 

על סדר היום:

א.                  אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות  7/2006,  11/6/06.

ב.                  בין ישיבה לישיבה.

ג.                   דו"ח - פעילות הצוות התנועתי לנוכח המצב הביטחוני הנוכחי.

ד.                  שנתון התנועה הקיבוצית - מצגת (מוזמנת: שלומית/אגף כלכלה).

ה.                  אישור הפורום התנועתי לדיון בתלונות על הפרת תקנון הקיבוץ.

ו.                     בעלי צרכים מיוחדים - נכי צה"ל.

ז.                   שונות.

 


לפרוטוקול ישיבה מס' 7 - לחץ כאן

 

א.       אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

המזכירות אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבת המזכירות 7/2006 מה-11/6/06

 

 

ב.   הודעות – בין ישיבה לישיבה

 

(1)       מועצת התנועה הקיבוצית - כנס הזדהות עם הקיבוצים בקווי העימות - בקיבוץ נחל עוז, ביום ראשון, 30/7/06. כל חברי המזכירות התבקשו לקחת חלק באירוע זה.

 

(2)     ישיבת המזכירות 9/2006 - תוקדש כולה לדיון חצי-שנתי של תכנון מול ביצוע -תוכנית העבודה השנתית. הדיון ייערך במתכונת של דיווחי ראשי אגפים.

 

(3)    פרידה משבולת שופט-אדלמן -  המזכירות נפרדה פורמלית משבולת, עם יציאתה לתפקיד שליחה מרכזית ל"הבונים-דרור" באוסטרליה. המזכירים הודו לשבולת על תרומתה במהלך תקופת חברותה כחברת מזכירות התנועה הקיבוצית.

 

 

ג.       דו"ח - פעילות הצוות התנועתי לנוכח המצב הביטחוני הנוכחי.

 

רבקה וילנד, רכזת אגף חברה וכן רכזת צוות האד-הוק התנועתי, שהוקם בתנועה לנוכח המצב הביטחוני בגבול הצפון, דיווחה כי בפועל, העיסוק המרכזי של הצוות בא לידי ביטוי באיתור מקומות אירוח עבור קבוצות נוער, צעירים ומשפחות מקיבוצי הצפון בקיבוצים שמחוץ לטווחי הטילים, במרכז ובדרום הארץ. לאירוח של ילדים וקבוצות נוער הייתה היענות רבה. היענות פחותה יותר נצפתה בכל מה שנוגע לאירוח משפחות. מעבר לסוגיית האירוח בקיבוצים, התבקש המטה להיערך גם לפתרון בעיות בריאות; קופ"ח; דואר ותקשורת וכיו"ב.

 

המזכירים הביעו אף הם הערכתם הרבה לנוכח תופעות ההתנדבות והנכונות לתת מכל הלב, כפי שהופגנו ע"י חברי קיבוצים והנהלות קיבוצים ממרכז הארץ. עם כל הרצון הטוב, מסתבר כי הביקוש עולה פי הרבה מונים על ההיצע. המזכירים הדגישו את הצורך לעבוד באופן מסודר, תוך תיאום וכפיפות למטה הקיבוצי המרכזי, בראשותה של רכזת אגף חברה.

 

המזכירים הודיעו על הקמת צוות לטיפול "ביום שלאחרי". בראש הצוות יעמוד:  דורון סט, רכז אגף כלכלה.  הצוות יכלול נציגים מכל הגופים המטפלים בנושא.


 

ד.           שנתון התנועה הקיבוצית  2004  - מצגת

 

מוזמנת: שלומית/אגף כלכלה

 

שלומית ארבל, כלכלנית, מנהלת את המחלקה הכלכלית של איגוד התעשייה הקיבוצית וכן משמשת כרכזת המידע, במשרה חלקית,  באגף לכלכלה של התנועה הקיבוצית. יחד עם דורון סט, רכז אגף הכלכלה, שלומית הציגה בפני המזכירות מצגת המפרטת את עיקרי הממצאים המופיעים בשנתון התנועה הקיבוצית לשנת 2004. השנתון שנערך על ידה, מכיל 4 פרקים עיקריים: אוכלוסייה; קרקעות; ניהול ושינוי; כלכלה. הסיכומים מבוססים על ניתוח מאזנים כלכליים של 263 קיבוצים, ובאופן כללי הוא מצביע  על מגמה נמשכת של שיפור כלכלי ודמוגרפי בקיבוצים. מי ש"דוחף" את השיפור האמור זו היא בעיקר התעשייה הקיבוצית. מגמה זו באה לידי ביטוי: בהגדלת היקפי הפעילות, שיפור ברווח התפעולי, גידול בסך ההון העצמי, גידול בתוצר מקומי גולמי (תמ"ג) וכן גידול בסכום היתרה הממוצעת לחבר בקיבוץ. עם זאת, למרות הנתונים החיוביים של רוב הקיבוצים, כ-40 מהם עדיין יזדקקו להסדר דור ג', שיאפשר להם להתקיים ולשאת את עצמם בעתיד.

 

שלומית ארבל הוסיפה וציינה לחיוב, כי סך היקפי פעילותם הכלכלית של קיבוצים ותאגידים קיבוציים, הגיעה ב-2004 ל-31 מיליארד ₪,  גידול של כ-11% לעומת שנת 2003. עם זאת, התפלגות ההכנסות מצביעה על כך כי 46 הקיבוצים בעלי היקף הפעילות הכלכלית הגבוהה ביותר מייצרים 53% מכלל ערך תפוקת המגזר הקיבוצי, בעוד 48 הקיבוצים בעלי היקף הפעילות הכלכלית הנמוך ביותר מייצרים רק 2.4% ממנו......

 

הדוברת ציינה כי העודף המשקי משמש כמדד טוב לבדיקת פעילותו העסקית של הקיבוץ ביחס לחבריו. על פי מדד זה, בשנת 2004 הסתכם העודף המשקי הממוצע לחבר ב- 79 אלף ₪. מדובר בגידול של 16.2% בהשוואה לעודף משקי של 68 אש"ח שנרשם בשנת 2003.

 

גם התמ"ג לנפש משמש להשוואה אוניברסלית בין משקים ומדד מקובל לרמת חיים ורווחה חברתית. בשנת 2004, לראשונה מזה עשור, עולה התמ"ג לנפש בקיבוץ על התמ"ג הלאומי: 88,600 ₪ לעומת 77,600 ₪ בלאומי. סה"כ התמ"ג של התנועה הקיבוצית נאמד בשנת 2004 ב-7.4 מיליארד ₪, גידול של 7.7% ביחס לשנת 2003.

 

מעבר לאמור לעיל, כל יתר הטבלאות והנתונים מופיעים בצורה בהירה ומאירת עיניים בחוברת השנתון. החוברת מצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

המזכירים סיימו את הסקירה בציינם כי השיפור המוכח בנתונים מעיד על תהליך עומק של יציאת המגזר הקיבוצי ממשבר כלכלי וחברתי ממושך. הצלחת התנועה להגביר את הערבות ההדדית בין החברים ואת העזרה הדדית בין קיבוצים מבוססים לבין אלה הזקוקים לעזרה, תעצים עוד יותר את יציבותה של החברה הקיבוצית לעתיד לבוא.

 

הוחלט:

1.     המזכירות מברכת את האגף לכלכלה וכן את שלומית על העבודה היסודית והמאלפת שהושקעה בהפקת חוברת "שנתון התנועה הקיבוצית - שנת 2004".

 

2.        המזכירות הביעה משאלה כי שנתון 2005 יופק וייצא לאור עוד בשלהי שנת 2006.

 

                                                                                   


ה.         אישור הפורום התנועתי לדיון בתלונות על הפרת תקנון הקיבוץ.

 

המזכירים דיווחו כי מעת לעת מגיעות אל שולחנם פניות של חברים בקיבוצים, המתלוננים על כך שהנהלות קיבוציהם מפרות ו/או פועלות בניגוד לאמור בתקנון הקיבוץ. על פניו, מי שאמור – חוקית -  לטפל בקובלנות מעין אלה הוא רשם האגודות השיתופיות. יתרה על כך, לאורך השנים נזהרה מזכירות התנועה מלהיכנס למעורבות בסכסוכים שבין חבר לקיבוצו.

 

מסתבר כי לאחרונה, בעקבות תהליכי השינויים העוברים כיום על הקיבוצים, עלה מספרן של הקובלנות מן הזן הזה. בהתייעצות על צוות המח' המשפטית בתנועה וכן גם עם צוות הרכזים האזוריים, התגבשה ההערכה כי  ראוי שמזכירות התנועה כן תתייחס למצבים מעין אלה וכן תטה אוזן קשבת יותר לקובלנות הנשמעות. בדרך זו, קרוב לוודאי יצאו נשכרים מכך גם החבר המתלונן וגם הקיבוץ.

 

לפיכך, מוצע להקים צוות מצומצם, שיכלול את  הבאים: מזכירי התנועה; נציג המח' המשפטית; נציג ציבור שאינו פעיל בתנועה. בהקשר זה עלה והוצע שמו של אבישי גרוסמן (עין שמר), בשל הניסיון שרכז בתחומים אלה ובזכות היותו מקובל ציבורית.

 

הוחלט:

 

המזכירות אישרה את ההצעה להקים צוות מצומצם בהרכב המוצע לעיל, שיטפל בפניות על הפרת תקנון.


 

ו.         בעלי צרכים מיוחדים - נכי צה"ל 

 

מוזמנים: אבישי טבת; ברק טבת; נמרוד ויז'נסקי; יובל ש.

 

המזכירים פתחו את הדיון והדגישו כי הוא מתקיים בהקשר רחב יותר: העיסוק באוכלוסיות שזקוקות לחיזוק בתוך הקיבוץ.  בישיבה הקודמת התקיים הדיון בהקשרו  הרחב ביותר, בעת שמזכירות התנועה דנה בסוגיית בעלי הצרכים המיוחדים ("דו"ח אבשלום דולב").  הפעם הזו הדיון מתמקד באוכלוסיית נכי צה"ל -  חברי/ות קיבוץ שנפגעו בעת שירותם הצבאי.  מזכירות התנועה רואה לעצמה הכרח להבטיח, כי גם לעת תהליכי השינוי החלים בקיבוצים - במיוחד בקרב 'הקיבוצים המתחדשים' – אסור להם להתעלם או להזניח את הטיפול  וההתייחסות לאוכלוסיות בעלות הצרכים המיוחדים בקיבוץ. במועד מאוחר יותר יתקיים במזכירות דיון נוסף, בתוך המכלול הנ"ל, שיתמקד בסוגיית המשפחות השכולות בקיבוץ. המזכירים הודיעו כי לאחר תום הדיון במזכירות, הנושא ייעלה גם לדיון מועצת התנועה. בהנחה כי גם פורום תנועתי זה יאשר את ההמלצות, הם יועברו להנהלות/מזכירויות הקיבוצים. גם אם לא ניתן לחייב קיבוץ לאמץ את הכללים המוצעים, סביר להניח כי לחץ ציבורי מתאים יוליך את הקיבוץ לנהוג עפ|,י המוצע.

 

אבישי טבת (גן שמואל) תאר את המצב הקיים. נכון להיום, הקיבוצים נשענו על טיוטת המלצות לתקנון שנכתבה ע"י עו"ד שלמה כהן בשנת 1992. בעקבות השינויים שחלו בקיבוצים ובעיקר עגב הגידול המצער שחל בקרב קבוצת אוכלוסייה זו, התארגנה קבוצה של נכי צה"ל, חברי קיבוץ, במטרה להגדיר את הצרכים המיוחדים של הנכים, לנוכח הקיבוץ המשתנה. החומר שהונח על שולחנה של מזכירות התנועה הוא התוצאה של סידרת דיונים אלה. טרם הגשתו למזכירות, הוא עבר את עינם הבוחנות של חברי הצוות המשפטי בתנועה הקיבוצית וכן זכה גם לברכת מזכירי התנועה.

 

נמרוד ויז'נסקי (עברון) וברק טבת (גן שמואל), הוסיפו והדגישו בדבריהם שתי נקודות: הראשונה, האמירה המפורשת והחד-משמעית ש"חוק הנכים" שנקבע ע"י ממשלת ישראל, ייושם כרוחו וכלשונו גם בתנועה הקיבוצית.  השניה, החשיבות הרבה לקבלה המסודרת של המסמך ע"י מועצת התנועה הקיבוצית. רק שני הנ"ל יקנו למסמך את הגיבוי הנחוץ, כדי שהנהלות הקיבוצים אכן יאמצו את ההמלצות ויהפכו אותם לקו מנחה, בכל הנוגע לטיפול בנכי צה"ל.

 

בהמשך להערות והתייחסויות של חברי המזכירות, המזכירים סיכמו את הדיון.  לדבריהם, חברה שדואגת לבעלי הצרכים המיוחדים שבקרבה, מתוך תפיסת עולם ערכית של 'ערבות הדדית', היא חברה בריאה.   המבחן יהיה ביישום ולכן תפקיד מזכירות התנועה לוודא שההסדר המוצע בהמלצות אכן יתקבל וייושם.

 

הוחלט:

 

א.     המזכירות מאמצת - פה אחד - את המלצות הצוות. המלצות המסמך מצ"ב ומהוות חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 

ב.      המזכירות תקבע מועד להעלות את הנושא על סדר היום של מועצת התנועה.  טרם שהנושא יגיע לשם ובהמשך להערות שנשמעו במהלך הדיון, המזכירים יקיימו התייעצות עם הצוות המשפטי, כדי לבדוק האם נדרשים תוספות ו/או תיקונים למסמך.

 

ג.     לאחר שהנושא ידון ויאושר במועצה, אגף החברה בתנועה יקיים מעקב אחר פעולות היישום והטמעת ההמלצות בקיבוצים.

 

ד.    המזכירות מברכת את הצוות על עבודתו היסודית וכן גם את המח' המשפטית בתנועה הקיבוצית שעסקה בליטוש המשפטי של המסמך.

 

 

 

תנחומים

 

המזכירות שיגרה תנחומים למשפחות ולקיבוצים ששכלו את יקיריהם בקרבות בגבול הצפון: יונתן אגסי (מרחביה); יותם גלבוע (מעוז  חיים); נמרוד כהן (מצפה שלם). יהי זכרם ברוך.

 

 

 

 

זאב (ולוולה) שור   וגברי ברגיל

  מזכירי התנועה הקיבוצית

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים