פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 7 - מזכירות משותפת לתנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי ב-11.6.2006

רשם: רן כוחן

רשם:

 

יום ראשון, ט"ו סיון תשס"ו,  11/6/06 - ישיבה 7/2006 

 


נוכחים (תק"צ):  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל;  אבי אהרונסון; רזי יהל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק;  עמרי כנען;  סמדר סיני; גידי סיון; רבקה וילנד; דב אביטל; רבקה יקיר; מוטל  ב.;  דגי חבויניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ אורית נוקד.

 

נוכחים (קבה"ד):  יאיר ריינמן; גילה קפלן; רוברט ברל; זאב כהן; ציפי סטרשנוב; מנוחה זכאי; אלי סומר.

 

חסרים:   מאיר בר;  גיורא מסד; רן כוחן; שבולת שופט-אידלמן.

 

משקיפים קבועים:  עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים:  אבשלום דולב;  אבישי טבת; יעל אייזנר; גדעון פלס; טללי קנץ.

 

יו"רי הישיבה:  זאב (ולוולה) שור - מזכיר התק"צ ויאיר ריינמן - מזכיר הקיבוץ הדתי.

 

 

על סדר היום:

 

1. "דו"ח דולב: הוועדה לבחינת מעמדם של חברי קיבוץ ובני קיבוץ עם מוגבלות".

2. שונות

 

 

הקדמה:

 

מזכירי התנועה קידמו בברכה את חברי מזכירות הקיבוץ הדתי שהגיעו לדיון המשותף בנושא שלהלן. הם הביעו תקווה כי ישיבה זו תהיה פתח לשיתוף פעולה הולך וגובר גם בנושאים נוספים הנוגעים לחייהם ולגורלם של כלל הקיבוצים, ללא הבדל השתייכותי כזה או אחר. אף שקיים כבר כיום שת"פ בנושאי התיישבות; מים וכן נושאים אחרים, יש עדיין מקום רב לבחון שיתופי פעולה גם בתחומים נוספים. רק כך ניתן למנף את הכוח הקיבוצי ולהוסיף לתנועה הקיבוצית עוצמה וכוח.


 

א.   א.  "דו"ח דולב: הוועדה לבחינת מעמדם של חברי קיבוץ ובני קיבוץ עם מוגבלות"

 

אבשלום דולב (טירת צבי), יו"ר הוועדה, הודה למזכירי התנועות על העזרה הרבה שהם הושיטו לו ולחברי הוועדה, במהלך דיוניה. המלצות הדו"ח מצורפות לפרוטוקול  זה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

 

הרקע להקמת הוועדה, לדבריו, נבע מאי-נחת ציבורית רחבה, בהתייחס לדרך טיפולם של קיבוצים רבים באנשים עם מוגבלויות שונות. מדי פעם הופיעו בעניין זה גם מאמרים בלתי מחמיאים (בלשון המעטה), בתקשורת הכתובה והאלקטרונית - המקומית והארצית. גם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת נדרשה לסוגיה זו ובישיבתה מה-20 לדצמ' 2004, היא הקימה את הוועדה שבראשה עמד הדובר.

 

הוועדה, במהלך ישיבותיה, הסתמכה לא במעט על עדויות שהובאו לפניה מן השטח, במיוחד מפי הנוגעים לעניין עצמו. לדעת כולם, היה מקום לעסוק בנושא, במיוחד לנוכח התפשטות התופעה של  הפרטות בקיבוצים ומעבר  שצבר  תאוצה, ממודל "הקיבוץ השיתופי"  למודל "הקיבוץ המתחדש".

 

בעיקרו, הדו"ח עוסק בשורה של נושאים פנים-קיבוציים ונושאים חוץ-קיבוציים. בקטגוריה הראשונה נכללים נושאים כמו: מימון התמיכה בחברים ובנים מוגבלים; כיצד יוצרים מקורות לטובת הנושא; יצירת זכות דיור לחבר (בקיבוץ המשתנה) עד אחרית ימיו; הקלות במיסוי הפנימי; פתרון סכסוכים בקיבוץ (עם דגש על גישור); העסקת אדם עם מוגבלות (מומלצת: העדפה מתקנת); פיצוי נזקי גוף שהועברו לקיבוץ; מעמד בן קיבוץ עם מגבלות וכיו"ב. לעניין אחרון זה, "שיוך הדירה" אמור להבטיח את עתידו של בן-משק, גם אם אינו מתקבל לחברות. השיוך האמור  פתר את הצורך מפני נקיטת צעדי חקיקה מיוחדים בנושא. כאמור, פרק נפרד עוסק ביחסים שבין הקיבוץ לרשויות המדינה, בכל הנוגע לעניין האמור.

 

אבשלום דולב חזר והדגיש כי המבחן האמיתי של הדו"ח הוא ביישומו, בלוח זמנים קצר, יחסית. עצם הנכונות ליישום ההמלצות המופיעות בדו"ח, היא העדות הטובה ביותר לכך שהקיבוץ המתחדש ראוי להיקרא 'קיבוץ', וכי מהלכי השינוי לא גרמו לו להסתלק מכל מחויבותו לאוכלוסיות חריגות וחלשות. הוא סיים דבריו בהבעת תקווה שהדו"ח יהיה בבחינת בשורה חדשה לקיבוצים בכלל ולתנועה הקיבוצית בפרט וכי יישומו ייעשה בדרך מפרגנת ומצליחה.

 

יאיר ריינמן (לביא), מזכיר הקיבוץ הדתי, ציין כי הדו"ח מבטא הכרה מערכתית כוללת בבעיה. בזכות עבודתה המסורה של הוועדה, הנושא עלה מחדש ובפומבי על סדר היום הציבורי בתנועה הקיבוצית ומחוצה לה. לדבריו, סוגיית המוגבלות אינה תחומה רק במגרשו של "הקיבוץ המתחדש". היא קיימת, ברמות חומרה שונות, גם בקיבוץ המסורתי-שיתופי. יחד עם זאת, אין ספק כי קיומו של "הקיבוץ המתחדש" החריף את הבעיה, ולכן חשיבות עבודת של "ועדת דולב" היא בקביעת המלצות לשלבי המעבר מן הקיבוץ השיתופי לקיבוץ המופרט. הישגו המרכזי של דו"ח ההמלצות הוא ביכולתו להגיע להסכמות ולהבנות בין צדדים שהציגו בתחילת הדרך עמדות מנוגדות בתכלית.

 

מאחורי יישום הדו"ח מסתתר אתגר גדול מאוד: להוכיח כי הקיבוץ המתחדש נשאר קיבוץ וכי הוא אינו שלב מעבר כלשהו במדרון חלקלק, בדרך להפיכתו למושב או ליישוב קהילתי. הנכונות להתמודד עם האוכלוסיות החלשות והחריגות בקיבוץ היא - מבחינה מסוימת - הוכחה לעצם רצונה של הקהילה להמשיך ולקיים את הקיבוץ וליכולתה לקבל דברים מתוך בחירה והסכמה ולא כפועל יוצא של חוק כופה.

 

יאיר ריינמן סיכם את דבריו במשאלה להמשך שיתוף פעולה לא רק בנושא הספציפי שעמד על סדר היום, אל גם בכל הנושאים האחרים שמהם משתמע הצורך לקבוע כללים והמלצות בתחומי "הערבות ההדדית". שיתוף פעולה בין התנועות בתחומים אלה מתבקש, מבורך ונכון.

 

מזכירי התנועה הקיבוצית סיכמו אף הם את הדיון. הם בירכו את אבשלום דולב על  עבודתו כיו"ר הוועדה ועל הפקת המסמך המפורט והיסודי, שאמור לקבל גם את הגושפנקה הרשמית של הכנסת. המזכירים רואים את נושא הסיוע ל'קבוצות החלשות' בקיבוץ, כאבן בוחן לחוסנו של כל קיבוץ וקיבוץ. תפקידן של התנועות יהיה להבטיח שהקיבוצים אכן ממשים את ההמלצות הכלולות בדו"ח. זו לא פעולה של "זבנג וגמרנו". יש לפעול בנחישות ולאורך זמן, עד שהמסר אכן יוטמע בכל הקיבוצים. לכן, מבחנו האמיתי של הדו"ח הוא בשאלה: כיצד הוא ייושם בהמשך.

 


הוחלט:

 

א.                  מזכירויות התנועות - התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי - שמעו את סיכומי דו"ח "ועדת דולב", בנושא מעמדם וזכויותיהם של אנשים מוגבלים בקיבוצים. המזכירויות מאמצות - פה אחד - את המלצות הוועדה. בהקשר לכך, מזכירויות התנועות חוזרות ומברכות על עבודת הוועדה ושולחות ברכות ותודות מיוחדות לאבשלום דולב, שעמד בראש הוועדה וניווט בהצלחה מרובה את דיוניה והמלצותיה.

 

ב.                  מזכירויות התנועות מחליטות כי מתפקידן לפעול, באמצעות הגופים המקצועיים במועצות האזוריות, להטמעת ההמלצות של "ועדת דולב", הן ברמה הפנים-קיבוצית והן ברמה האזורית והארצית, זאת מתוך הגברת שיתוף הפעולה עם מחלקות הרווחה במועצות האזוריות ומוסדות אחרים הפועלים בתחום. בהקשר זה, קוראות המזכירויות לראשי המועצות להגדיל את מספרם של עובדי הרווחה והעו"סים, במטרה לעמוד בביקוש ובצרכים.

 

ג.                   אגפי החברה בתנועות יקיימו מעקב אגפי בפעולות הטמעת ההמלצות הן בקיבוצים ובאמצעות מוסדות המדינה. במהלך השבועות הקרובים תקבענה אגפי החברה של התנועות, את מכלול ההסדרים הנחוצים כי לקדם את אימוץ ההמלצות ברמה הכוללת והפרטנית.

 

ד.                  בתום שנה מקיום דיון זה, ייערך דיון נוסף ובו ייסקרו הפעולות שנעשו עד כה.

 

ה.                  מזכירויות התנועות מביעות תקווה לקיום דיונים משותפים  בשורה של נושאים נוספים.

 

 

בתום הישיבה המשותפת הנ"ל, התקיימה ישיבת מזכירות מן המניין (7/2006) של התנועה הקיבוצית.

 

 

א.                  אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 6/2006

 

המזכירות אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול 6/2006.

 

 

ב. בהמשך, דנה המזכירות  בדו"חות הביקורת בנושאים הבאים:

 

1. דו"ח מעקב בנושא פרסום והפצה באגף המשימות.

2. דו"ח ביקורת - היחידה להתנדבות.

3. דו"ח ביקורת - מעקב - במח' לכוח אדם זמני.

4. דו"ח ביקורת באתר הקיבוצים

 

 

 1.   דו"ח מעקב בנושא פרסום והפצה באגף המשימות

 

הדו"ח הראשון נערך במחצית שנת 2003. דו"ח המעקב הוגש בינואר 2006. ברצף השנים שחלפו בין בדיקה לבדיקה (בין דו"ח לדו"ח), ניכר שיפור וחלה ירידה בהוצאות בגין פרסום והפצה. לדעת המבקרת, הנושא בכללותו נמצא בתהליך הטמאה באגף. עם זאת, מתבקשים עדיין השיפורים הבאים:

 

א.              הפסקה טוטלית של משלוח דברי דואר ודוא"ל כפולים. עפ"י תגובות שונות שהגיעו לביקורת, יש בכך משום מטרד למקבלים.

ב.           מומלץ שהאגף ישלח חומר אך ורק למי שמעוניין בקבלתו.

ג.         במהלך הדיון במזכירות נוספה המלצה אחת: לצמצם את רשימת הפרסומים בעיתונות הקיבוצית.

 

2.   דו"ח ביקורת - היחידה להתנדבות

 

הדו"ח נערך והוגש בנובמבר 2005. דיון בדו"ח בפורום מצומצם, ביחד עם המזכירים, התקיים בפברואר 2006. המבקרת ביקשה להדגיש כי סעיפים רבים, מאלה שהופיעו בהמלצות דו"ח המבקרת, לא בוצעו עד למועד קיום הדיון הנוכחי. בין אלה - רישום מפורט יותר על כלל הפעילויות הנעשות ביחידה זו; תוכנית העבודה השנתית וכן הגדרת המטרות המרכזיות של היחידה; פירוט היקפי הקשר וסוגי הקשר עם הקיבוצים; העברת מידע תקופתי על פעילות היחידה.

 

המבקרת ציינה גם כי בשנת 2005 הייתה חריגה של 40% בתקציב היחידה. לאור כל אלה החליטה המזכירות על קיום דיון חוזר בדו"ח.

 

3.  דו"ח מעקב במחלקת כ"א זמני

 

הדו"ח הראשון נערך באפריל 2001 והצביע על שורה של ליקויים באופן שבו נוהלו ענייני הכספים ע"י מחלקות חו"ל של התנועות. הדו"ח הנוכחי הוא דו"ח מעקב על מה שנעשה מאז,  לתיקון המצב.

 

בעקבות הדיון הנ"ל, הוקם צוות שבראשו עמוד רו"ח ירון  רייכמן ("ברית פיקוח). הצוות המליץ על שורה של המלצות, שחלקן לא בוצעו עדיין: למחלקה אין הנהלה; לא חוברו נהלים לבקרה פנימית; בנושאי הכספים עדיין קיימת מעורבות של מחלקות חו"ל של התנועות. הביקורת קובלת על כך שאין לה כלים לבדוק את התנהלות הנושא בחו"ל.

 

הומלץ שהתנועה תקבע כללי פיקוח, כדי שתוכל להיות בשליטה מלאה על הנושא.

 

4. דו"ח ביקורת ב"אתר הקיבוצים"

 

דו"ח ביקורת ראשון במחלקה הוגש בינואר 2006 ונדון באפריל 2006. הביקורת המליצה על קיום דיון והצגת תוכנית עבודה שנתית וכן  גם הגדרת אסטרטגיה כוללת לפעילות האתר. הביקורת המליצה גם על פעולה אינטנסיבית יותר בכל סוגיית גביית החובות מחייבים שונים. הומלץ להתייחס לדרך הרכבת ההנהלה וכללי הבחירה שלה.

 

 

 

זאב (ולוולה) שור -  וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחןמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים