פרוטוקול ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי  מס'  2/2006 מ-4.6.06

רשם: גברי ברגיל


נוכחים: גברי ברגיל, אבו וילן, יוסי בן שאול, דב אביטל, גיורא מסד, חגי הלוי, אייל רייז, מאיר בר, מוטל בוגומולסקי, עומרי כנען, יהודה ברעם, גידי סיוון.

משקיפים:  מיכי דרורי, אמיר גנז, אלי לוי, רחל קרני

משתתפים: הנרי אלקסלסי, משה טנא, מיכל שצקי

 


 1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות 1/2006  מיום 9.4.06.

 

 1. אישור תקנון: המזכירות אישרה את בקשת קיבוץ יקום לשינוי התקנון לאחר שהובהר על ידי המחלקה המשפטית שהתקנון הוא על פי המקובל אצל כל הקיבוצים שעברו שינוי ועומד בסטנדרטים המקובלים.

 

 1. תוספת חברים לרשות הדף הירוק: המזכירות אשרה את הצטרפותה של אסיה מרגוליס (נגבה) ואהוד רבין (עין החורש)  לרשות הדף הירוק שבה חברים כרגע אמציה רייז (יו"ר) אריה פלגי , מיכה הררי ואורי סלע. מכיוון שגברי ברגיל ואביב לשם הודיעו שאינם מתכוונים להמשיך ולהיות חברים ברשות, סוכם לצרף באחריותו של יוסי בן שאול, 2 חברים צעירים נוספים. ההצבעה השמית של המצטרפים הצעירים תובא לאישור המזכירות.

 

 1. דיווח על עבודות ועדת כ"א: על פי עצת מבקר הקבה"א הביא יוסי בן שאול לאישור המזכירות את החלטת ועדת כ"א של הקבה"א שלא להחליף בשלב זה שלפני איחוד התנועות ועד שתתבהר ההיערכות שלאחר איחוד התנועות את בעלי התפקידים הבאים: גזבר, מנהל בית, ניהול פעילים ותחבורה. המזכירות אישרה את החלטת ועדת כ"א בנושא. כמו כן  דיווח יוסי שבשנתיים האחרונות הוחלפו בקבה"א התפקידים הבאים: מנהל חבצלת, גזבר השוה"צ, עורך הדף הירוק, מזכיר השומר הצעיר, ו-2 פעילים מרכזיים בשומר הצעיר העולמי.

  עד סוף שנה זו יתחלפו עוד 3 בעלי תפקידים: רכז גיוס כספים בחבצלת, רכז מחלקה פוליטית ומבקר הקבה"א.

 

 1. דיווח על התקדמות התהליך של איחוד הנכסים של התנועות: גברי דיווח על התקדמות הצוות המצומצם הכולל את גיורא מסד, חגי מירום, ולוולה וגברי העוסק בהצעה לאיחוד הנכסים. הצוות עומד בפני סיכום הכנת טיוטא לדיון בצוותים שהקימה כל תנועה בנושא.

  כ
  אשר טיוטת הצוות המצומצם תהייה מוכנה היא תובא לדיון בפני הצוות שאישרה המזכירות לטיפול בנושא הכולל את: גברי ברגיל, גיורא מסד, דב אביטל, מוטל בוגומולסקי, אמיר גנז, מיכי דרורי וקובוש מזרחי. עם סיום עבודת הצוותים בשתי התנועות יובא הנושא למזכירויות התנועות, משם למועצת הקבה"א ומרכז התק"ם ובסיום התהליך לוועידה של התנועה הקיבוצית. גברי מסר שהכוונה היא לעמוד בלוח הזמנים שנקבע - אישור המהלך עד סוף השנה.

ע"פ הערת המבקר סוכם שישיבות הצוות שהקימה המזכירות יסוכמו בכתב.

 

 1. דיווח פעילות של גופי חבצלת: משה טנא - צוותא, מאיר בר - השומר הצעיר העולמי,  אייל רייז - השומר הצעיר וחגי הלוי - גבעת חביבה, מסרו סקירה על הפעילות הנעשית בכל אחד מהגופים תוך התייחסות לנושאים השונים שעל סדר היום שלהם. מבחינה תקציבית דיווחו השומר הצעיר העולמי וגבעת חביבה שהם עומדים בתוכנית התקציבית. צוותא דיווחה  על צפי גירעון של  250 אש"ח לקראת סוף השנה  ועל בעייה שקיימת עם תשלומי מע"מ ודווח שייעשה מאמץ בשיתוף הנהלת חבצלת לתקן את  הנדרש בכדי לעמוד בתקציב עד סוף השנה. השומר הצעיר דיווח שקיים סיכום עם משרד החינוך על הגדלת התקציב לתקנת הש.ש, מה שיאפשר לו לעמוד בתקציב כפי שנקבע ולא להזדקק למיליון ₪ רשת ביטחון עליה הוחלט במועצת הקבה"א בתחילת השנה.

  ב
  סיכום הדיון, העיר יהודה ברעם מנכ"ל חבצלת את הערות הקרן לנושאים השונים שהועלו בדיון.

 

 1. דו"ח ביקורת מזכירות הקבה"א: אלי לוי הציג את דו"ח ועדת הביקורת של הקבה"א על עבודת המזכירות ומוסדות הקבה"א. בדיון השתתפו גם רחל קרני ומיכל שצקי. גברי הסביר שהבעיה המרכזית כפי שהוא רואה אותה בדו"ח היא התפיסה העומדת בבסיסו כאילו הקבה"א הוא עדיין תנועה שחייה חיים מלאים ועצמאיים כאשר אין זה המצב ולכן ברור שישנה תקופת עמימות שבה אין טעם לשנות את הכללים מצד אחד אך גם לא ניתן לעבוד על פיהם באופן מלא מאידך, מכיוון שעיקר הפעילות מתבצעת בתנועה הקיבוצית.

  יחד  עם זה דווח שננקטו כבר מספר צעדים בכדי לתקן הערות של הדו"ח כמו יישום המלצות דו"ח הרכב בכל הקשור למחלקת הרכב ומחלקת הבטיחות, יישום ההמלצות בנושא הדף הירוק, קיום דיון על גופי חבצלת ועדכון לגבי תהליך איחוד התנועות.

  בסיום הדיון סכמה המזכירות שהיא מאשרת את הדו"ח ותפעל למימוש הנושאים שעדיין לא טופלו תוך התייחסות לצורך לא לפגוע באיחוד התנועות ובתהליך של העברת הפעילות לתנועה הקיבוצית.

                                                    

רשם: גברי ברגיל


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים