פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 6, מיום 14.5.06

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 6, מיום 14.5.2006

רשם: רן כוחן


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; רזי יהל; רן כוחן; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; גידי סיון; רבקה וילנד; דב אביטל; רבקה יקיר; מוטל ב.; דגי חבויניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ אורית נוקד.

חסרים: מאיר בר; גיורא מסד; שבולת שופט-אידלמן.

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

מוזמנים: דפנה קנטור (משאבי אנוש); עו"ד יעקב אברהמי (המח' המשפטית).

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות ישיבה מס' 5/2006

ב.      הודעות מזכירים -בין ישיבה לישיבה.

ג.       הטיפול בקיבוצים הזעירים.

ד.      הסכמי "העסקה" בין התנועה והפעיל (מוזמנים: דפנה קנטור ועו"ד יעקב אברהמי).

ה.      שונות

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 5/2006 מה-30 באפריל 2006.

 

המזכירות אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול המזכירות מהתאריך הנ"ל (5/2006).

 

ב. הודעות מזכירי התנועה

 

  1. ביום ראשון, 21.5.06 תקיים המזכירות אירוע פרידה לאורי גלעד, הרכז היוצא של אגף הכלכלה, עם סיימו את תפקידו בתנועה הקיבוצית. לו"ז והוראות הגעה הופצו לכל המשתתפים באירוע. אחריות לוגיסטית לאירוע: יוסי בן-שאול.
  2. ביום ראשון, 11.6.06, תקיים המזכירות ישיבה משותפת עם מזכירות הקיבוץ הדתי. על סדר היום: דו"ח אבשלום דולב. שימו לב, שלא כמקובל, הישיבה הפעם תתקיים בחדר הישיבות של אגף הרכזים.
  3. ביוזמת מזכירי התנועה, הוקם לאחרונה צוות: פורום ח"כים. בפורום זה ייטלו חלק המזכירים ו-4 חברי הכנסת הקיבוציים (ג'ומס; אורית נוקד; אבו וילן; שי חרמש). הכוונה היא להפגש אחת לחודש, במטרה להגיע לתאום מרבי בנושאים העולים על סדר היום התנועתי.
  4. המזכירים ביקשו להעביר לידיעת כל הנוגעים בדבר, כי אין לקיים כנסים/אירועים תנועתיים בימי שני. ימים אלה מוקדשים, לרוב, לסיורי מזכירות בקיבוצים.
  5. בהמשך לשורה של התבטאויות מרחיקות לכת, שהושמעו לאחרונה מפיו של בן-אליהו, מנכ"ל החט' להתיישבות בהסתדרות הציונית, סוכם כי המזכירים יגיבו בחריפות ובחומרה על אמירות אלו. כזכור, הביע הנ"ל במספר הזדמנויות את דעתו, כי יש לקבל החלטה על סגירת קיבוצים זעירים. המזכירים הודיעו כי התנועה הקיבוצית בפרט וההתיישבות כולה יפעלו בכוחות משותפים לסכל כל החלטה שתתקבל ע"י גורמים חיצוניים, שלא תעשה בתיאום עם מזכירות התנועה ובהסכמתה וכי התנועה הקיבוצית היא האחראית הבלעדית לגורלם של כל קיבוציה - גם הגדולים וגם הזעירים.  

ג. הטיפול התנועתי בקיבוצים הזעירים

 

תחת הכותרת הנ"ל כלולים, לדברי המזכירים שפתחו את הדיון, קבוצת קיבוצים שהוקמו ע"י התק"ם והקבה"א עד מחצית שנות ה-80. מקרב אלו, מדובר על כ-12 קיבוצים שרובם עדיין במעמד של "קיבוץ בהתהוות". ברשימה זו כלולים הקיבוצים הבאים: כרם שלום; חולית; כרמים; צבעון; חנתון; פלך; רביד; אשבל; מיצר; נטור; אליפז; נערן.

 

בראייה כוללת ולאורך זמן, נראה כי הטבעת החיצונית, החוץ-קיבוצית סביב הקיבוצים האלה הולכת ומתהדקת. חוסר יכולתם לגדול ולצמוח - דמוגרפית - מביא לכך כי גורמי ממשל שונים: רשם האגודות; מנהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית, מבקשים להגיע להכרעות ברורות לגבי המשך קיומם ועתידם כקיבוצים. מבחינתם, ראוי היה כי הקיבוצים הזעירים יהפכו בהקדם לישובים קהילתיים.

 

במצב הנתון, נראה כי יש הכרח דחוף לארגן מחדש ולהסדיר את כל נושא הטיפול והליווי של הקיבוצים הנ"ל. מדובר בהסדרה מחודשת שתוביל לגיבוש עבודת מסגרת תנועתית לטיפול מערכתי, מסודר ועקבי, עפ"י מדיניות תנועתית ברורה ומכוונת מטרה: גידולם וצמיחתם האמיתית של קיבוצים זעירים אלו.

 

בהסתמך על האמור לעיל, המזכירים הניחו על שולחן המזכירות את ההצעות הבאות:

 

1.      החל מקבלת החלטה זו, כל הטיפול הציבורי, הפוליטי והמשפטי בקיבוצים הזעירים ייעשה במשותף, במסגרת מזכירות התנועה הקיבוצית (עד היום, הטיפול היה באחריות תנועות האם).

2.      אחריות הטיפול בקיבוצים הזעירים תתבצע בשתי רמות: (א) הטיפול החיצוני - מול "הרשם", מול ממ"י ומול הסוכנות היהודית ייעשה ע"י המזכירים בלבד; (ב) הטיפול הפנימי - באחריות אגף הרכזים.

3.      אגף הרכזים יתאם את הפעילות בקיבוצים הזעירים בדומה לטיפולו ביתר קיבוצי התנועה, תוך התחשבות במאפיינים הייחודיים לקבוצת הקיבוצים הזעירים.

 

בתום הצגת הנ"ל התקיים דיון, שבו נטלו חלק שורה של דוברים. מרביתם הסכימו עם הדעה כי הטיפול בקיבוצים בכלל וב"זעירים" בפרט, חייב להתמקצע וכי על כל האגפים לעבוד באופן מתואם ובשיתוף פעולה מלא, באחריות האגף התנועתי המופקד על הקשר עם כלל הקיבוצים. נכון להיום, מצבם של הקיבוצים הזעירים איננו מצביע על הצלחות מובהקות, ולפיכך, יש לעבור למודוס פעולה שונה מזה שהתקיים עד עצם היום הזה.

 

דעה שונה לגמרי נשמעה מפיו של רכז אגף המשימות. לדעתו, יש מקום לדחות את קבלת ההחלטות למועד אחר ולקיים - עד אז - דיון מקדים עם פעילים הקשורים לעבודה עם הקיבוצים הזעירים. לדבריו, חובה על המזכירות לשמוע את דעתם של הנ"ל, בטרם היא מאמצת החלטות בנושא.

 

המזכירות לא קיבלה את הצעתו של רכז אגף המשימות לדחות את הדיון. ברוב גדול היא אישרה את שורת ההחלטות להלן:

 

הוחלט:

 

  1. מזכירות התנועה הקיבוצית רואה עצמה כאחראית על כל קיבוציה - הגדולים והזעירים - והיא זו שבסמכותה הבלעדית לקבל החלטות הנוגעות לגורלם. המזכירות לא תשתף פעולה עם שום רשות מדינה או רשות ציבורית אחרת, שלא תתאם את מהלכיה עם מזכירות התנועה הקיבוצית.
  2. החל ממועד אישור ההחלטה הנוכחית, האחריות לטיפול בקיבוצים הזעירים עוברת כולה למזכירות התנועה הקיבוצית.
  3. אחריות הטיפול בקיבוצים הזעירים תתבצע בשתי רמות: (א) הטיפול החיצוני - מול שרים בכירים וממלאי תפקידים מרכזיים בממשל; מול רשם האגודות השיתופיות; מול ממ"י; מול הסוכנות היהודית - ייעשה ע"י המזכירים בלבד; (ב) הטיפול הפנימי - באחריות אגף הרכזים. אגף הרכזים יתאם את פעילות אגפי התנועה על כל שלוחותיה בקרב הקיבוצים הזעירים, בדומה לדרכי טיפולו בשאר קיבוצי התנועה, תוך התחשבות במאפיינים הייחודיים לקבוצת הקיבוצים הזעירים.
  4. אגף המשימות ימשיך לפעול בכל הנושאים הנוגעים לתנועות הנוער ומשימותיהן.
  5. המזכירות רושמת לפניה לקיים בקרוב דיון נפרד, בהתייחס לקביעת המדיניות הכוללת ואופני הטיפול המשולבים, כלפי הקיבוצים הזעירים. 

ד. "הסכמי העסקה" בין התנועה והפעיל

 

העיסוק בנושא הנ"ל נמשך כבר תקופה ארוכה. הצוות המיוחד שעסק בנושא: דפנה קנטור (מש"א); עו"ד יעקב אברהמי (מח' משפטית); יוסי בן-שאול (מטה וכ"א); ייעוץ מקצועי - מוטקה רעות. צוות זה השלים לאחרונה את עבודתו ומניח אותה על שולחן המזכירות, לעיון ולאישור. להלן קובץ המסמכים הבאים: 1) הסכם העסקת עובד. 2) הסכם העסקת עובד נבחר. 3) נספח להסכם העבודה. כל שלושת המסמכים מצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

המזכירים הדגישו, בפתח הדיון, כי ההסכמים המצ"ב מובאים לאישור הנוהל בלבד. הנושא הכלכלי עדיין לא "נסגר" ועדיין לא הסתיימה סופית בדיקת ההיתכנות הכספית של ההצעה. לכן, ההפעלה הפיזית של הרפורמה בהעסקת פעילים תעשה רק לאחר שיושלמו כל הבדיקות הכלכליות הנחוצות, ורק לאחר שיובטח מקור תזרים מזומנים קבוע ויציב לאורך זמן, לשם תשלום השכר לעובדים.

 

חברי הצוות סקרו, כל אחד בתורו, את הבעיות המרכזיות שהתעוררו סביב עניין "חוזי ההעסקה". הויכוח הנוקב ביותר, לדבריהם, עלה סביב הסוגייה האם לקשור את הקיבוץ להסכם או לאו. במילים אחרות, היכן נכנס הקיבוץ אל תוך סיפור יחסי עובד-מעביד, בין התנועה לפעיל.

 

עיקר הפרובלמטיקה, כאמור לעיל, מצויה בסעיפים 5.2 ו-5.3 ב"נספח להסכם העבודה". להלן ציטוט של שני הסעיפים הנ"ל:

 

5.2              הקיבוץ מצהיר בזאת כי ידוע לו וכי מקובל עליו, כי קבלת העובד לעבודה בתאגיד וכן המשך עבודתו מותנים בתשלום מסי התנועה כסדרם או כל סדור חלוף שייערך בין הקיבוץ לתנועה.

5.3              העובד מצהיר בזה כי מקובל עליו, כי אי תשלום מסי התנועה כסדרם ע"י הקיבוץ הנה עילת פיטורין מעבודה אצל התאגיד. התאגיד יפעל על פי סעיף זה רק לאחר הליך שימוע של העובד.

 

בדיון שהתפתח בעקבות הצגת הנושא, התייחסו רוב החברים למחלוקת הקיימת, בהתייחס לשני הסעיפים הנ"ל. בסופו של הדיון, הנושא הוכרע בשורה של הצבעות. המזכירות הצביעה תחילה בנפרד על קבלת/אי קבלת סעיפים 5.2 ו-5.3 .

 

ברוב גדול אושר הנוסח המוצע בנספח בשני הסעיפים לעיל.

 

בהמשך התקיימה הצבעה על כל המכלול (שלושת המסמכים המצ"ב).

 

ברוב גדול החליטה המזכירות לאשר את ההסכמים והנספח להעסקת פעילים.

 

כמו כן הוחלט:

 

החלטה על מועד הפעלת התוכנית/רפורמה טעונה אישור מיוחד של המזכירות.

אם וכאשר יוחלט לקיים דיון על גובה השכר, הנושא יבוא לדיון נפרד במזכירות התנועה.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים