פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 14.5.06

רשם: גברי ברגיל


נוכחים: גברי ברגיל, זאב (ולוולה) שור , איתן בן דוד, אבו וילן, אורית נוקד, יאיר ריינמן, משה בן ישי, דודו   

           קוכמן, צבי מרום, מאיר ויזל, מוטי מגער, דורון סט, דב אביטל, חיים מזרחי, יואב שריד, עמית יפרח,

           מיכי דרורי, דובי מילר, אביב לשם.

 

979:

התקבל הנוסח שהכין צוות הניסוח של המנהל להחלטה 979 ואשר אמור להגיע לאשור מועצת המנהל. סוכם שהצוות המקצועי באחריות מיכי דרורי ועמית יפרח, יכין נייר עם ההערות המרכזיות שלנו לתיקונים ותוספות נדרשות לניסוח.

 

מבצע היוון חובות הסוכנות:

סוכם לשלוח מכתב ליו"ר הסוכנות, זאב ביילסקי, ולבקש פגישה דחופה עם מזכירי התנועות וחברי הכנסת שלנו על מנת לדון בנושא מבצע היוון החובות של היישובים לסוכנות. המטה רואה בחיוב את המבצע ומוכן לשטף פעולה למען הצלחתו אך ברור לנו שאם לא תהייה הנחה משמעותית בתשלום החובות היישובים לא ייכנסו למבצע.

 

החלטת הנהלת המנהל לגבי קרקע זמנית:

קיימת החלטת מנהל בנוגע לקרקע זמנית של היישובים שמטרתה להעמיד קרקע זאת בסוף כל תקופה של 5 שנים למכרז. מדובר בהחלטה שבאה לפגוע באופן לא סביר ביישובים שמחזיקים, שומרים ומשביחים את הקרקע במשך עשרות שנים.

סוכם להיאבק לביטול ההחלטה בכל דרך אפשרית ולא לאפשר להחלטה לעבור במועצת המנהל.

 

מפגש עם החטיבה להתיישבות:

התקיים מפגש עם ראשי החטיבה להתיישבות  בהסתדרות הציונית, אברהם דובדבני - יו"ר החטיבה, בן אליהו - המנכ"ל ועובדים נוספים.  בשיחה עלו טענות קשות מצד חברים מהמטה לגבי מדיניות החטיבה בכלל ובפרט הצהרותיו האחרונות של בן אליהו לגבי הצורך לקבל החלטה על סגירת קיבוצים זעירים. יו"ר החטיבה דובדבני, הבהיר שדבריו של בן אליהו אינם מבטאים את עמדת החטיבה להתיישבות והסביר את רצון החטיבה לשתוף פעולה עם תנועות ההתישבות בפתוח הנגב והגליל.

סוכם להקים צוות משותף למטה ולחטיבה שיבחן את הזיקה והקשר בין הגופים ויציע הצעות מעשיות לשיתוף פעולה בכל הקשור לחיזוק היישובים ופיתוח הנגב והגליל.מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים