פרוטוקול צוות תאום מיום 7.5.06 - הערכות לקראת עבודת הממשלה והכנסת, תקציב המדינה, הסכם היוון חובות ההתישבות לסוכנות היהודית, תקנת מימוש נכסים, טיפול בעוטף עזה, ועדת דולב, הטל בלו

פרוטוקול צוות תאום מיום 7.5.06

רשם: גברי ברגיל 

 


נוכחים: שי חרמש, ג'ומס, אורית נוקד, אבו וילן, גברי ברגיל, זאב (ולוולה) שור, יאיר ריינמן, גיורא מסד, ירון רייכמן, עמוס רבין, דוד ויינשטיין, מיכי דרורי, דורון סט, דב אביטל, דובי מילר.

 

 1. צוות התאום ברך את ח"כ שי חרמש עם הכנסו לכנסת ואיחל לו הצלחה בתפקיד החדש.

 

 1. הערכות לקראת עבודת הממשלה והכנסת:
  נמסר דווח על ישיבה מוקדמת שקיימו המזכירים וחברי הכנסת בכדי להערך לעבודת הממשלה והכנסת בנושאים הקשורים לתנועה הקיבוצית. סוכמו הנקודות הבאות.

א.      אבו וילן ימשיך למלא את תפקידו כיו"ר הלובי החקלאי בכנסת – הדבר מתואם גם עם תנועות המושבים התומכות בכך.

ב.      יוזמות חקיקה שיהיו קשורות בתנועה הקיבוצית ייעשו תוך תאום מוקדם עם צוות התאום.

ג.        צריך לשאוף לכך שבכל נושא קיבוצי המטוופל מול הכנסת או הממשלה יהייה סיכום מראש מי מחברי הכנסת מוביל את העניין.

ד.      ג'ומס ואבו יסכמו ביניהם מי מהעוזרות הפרלמנטריות תחליף את עדי שי שסיימה את עבודתה ותלווה את עבודת צוות התאום. תפקידה יהייה לעבור באופן שוטף על ההצעות הטרומיות העולות בכנסת ולעבור על סדר היום של ישיבות ועדות הכנסת כדי לעלות בעוד מועד על נושאים שיש להם השלכות על התנועה הקיבוצית. כמו כן לעזור בבניית סדר היום לישיבת צוות התאום ומעקב אחר ביצוע החלטות.

 

 1. תקציב המדינה:
  תקציב המדינה אמור להגיע השבוע להצבעה לקריאה ראשונה. סוכם שמיכי דרורי ירכז את כל הנושאים הדורשים התייחסות של התנועה הקיבוצית וחברי הכנסת יקבלו נייר עבודה מסודר תוך כשבוע במטרה לנסות לשנות את מה שיידרש  עד להצבעה בקריאה שנייה ושלישית.

 

 1. הסכם היוון חובות ההתישבות לסוכנות היהודית:
  נמסר דיווח על כך שהסכם הוון חובות שמציעה הסוכנות היהודית לקיבוצי הסוכנות נותן הנחה על תשלום מידי של 30 אחוז בממוצע והתחושה היא שבגובה הנחה כזה קיבוצים רבים לא יחתמו על ההסכם. סוכם שיש לפעול לכך שההסכם שהוא נכון במהותו ישונה כך שייתן אחוזי הנחה גבוהים בהרבה. ההבנה ההיא שזה יהיה גם לטובת הסוכנות שתצליח להגיע להבנה עם קיבוצים רבים יותר.

 

 1. תקנת מימוש נכסים:
  דורון סט וגיורא מסד מסרו דיווח על המו"מ שנערך עם הבנקים בקשר לחתימת הסכם מפורט לתקנה שאמורה לאפשר מימוש נכסים לצורך החזר חובות ופנסיה. נמסר שעקב קשיים להגיע להבנות על הסדר רחב ומפורט הכוונה היא לחתום על הסכם מסגרת שיאפשר חתימה על הסכם רחב יותר בהמשך. נשמעה  ביקורת על כך שהמשא ומתן על חתימת ההסכם הרחב יותר הגיעה למבוי סתום. יחד עם זאת סוכם על דעת כולם שכרגע צריך לחתום על ההסכם המצומצם ולדאוג שתהייה בתוכו אמירה גם לגבי הפניית הכספים  מממוש הנכסים לפנסיה וגם לגבי הצורך בהסכם רחב יותר בהמשך. סוכם גם לבדוק האם נדרש במקרה של הסכם רחב בהמשך להביא זאת פעם נוספת לועדת הכספים.

 

 1. טיפול בעוטף עזה:
  הטיפול בקיבוצי עוטף עזה ובפרט בקיבוצים זיקים, כרמייה ויד מרדכי, הסובלים קשה מנפילת הקאסמים מתרכז כעט בשלושה מרכיבים שונים:

א.      אישור בועדת הכספים ל-52 מליון ₪ מתוך ה- 220 שאושרו כבר על ידי הממשלה.

ב.      קידום אישור ממשלתי לסכום המלא הנדרש למיגון הישובים בעוטף עזה מעבר ל-220 המיליון שאושרו.

ג.       הכנסת זיקים, כרמייה, יד מרדכי וגבים לרשימת הישובים הזכאים לאזור עדיפות א' בתחום החינוך והשיכון.

ד.      מציאת פתרון לחדרי בטחון שלא יהרסו את תשתיות הקיבוצים. סכנה שקיימת עם הכנסת חדרי הבטחון שמפנה כרגע מערכת הבטחון לישובים באזור.

סוכם שיש להערך למאבק ציבורי שיעלה את הנושא למודעות הממשלה ויבטיח את התוצאות הנדרשות להבטחת הקיבוצים בסביבה. המזכירים בתאום עם ראשי המועצות הנוגעים בדבר ירכזו את הנושא.

 

 1. ועדת דולב:
   יאיר ריינמן דווח על סיום עבודת הועדה של אבשלום דולב שעסקה בטיפול בבעלי מוגבלויות בקיבוצים ואשר אומצה על ידי ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ח"כ לשעבר, שאול יהלום שהייה יו"ר הועדה בכנסת הקודמת הטיל על הנציבה לטפול באנשים עם מוגבלויות לעקוב על בצוע המלצת הדו"ח. סוכם שיתקיים דיון משותף על מזכירות התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי במטרה ללמוד את מסקנות הדו"ח ולדאוג ליישומו באופן הטוב ביותר.

 

 1. הטל בלו:
  מדובר בהיטל ממשלתי המוטל על מחיר הסולר. לאחרונה הועלו מחירי ההטל ונתנו החזרים לשימושים עיסקיים וחקלאיים. מה שנשאר מחוץ לרשימות של זכאים להחזרים הם כלים חקלאיים וחימום חממות, שני תחומים חקלאיים שצורכים  כמות גדולה של סולר. ברית פקוח מטפלת בנושא וירון רייכמן מסר שהנהלת מע"מ הביעה הסכמה לצרף את הזכות להחזר גם לכלים חקלאיים. נושא חימום החממות עדיין בטיפול.


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים