פרוטוקול ישיבת מזכירות התק"צ, מס' 5, מיום 30.4.06


פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 5/2006, מיום 30.4.06

רשם: רן כוחן


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; גיורא מסד; רזי יהל; רן כוחן; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; גידי סיון; רבקה וילנד; מאיר בר; דב אביטל; רבקה יקיר; מוטל ב.; דגי חבויניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

חסרים: ח"כ אורית נוקד; אבי אהרונסון; שבולת שופט-אידלמן.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין (התנצלה).

מוזמנים: קרלוס (אגף הרכזים) סול עציוני (צרעה); יואל דורקם (צובה); יעקב סתר (בית גוברין) - קומונות בי"ל.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות ישיבה מס' 4 2006.

ב.      הודעות מזכירים.

ג.       אגף הרכזים.

ד.      עמותת הקומונות הבי"ל.

ה.      שונות


א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 4/2006 מה-19 פברואר 2006.


       המזכירות אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול המזכירות מהתאריך הנ"ל (4/2006).

ב.      הודעות - מזכירי התנועה

1.      ביום ראשון, 21/5 תקיים המזכירות אירוע פרידה לאורי גלעד, הרכז היוצא של אגף הכלכלה, עם סיימו את תפקידו בתנועה הקיבוצית. הוראות הגעה למקום הריכוז הופצו לכל המשתתפים באירוע.

2.       המזכירים הפנו את תשומת לבם של חברי המזכירות לכנס "החלטה 979" האמור להתקיים השבוע, ביום חמישי. לכנס הוזמן קובי הבר, ראש אגף התקציבים באוצר ומי ששימש כיו"ר "ועדת הבר" בעניין ההחלטה הנ"ל.

3.   "ועדת גיוס רחבה" תכונס במהלך השבועות הקרובים, על מנת לפתוח בדיונים לקראת בחירת מזכירות חדשה.

 

ג.       אגף הרכזים - בהמשך לדו"ח שהוגש ע"י "המכון לייעוץ ארגוני"

לפני מספר חודשים הגיש "המכון לייעוץ ארגוני" תוצאות עבודת בדיקה שנערכה על ידו באגף הרכזים, עפ"י הזמנת מזכירי התנועה. במהלך התקופה שחלפה מאז, נפגשו המזכירים עם צוות "המכון" וכן עם עמרי כנען, רכז אגף הרכזים. מפגשים אלה הניבו את המסמך המפורט, הנושא את הכותרת: "אגף הרכזים - סיכום ארגוני". 10 הסעיפים המופיעים במסמך האמור מהווים חלק בלתי נפרד של פרוטוקול זה (מצ"ב).

במהלך הדיון שהתקיים בעקבות דבריו של עמרי כנען, עלו מספר נקודות האמורות לנווט את פעילות האגף והרכזים בשנים הבאות. להלן העיקריות שבהן:

1.      עבודתו של הרכז אינה צריכה להתמקד בליווי מרכז המשק או יו"ר ההנהלה הכלכלית או מנהל הקהילה וכיו"ב. על הרכז להעביר אליהם את תמונת התשקיף הכללי, מנקודת המבט התנועתית-מערכתית.

2.      הליווי השוטף של הרכז צריך להיות עפ"י נושאים, כפי שהתנועה מגדירה אותם מעת לעת. הדבר נכון במיוחד בהתייחס לקיבוצים הנמצאים במצבי משבר.

3.      לכל קיבוץ יש כתובת של רכז אחד בלבד. זו הכתובת מולה עובד הקיבוץ.

4.      חייבת להישמר הגמישות בפריסת הרכזים. יש לעיתים אזורים הזקוקים לפעילות של שני רכזים. עם זאת, כמגמה, יש לשאוף לרכז אחד בכל אזור. בכל מקרה, לא יווצר מצב שבו רכז אחד יהיה אחראי על קיום הקשר התנועתי עם מספרים בלתי-סבירים של קיבוצים.

5.      עם כל החשיבות הרבה לכלל אגפי התנועה, מוסכם כי קיימת השקה מאד גבוהה בין האגף לכלכלה לבין עבודת הרכזים במטה ובשטח.

 

הוחלט:

1.      המזכירות מאמצת את "הסיכום הארגוני - אגף הרכזים", כלשונו.

2.      המזכירים יכנסו בהקדם ישיבה משותפת שבה ייקחו חלק: המזכירים; פעילי אגף כלכלה; פעילי אגף הרכזים.

ד.      עמותת "שולחן הקומונות הבי"ל"
(בהשתתפות: סול עציוני; יואל דורקם; יעקב סתר)

במסגרת הדיווחים התקופתיים על פעילויות שונות המתקיימות במסגרת התנועה, נפגשה המזכירות עם צוות הפעילים המרכזי של "שולחן הקומונות הבי"ל". השלושה פועלים בהתנדבות וסול עציוני, (צרעה), משמש כמזכיר "השולחן" ב-7 השנים האחרונות.

בדבריו הדגיש סול עציוני את העובדה כי "שולחן הקומונות" משמש כיום כ"לשכת הקשר" היחידה בין התנועה הקיבוצית לבין צורות שונות של התאגדויות שיתופיות ברמות שונות, הקיימות במקומות שונים בעולם. ההתעניינות בעולם במסגרות חיים שיתופיות איננה פוחתת. אם כבר, היא נמצאת בקו מתמיד של עליה. בעולם קיימים כיום המון כתבי עת העוסקים בנושא. גם מספר הפניות המגיע ל"שולחן הקומונות" ממקומות שונים בעולם, נמצא כל הזמן בסימן עליה. מדובר ב"קהילות ייעוד" שמתיימרות לבטא דרגות שונות של שיתוף לשם מגוון גדול מאד של מטרות.

הדובר סקר בקצרה את פעילות "שולחן הקומונות" המתקיים ליד "יד טבנקין", באפעל. הוא גם הציג שורה של פרסומים היוצאים מטעם "השולחן". חלק מפרסומים אלה מצ"ב לפרוטוקול זה. בין הפרסומים מצוי גם אחד, בשפה האנגלית. בפועל, זהו הפרסום היחידי כיום של התנועה הקיבוצית בשפה האנגלית, שבו ניתן לקבל מושג כלשהו על הקיבוץ המסורתי ועל השינויים שחלו בקיבוצים בשנים האחרונות.

סול עציוני הדגיש את "המסר" של "שולחן הקומונות": הפצת הרעיון השיתופי בקרב אנשים צעירים (הדור הבא), מתוך מטרה להצביע על הצדדים החיוביים במסגרת חיים שיתופית ובעלת משמעות. עד כמה שניתן להתרשם מהמצב בארץ, יש בהחלט סימנים מעודדים, בדמותם של "קבוצות הבחירה"; הקיבוצים העירוניים והקומונות ברחבי הארץ. גם הדוברים הנוספים - יואל דורקם (צובה) ויעקב סתר (בית גוברין), ציינו את הנקודה ש"שולחן הקומונות הבי"ל" מייצר הרבה קשרים ותועלת לתנועה הקיבוצית, כל זאת בעלות נמוכה ביותר וכמעט ללא תקציב.

המזכירים סיכמו את הדיון בדברי הערכה חמים לפעילות של "השולחן הקומונות" ולאלה הפעילים המתנדבים, השומרים על הגחלת ומפיצים את המסר השיתופי לכל רחבי העולם. הם קראו לפעילי "השולחן" להתייחס לכל קיבוצי התנועה - השיתופיים והמתחדשים - כמכלול אחד. אסור לדחוק החוצה ואסור למחוק את הפעילות השיתופית הנעשית כיום במסגרת השינויים בקיבוצים המתחדשים. יש לראות בכל המכלול מעגלים מעגלים של פעילות שיתופית חיובית וכך יש להציג את הדברים גם כלפי העולם כולו.

הוחלט:

המזכירות מודה לפעילי "שולחן הקומונות" על עבודתם המסורה ועל תרומתם לקיום שיח של קהילות שיתופיות ברחבי העולם.

פנייתם לתוספת תקציבית תידון במסגרת הדיונים על תקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2007.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

אתר שולחן הקומונות

 


 


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים