פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 4 - התנועה הקיבוצית ב-19.2.06

רשם:  רן כוחן 


נוכחים:  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; רזי יהל;  רן כוחן; ; יוסי בן-שאול;  יואל  מרשק;  עמרי כנען;  סמדר סיני; גידי סיון; ראובן טנא; רבקה וילנד; שבולת  שופט-אדלמן; דב אביטל; רבקה יקיר.

 

חסרים:   ח"כ אורית נוקד; דגי חבויניק; גיורא מסד; מאיר בר;  מוטל ב. ;  ח"כ  אבשלום (אבו) וילן.

 

משקיפים:  עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

מוזמנים:      עפר אדר (געתון); רותי רוזלי (כפר דניאל) – המטה לשיוך דירות.

                   מולי אקשטיין (אגף משימות); עמיקם אוסם (אגף חברה);

                   פסח האוספטר; רועי יסוד; הוד ליש; שירי סלומון; קארין חמו  -  הנוע"ל.

                   אילן גזית; מיכל; יותם  -  מחנוע"ל.

                   אייל רייז; מיכל  -  השוה"צ.

                   תאו קמינר  -  הצופים.

 

יו"ר הישיבה:  גברי ברגיל  -  מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

על סדר היום:

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  3/2006.

ב. הודעות - מזכירים.

ג. אישור סדר היום - מועצת התנועה הקיבוצית - 2/2006  -  16/3/06.

ד. המטה לשיוך דירות - סקירה על עבודת המטה ואישור ההנהלה.

ה. עבודת תנועות הנוער בקיבוצים  -  הנוע"ל;  השוה"צ;  המחנוע"ל;  הצופים.

ו. שונות.

 

א.   אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 3/2006.

המזכירות אישרה - פה אחד -  את פרוטוקול המזכירות   3/2006 מה-5/2/06.

 


ישיבת מזכירות פעילה מס' 3

ב.    הודעות  - מזכירי התנועה

 

כנס אזורי שני - עמק יזרעאל - דיווח -  דווח על כנס מוצלח, שנוכחו בו למעלה מ-100 משתתפים. הכנס נערך באווירה טובה. במהלך השבועות הקרובים יתקיימו עוד שני כנסים אזוריים: בדרום ובקיבוצי הגליל העליון. ארגון הכנסים האזוריים - באחריות: אגף הרכזים.

 

תגובה לפרסומים בעיתונות על האפשרות להפוך מקיבוץ למושב  - המזכירים דיווחו על הרקע לפרסומים אלו. בעת כהונתה של  ציפי ליבני כשרת החקלאות, הוקמה ועדה שהייתה אמורה להתייחס לסוגיה הנ"ל. על אף התראות חוזרות ונשנות, נציגי התנועה הקיבוצית לא הוזמנו ולא שותפו  כלל במהלך הדיונים שהתקיימו בנושא. המסמך הסופי שיצא מתחת ידיה של ועדה זו הוא בעייתי מאוד. בפועל, גם מי שירצה לקדם מהלך שכזה\ ימצא כי הוא אינו אפשרי. המזכירים מסרו כי בכוונתם ללמוד את המלצות הוועדה לעומקן, כדי להחליט על כיווני פעולה. בדיונים ייקחו חלק גם נציגי האגפי הבאים: אגף הכלכלה; המח' המשפטית.

 

ג.      מועצת התנועה הקיבוצית - 2/2006  -  אישור סדר היום

 

המזכירות אישרה את סדר היום למועצת התנועה - 2/2006, שתתקיים ביום חמישי, 16/3/06:

מבנה מזכירות התנועה הקיבוצית - הצעת סיכום.

מועצת התנועה הקיבוצית - דו"ח שנתי - מבקרת התנועה.

כללי העזיבה - המח' המשפטית - קריאה ראשונה.

בחירת דורון סט (יגור) לריכוז אגף  כלכלה בתנועה הקיבוצית.

אישור רשימת הצעות שמיות - ועדת גיוס רחבה.

דו"ח פעילות שנתי - ועדת גיוס רחבה - רכזת הוועדה.

 

ד.   "המטה לשיוך דירות"  - סקירה על עבודת המטה ואישור ההנהלה

 (מוזמן: עופר  אדר)

 

עופר אדר, מנהל המטה, מסר סקירה מקיפה על עבודת המטה, תמונת מצב לפברואר 2006.  במהלך התקופה הקרובה עתיד "המטה לשיוך דירות" לעבור למתחם "בית התנועה הקיבוצית". מהלך זה אמור לשפר במידה רבה את קשרי הגומלין בין המטה לבין אגפי התנועה המשיקים לתחומי הפעולה של המטה.

 

נכון להיום, המטה פועל בשני אגפים: האגף היישומי והאגף הנורמטיבי.  הראשון מתמקד בעבודה מול הקיבוצים, מקיים ימי עיון וסדנאות ללקוחותיו, מסייע בהליכי איתור המגרשים  וכיו"ב. ברובד הנורמטיבי, המטה עוסק בפיתוח לטובת כלל הקיבוצים. במסגרת זו המטה מקיים שורה ארוכה של פעילויות במסגרת שולחן תכנון קיבוצי משותף; פעילות מול גורמי חוץ (ממ"י; רשם האגודות; מרכז המועצות האזוריות; משרד החקלאות; ולנת"ע מחוז צפון); פעילות מול גורמים אזוריים (ארגוני קניות; מפעלים אזוריים; מועצות אזוריות; ) שת"פ עם גורמים פנימיים וכן גם בתחום של הנחלת ידע. פירוט  נוסף של כל הנ"ל  נמצא בתקציר שהוכן ע"י המטה (מצ"ב לפרוטוקול, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו).

 

מנהל המטה מסר כי עד היום קיבלו את אישור ועדת הפרוגרמות 116 קיבוצים (13,000 משקי בית בתנועה).  מספר נוסף של קיבוצים נמצאים בשלבי הסיום של התהליך וממתינים לסיום התהליכים הסטטוטוריים. לדבריו, מסקנות "ועדת הבר" יצרו דחיפה גדולה לקיבוצים לדון בנושא "השיוך" ולבקש את סיוע המטה בנושא.

 

הוחלט:

"המטה לשיוך דירות" הוא גוף תנועתי לכל דבר והוא מחויב לפעול  עפ"י מדיניות התנועה.

בעבודה השוטפת, "המטה לשיוך דירות" כפוף לאגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית.

המטה אמור לפעול ולסייע גם לקיבוצים שאינם מעוניינים ללכת בדרך שיוך הדירות הקונבנציונלי ואינם שואפים להגיע לרישום דירות בטאבו על שם החבר.

המזכירות מברכת על העברת המטה ל"בית התנועה" ורואה בכך צעד מובהק לחיזוק קשרי הגומלין בין המטה לשיוך דירות ואגפי התנועה המרכזיים בכל הנוגע לקרקעות; שיכון; צמיחה דמוגרפית; צוות היגוי לקיבוץ המתחדש.

המזכירות מאשרת את  רשימת חברי הנהלת המטה שהוצגה בפניה. ברשימה זו נכללים החברים הבאים: עפר אדר - יו"ר; עו"ד מיכי דרורי; דורון סט; דב אביטל;  ניתאי קרן; עו"ד צפריר בן-אור; עמיקם אוסם; נירה בראונשטיין.

 

ה.  פעילות תנועות הנוער בקיבוצים - דיווח

 

הדיון  בסעיף לעיל בא כהמשך לדיון שהתקיים במזכירות לפני מספר חודשים, במסגרת הדיווח על פעולות אגף המשימות. סוכם אז לקיים דיון נפרד ולייחד אותו לסעיף פעולות בקיבוצים של ארבעת תנועות הנוער הקשורות  לתנועה הקיבוצית :  הנוע"ל; הקבה"א; המחנוע"ל ; הצופים.

 

מן הדיווח הנרחב שמסרו נציגי תנועות הנוער הנ"ל, מסתבר כי  כולן מקיימות פעילות בקיבוצים, בהיקפים כאלה או אחרים, וכי כולן רואות זאת כחלק אינטגרלי של עבודתן החינוכית עם  הנוער בערים ובהתיישבות.  הדוברים הניחו על שולחן המזכירות שורה של חומרים כתובים הבאים לפרט  היקפי הפעילות הזאת. חומרים אלה מצורפים לפרוטוקול ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

דוברי תנועות הנוער  עמדו על  הדילמות הצצות ועולות כיום בהדרכה, לנוכח השינויים הרבים המתחוללים בתנועה הקיבוצית.  הדילמה המרכזית: כיצד להמשיך ולשמור על  מסגרות ערכיות-שיתופיות בתוך מציאות עכשווית של שינויים כה דרסטיים בקיבוצים. דילמה אחרת, כיצד לשמור על  גחלת המעורבות בחברה הישראלית, לנוכח מגמות הולכות וגוברות של אינדיבידואליזם והפרטות בחברה הקיבוצית הבוגרת.

 

הדוברים התייחסו גם לאספקטים תקציביים המונעים מהם הרחבת הפעילות למקסימום הקיבוצים. בהתייחסות הזו ניתן היה להבחין בבירור בהבדלי  גישות ההדרכה והעבודה החינוכית הקיימים בכל  אחת מארבעת התנועות, לרבות הפתרונות שנותנת כל אחת מהן להתמודדות זו.

 

בדיון שהתקיים לאחר מכן, הביעו כל הדוברים הערכתם למאמצי תנועות הנוער לקיים פעילות רצופה בקיבוצים, תוך שמירה על ערכים ועקרונות. יציאתם של מדריכים, בני קיבוץ, לפעילות הדרכתית מחוץ לקיבוציהם, מחזקת גם את הרצון והיכולת של התנועה הקיבוצית להפגין  נוכחות ותרומה בחברה הישראלית. בסך הכל, אין ערעור על כך שהקשר של התנועה הקיבוצית עם תנועות הנוער הוא קשר בלתי נפרד ובלתי ניתן לניתוק.

 

המזכירים סיכמו את הדיון .  הם קראו למנהיגי תנועות הנוער להיזהר  מאמירות פופוליסטיות, לפיהן קיבוצים  שאינם שיתופיים בנוסח הישן, נידונים להתפוררות ולכיליון. המזכירים גם הביעו דעתם בוויכוח שעלה על  צירופם של מזכירי תנועות הנוער למזכירות התנועה הקיבוצית, בין כחברים מלאים ובין כמשקיפים. לדעתם, ראוי שתנועות הנוער יישמרו על מעמדם העצמאי ויהיו חופשיים מ"התמסדות" אל תוך מוסדות התנועה הסטטוטוריים.

 

הוחלט:

 

המזכירות רואה את תנועות הנוער כחלק בלתי נפרד מהתנועה הקיבוצית ורואה חשיבות רבה ביותר בחיזוק פעילות תנועות הנוער בקיבוצים. המזכירות מחזקת את ידי תנועות הנוער העוסקות בכך ותיתן לשם כך את כל הגיבוי הנדרש.

המזכירות מברכת על הרעיון שהועלה במהלך הדיון, בדבר הקמת "שולחן משותף", שבו ייקחו חלק: מזכירי תנועות הנוער, מזכירי התנועה הקיבוצית וכן גורמים נוספים שעליהם יוחלט במשותף. "השולחן" יתכנס מספר פעמים במהלך השנה וישמש מקום מפגש שבו יעלו כל הנושאים השוטפים ו/או העקרוניים, הנוגעים לפעילות תנועות הנוער בקיבוצים ומחוצה להם.

המזכירות שולחת ברכתה ותודתה לכל צבא המדריכים באזורים ובקיבוצים  המאפשרים לקיים מערכת ענפה ופעילה של חינוך בלתי-פורמלי  ברחבי התנועה ההתיישבותית.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית 

 

רשם:  רן כוחן                                              מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים