פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 3/2006 מיום 5.2.2006

רשם:  רן כוחן


 

נוכחים:  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; רזי יהל; מוטל ב.; רן כוחן; ; יוסי בן-שאול;  יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; דגי חבויניק; גידי סיון; ראובן טנא; רבקה וילנד; שבולת שופט-אדלמן; דב אביטל.

 

חסרים:  ח"כ אורית נוקד; נגה בוטנסקי; גיורא מסד; מאיר בר; רבקה יקיר; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

משקיפים:  עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

מוזמנים:   עו"ד אמיר גנז; עו"ד יעקב אברהמי - המח' המשפטית.

                אילנה לפידות; אמציה רייז - "ברית הקואופרציה".

 

יו"ר הישיבה:  זאב (ולוולה) שור  -  מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

 

על סדר היום:

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  2/2006.

ב. הודעות - מזכירים.

ג. כנסים אזוריים - דיווח.

ד. כללי העזיבה (בהשתתפות: המח' המשפטית).

ה. פנייה להצטרפות ל"ברית הקואופרציה העולמית".

ו. שונות.

 

א.   אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 2/2006.

 

המזכירות אישרה - פה אחד - את  פרוטוקול המזכירות  2/2006.

 

ב.     הודעות  - מזכירי התנועה

 

1.  ברכות לדורון סט (יגור) - מזכירי התנועה בירכו את דורון על השתתפותו - בפעם הראשונה - בישיבת מזכירות התנועה,  ואיחלו לו הצלחה רבה בהמשך.

 

2. פרסומים מוטעים - לאחרונה התפרסמה ידיעה באחד העיתונים הקיבוציים על  "קרע", לכאורה, שעובר בין מזכירי התנועה. המזכירים ביקשו להודיע ולהבהיר כי לא קיים ביניהם שום קרע וכי אין מצב שבו הם אינם עובדים ביחד, מתואמים ומגיעים ביחד להסכמות המתבקשות. לעתים נוצרים מצבים שבהם מתקיימים חילוקי דעות בין המזכירים, אך אין בכך כדי להעיב על שגרת עבודתם המשותפת בכל התחומים.

 

3. המצב בקיבוץ חמדיה  -  רזי יהל,  חבר במח' הכלכלית של התנועה הקיבוצית, דיווח בקצרה על המצב בקיבוץ חמדיה, בעקבות האסיפה הכללית שבה נטל חלק, מטעם התנועה. המשך הפעילות השיקומית בקיבוץ הנ"ל  החלה לאחרונה  בריכוזו של  דני עברי (יודפת).  דיווחים מפורטים יותר יימסרו בהמשך, ככל שיתחייב הדבר.

 

ג.     כנסים אזוריים - דיווח

 

במהלך השבועות הקרובים יתקיימו 4 כנסים אזוריים (צפון; עמקים; מרכז; דרום), שיתמקדו בשני הנושאים הבאים:

1.      החלטה 979 של מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י);

2.      תקנות "סיווג הקיבוץ".

 

 בכנסים הנ"ל ייקחו חלק מזכירי התנועה, רשם האגודות, הגורמים המקצועיים בתנועה; מזכירי קיבוצים; רכזי המועצות האזוריות והמפעלים האזוריים. המפגש הראשון יתקיים ב"גרנות". מטרת הכנסים - דיון בשאלות העולות מ"ועדת הבר" וכן ניסיון מודע להביא את כל הגורמים ההתיישבותיים העוסקים בנושא זה, לפעול מתוך "שולחן תנועתי אחד". ריבוי 'המטפלים' בסוגיות הנ"ל גרם בעבר לנזקים קשים ואפשר למוסדות הממלכתיים להתערב ולסכסך גוף התיישבותי  אחד במשנהו. מטרה נוספת של הכנסים - להביא אינפורמציה מדויקת ומהימנה, לנוכח כל מיני "פרשנויות" שהופצו לאחרונה, בגין הנושאים לעיל.

 

ד.     כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, התשס"ו-2006, לפי תקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג 1973.

 

(מוזמנים: עו"ד אמיר גנז ויעקב אברהמי - המח' המשפטית)

 

עו"ד אמיר גנז, בשם חברי המח' המשפטית של התנועה הקיבוצית, הציג בפני המזכירות את הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, כפי שנקבעו בנוסח זהה,  בידי כל אחת מהתנועות הקיבוציות החתומות עליהם. הנוסח המתוקן מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. עו"ד גנז פרט את הסיבות שבגינן עלה הצורך לשנות את הכללים הקודמים, כפי שנקבעו ב-1994 בתק"ם וב-1995 בקבה"א. בעיקרו של דבר, הכללים שנקבעו אז אינם מתאימים עוד למציאות הקיבוצית המתקיימת כיום כמו כן נוצרו גם הבדלים בין שתי תנועות האם ביחס ל"סכום הבסיסי" וכן נדרשו התאמות בהתייחס ל"שכר המינימום".

 

 הוחלט:

 

המזכירות מאשרת, עקרונית, את הנוסח שהונח לפניה בישיבה זו  (מצ"ב).

הערות על המסמך - אם ישנן -  יועברו  בהקדם לעו"ד גנז.

"הכללים" יובאו לדיון ולאישור מועצת התנועה,  במושבה הקרוב  (16/3/06).

המזכירות מייפה את כוחה של המח' המשפטית להמשיך במגעיה עם רשם האגודות השיתופיות, במטרה להגיע למסמך אחיד ומתואם.

 

ה.    פנייה להצטרפות ל"ברית הקואופרציה הבי"ל"

 

(בהשתתפות: אילנה לפידות; אמציה רייז)

 

אמציה רייז הציג את הנושא ופנה למזכירות לאשר הצטרפות עצמאית של התנועה הקיבוצית ל"ברית הקואופרציה הבין-לאומית"  (ICA).  ההצטרפות תכלול השתתפות של 3 גופים בתשלום דמי החבר השנתיים  ל"ברית" הנ"ל: התנועה הקיבוצית; איגוד התעשייה הקיבוצית; שולחן הארגונים האזוריים.

 

הוחלט:

 

המזכירות מאשרת את ההצטרפות ל"ברית  הקואופרציה הבינלאומית".

המזכירות שולחת ברכה לכל פעילי התנועה הקיבוצית העוסקים בקידום הקואופרציה ברחבי מדינת ישראל.

 

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל -  מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם:  רן כוחןמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים