פרוטוקול מטה ההתיישבות מיום 5.2.06

רשם: גברי ברגיל


נוכחים: גברי ברגיל, זאב(ולוולה) שור, אורית נוקד, איתן בן דוד, יאיר ריינמן, עדי שי, דודו קוכמן, ארז כהן, איציק באדר, יהודה שביט, אלון שוסטר מאיר ויזל, מוטי מגער, שרגא נוי, דורון סט, יוסיטו, צביקה מרום, דב אביטל, דוביק מילר, מיכי דרורי, אביב לשם.


הנושא המרכזי שנדון בישיבה היה היערכות לטיפול בתיקונים הנדרשים בהחלטה 979

 

בדיון בו השתתפו רוב הנוכחים הייתה הסכמה רחבה בשלושה נושאים מרכזיים:

 

לא יהיה זה נכון להיאבק בהחלטה 979 כמכלול. יש לראות בה החלטה קיימת ולעשות ככל הניתן לתקן את אותן נקודות הדורשות שינוי.

בכדי להשיג תוצאות מכסימליות במאבק, הוא צריך להיות מתואם ובאמצעות השולחן המרכזי של כל התנועות במטה ההתיישבות. המטה יפעל להשיג הסכמה רחבה של כל הגורמים המעורבים בנושא לגבי הנושאים הדורשים טיפול והדרך הנכונה לתקוף אותם אך הוא קורא לכולם לא לקדם יוזמות עצמאיות.

הפעילות כרגע תתרכז מול צוות הניסוח של ממ"י בנסיון להשיג ניסוח החלטה "ידידותי" ככל הניתן ובמקביל תיעשה עבודת מטה ע"י הצוות המקצועי של מטה ההתיישבות בריכוז הנושאים הדורשים שינוי.

 

נקודות בהחלטה הדורשים הבהרה ו/או תיקון אם באמצעים פוליטיים או משפטיים - הנושאים המרכזיים שעלו במהלך הדיון היו:

 

979 כאופציה: לוודא שיישובים שאינם רוצים ליישם את החלטות 979 או 751 אינם נפגעים.

 

החלטה 751: לוודא את תוקפה והיכולת לבצע אותה בהתאם לניסוח המחודש של ההחלטה.

 

דמי היוון: לבצע במהירות האפשרית את עבודת הבדיקה של עדי צביקל וגדעון ויתקון בנושא ההשוואה בין המגזר העירוני לחקלאי ובהתאם לכך לקבל החלטה על הטיפול בנושא זה.

 

יום קובע: דרישה שהיום הקובע יהיה דצמבר 2005 - יום קבלת ההחלטה בממשלה ולא ספטמבר 2003 כפי שנקבע - תאריך ההחלטה המקורית על 979 שנפסלה בסופו של דבר ע"י היועמ"ש.

 

קו עימות: דרישה לאפשר ליישובים בקו עימות להנות מהחלטת הממשלה על קו עימות גם במסגרת 979.

 

סוכם שהצוות המקצועי יגבש המלצות לגבי הטיפול בכל אחד מהנושאים, כולל בנושאים נוספים שיעלו מהשטח והנושא יובא להמשך דיון וגיבוש החלטות במטה ההתיישבות.

 

ישיבת המטה הבאה תתקיים ביום  19.3.06                

 מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים