פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 2/2006 מיום 22.1.06


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; רזי יהל;  מוטל ב.; רן כוחן; יוסי בן-שאול;  יואל  מרשק;  עמרי כנען;  סמדר סיני;  דגי חבויניק;  גידי סיון; ראובן טנא; גיורא מסד; רבקה וילנד; שבולת שופט-אדלמן; דב אביטל; ח"כ אורית נוקד.

 

חסרים: נגה בוטנסקי;  מאיר בר;  רבקה יקיר; אורי גלעד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

משקיפים: עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

מוזמנים: הנרי אלקסלסי - התנדבות; משי זהב (זק"א).

 

יו"ר הישיבה:  גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

על סדר היום:

אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  1/2006.

ברכות לח"כים הקיבוציים.

פעילות זק"א (מוזמן: יהודה משי-זהב).

בחירות לכנסת - מרץ 2006 - הנחיות לפעילים.

דו"ח המכון לייעוץ ארגוני.

הארגונים האזוריים - דיווח.

שונות.

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 1/2006

 

המזכירות אישרה פה אחד את  פרוטוקול המזכירות  1/2006. התקבלה פנייתו של יואל מרשק כי בכל מקרה שמתקיימת הצבעה, יירשמו תוצאותיה - 'בעד'  ו'נגד' - בפרוטוקול הישיבה.    

 

ב.      ברכות

 

המזכירים בירכו את ח"כ  אורית נוקד ("העבודה") ואת ח"כ חיים (ג'ומס) אורון ואבשלום (אבו) וילן  (יחד-מרץ), על  בחירתם למועמדים  - כ"א במפלגתו - לתפקיד ח"כ  ואיחלו להם  הצלחה  רבה לבחירתם בפועל.

 

 ג.   פעילות זק"א (מוזמן: יהודה משי-זהב)

 

יהודה משי-זהב, מי שעומד כיום בראש עמותת זק"א, ביקש להיפגש עם מזכירות התנועה הקיבוצית כדי להציג בפניה את פעולות הארגון ולהסתייע  בעזרתה של התנועה הקיבוצית להמשך פעילותה המבורכת של העמותה. יהודה משי-זהב סקר בהרחבה את היקף הפעילות ההתנדבותית של העמותה בארץ ובחו"ל. ראשוני המתנדבים לעמותה היו מן המגזר הדתי-חרדי. כיום פעילים בעמותה מתנדבים המגיעים מכל שכבות הציבור. ההתרחבות הרבה בפעילות העמותה העמידה אותה בפני  קשיים  תקציביים הולכים וגוברים  ולכן, ראשי העמותה מנסים לגייס  גופים תומכים נוספים שיוכלו לסייע להמשך פעילות העמותה.

 

מזכירי התנועה  קידמו בברכה את המפגש עם יו"ר העמותה. לדעתם, עיקר התמיכה של הקיבוצים יכולה לבוא בדמות פעילות התנדבותית שהיא בבחינת "שווה-כסף". הם סיכמו את הדיון בנקודות הבאות:

 

מזכירות התנועה הקיבוצית מברכת על המפגש ובעיקר על פעילותה המבורכת של עמותת זק"א בכל תחומי הפעילות שהוצגו בפניה. המזכירות מאחלת לעמותה הצלחה רבה בהמשך הדרך.

 

המזכירות רואה בחיוב פנייה של העמותה לקיבוצי התנועה, בבקשה לסייע לעמותה בכל דרך שהקיבוצים ייראו לנכון.  בתוך כך כלולה גם האפשרות לגיוס מתנדבים מקרב קיבוצי התנועה למען פעילות העמותה.

 

מזכירות התנועה מציעה לעמותה להיעזר בשירותיו של הנרי אלקסלסי, בכל הנוגע לפעילות ההתנדבותית בקיבוצים.

 

ד.         בחירות לכנסת - מרץ 2006 - הנחיות לפעילים

 

יוסי בן-שאול, רכז אגף מטה וכ"א בתנועה הקיבוצית, הניח על שולחן המזכירות טיוטת הנחיות לפעילים, לקראת הבחירות שיתקיימו לקראת סוף חודש מרץ ש.ז. המזכירות קיימה דיון קצר בנושא ואישרה את ההנחיות. אלה מצורפות לפרוטוקול זה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו. מעקב אחרי ביצוע ההנחיות, באחריות: אגף מטה וכ"א.

 

ה.        בהמשך לדו"ח "המכון לייעוץ ארגוני" 

 

אגף המשימות

 

ההמלצות המתייחסות לאגף מתחלקות לשני סוגים: המלצות כלליות והמלצות ארגוניות. ההמלצות הכלליות עוסקות בהרחבת מספר היוצאים לשנת ש.ז.; טיפוח הקשר בין קבוצות הבחירה לקיבוצים ולתנועה הקיבוצית; חיבור המטה לצמיחה דמוגרפית לפעילות קבוצות הבחירה השיתופיות ועידוד פנסיונרים ומתנדבים לעזרה במשימות האגף השונות.

 

ההמלצות הארגוניות מתייחסות לאחריות המזכירים לתחום המשימות התנועתיות ולקביעה כי הם אלו שיאשרו  את המשימות בהן יעסוק האגף. המלצה אחרת קוראת לקיום סדנה של מזכירות התנועה שבה יתקיים בירור של עמדות ודעות במטרה לגבש כיווני פעולה מוסכמים בתחום המשימות. המלצה אחרת באה להסדיר את נוהל העבודה של פעולות האגף מול התקשורת הקיבוצית והחיצונית. על פי לשון ההמלצה, פעילות זו תתנהל רק באמצעות דובר התנועה ובאישורו המוקדם.

 

סוכם:  המזכירות מאשרת את נוסח ההמלצות, כפי שהוצגו בפניה בישיבה זו.

 

מח' החינוך

 

להלן ההמלצות המתייחסות לעבודת מח' החינוך של התנועה הקיבוצית:

 

מדורי ההדרכה יעברו לפעילות עסקית, ללא גירעון.  לגבי מדור חברות הנוער - מומלץ לעבור למתכונת פעילות של פחות ליווי ויותר ייעוץ והדרכה בתשלום; סבסוד פעילות ההדרכה בתקן אחד עבור ניהול, שיווק, פיתוח ולמידה. התקן יחולק בין מדורי המחלקה; פעילות המחלקה תתבצע בהיקף של  3.75 תקנים, כולל המזכירה; הקמת ציוותי חשיבה כולל אנשים חיצוניים, לשם טיפול בנושאים העולים על סדר יומה של המחלקה.

 

סוכם:  המזכירות אישרה את הנייר  שהונח לפניה כלשונו.

 

ו.  הארגונים האזוריים - דיווח

 

גיורא מסד,  יו"ר שולחן המפעלים האזוריים וחבר מזכירות התנועה, מסר דיווח מקיף ומפורט על פעילות שולחן הארגונים האזוריים.  בעבר הרחוק התקיים הגוף הזה כגוף וולונטרי  שאיננו יישות משפטית בפני עצמה. לפני כ-10 שנים הפך גוף זה לתאגיד משפטי מסודר. נכון להיום, חברים בו 9 ארגוני  קניות אזוריים וכן "משקי הקיבוצים".

 

מזכירי התנועה הודו לגיורא מסד על הסקירה המקיפה ושיבחו את שיתוף הפעולה המעולה המתקיים כיום בין התנועה הקיבוצית ל"שולחן הארגונים האזוריים".  שת"פ  מעין זה קיים, ללא ספק, בזכות אישיותו  ותבונתו של  יו"ר "השולחן" הנוכחי.

 

המזכירים הודיעו כי הם מעוניינים לקיים דיון נוסף בנושא, תוך כדי התמקדות על השאלה מה צריך להיות מבנה העבודה הנכון בין הארגונים האזוריים לתנועה ואיך ניתן לבנות ולייצב את שיתוף הפעולה הזה.

 

מאשרים: 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל -  מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם:  רן כוחןמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים