פרוטוקול ישיבת מטה התיישבות מ-15.1.06

 

 


נוכחים: גברי ברגיל, צביקה מרום, שרגא נוי, מאיר ויזל, ירון סולומון, ארז כהן, עמית יפרח, יוגב שריד, אורי גלעד, דב אביטל, מיכי דרורי, אביב לשם.

 

מבצע דמי היוון חובות לסוכנות בהתיישבות: אורי אילש - מנכ"ל "עידוד" ואחראי בפועל על חובות התיישבות לסוכנות היהודית, ואנשי האגף, הציגו בפני חברי המטה את התוכנית שאושרה בחבר הנאמנים האחרון של הסוכנות למחילת חובות בהתיישבות. בסיכום הדיון הוסכם על הנקודות הבאות:

  • יש לנסות ולהגיע להבנות מרביות בין הסוכנות לתנועות ההתיישבות מה שיאפשר לתנועות לתמוך במבצע ויבטיח לסוכנות הצלחה מרבית של המבצע.
  • יוקם צוות שיכלול את דב אביטל, ירון סולומון ויוגב שריד אשר יכין מסמך התייחסות של התנועות להצעת הסוכנות.
  • המסמך יהווה בסיס למו"מ עם הסוכנות בניסיון להגיע להבנות בין הצדדים.
  • הצוות ידאג לקבל את המסמך המצורף להסדר מחילת החובות בכדי לבחון מהו כולל ועל מה בדיוק חותמות האגודות ו/או המשפחות.
  • יש לדרוש שקיבוץ/מושב החותם על ההסדר יקבל גם שחרור מהחוזה המשולש.

 

979 - המשך טיפול: נמסר דיווח על החלטת מועצת המנהל לאשר את דו"ח הבר בכללותו ובמקביל להקים צוות ניסוח בראשות יעקב אפרתי שיישב על הניסוח המדויק של ההחלטה ויביא אותו לאישור הישיבה הבאה של מועצת המנהל. כמו כן נמסר על מספר תיקונים שכבר נעשו מההחלטה המקורית בעקבות שיחות רבות שנערכו במהלך השבוע עם אפרתי וקובי הבר. בתיאום עם יעקב אפרתי סוכם שיהיה נציג אחד מהמושבים ואחד מהקיבוצים שיהיו עמו בקשר לגבי ניסוח ההחלטה.  במושבים יהיה הנציג נחום איצקוביץ וזאת בתיאום עם שאר הצוות המושבי ואת הקיבוצים ייצג מיכי דרורי בתיאום עם צוות הקרקעות הקיבוצי.

 

מחקר השוואתי בין המגזר העירוני לחקלאי: סוכם לבצע מחקר השוואתי על תשלום הדח"ר (דמי חכירה ראשוניים) במגזר העירוני מול המגזר החקלאי. המחקר יבוצע ע"י גדעון ויתקון ועדי צביקל. לאחר פגישה עמם תובא הצעת המחיר לביצוע המחקר לישיבת מטה ההתיישבות.

 

 

הישיבה הבאה: ביום ראשון 5.2.06, בשעה 13.30, בבית אמות משפט.

אנא רישמו ביומנכם. סדר היום יופץ בהמשך.

 

רשם: גברי ברגילמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים