פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 1/2006 מיום 8.1.06


פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית 1/2006 מיום 8.1.06

אביב לשם, 19.1.2006

 


משתתפים: גברי ברגיל, זאב(ולוולה) שור, דב אביטל, עומרי כנען, סמדר סיני, שיבולת אדלמן, יואל מרשק, דגי  חבויניק, גידי סיוון, אבו וילן, יוסי בן שאול, ראובן טנא, רזי יהל, רבקה וילנד, גיורא מסד, מוטל בוגומולסקי

 

משקיפים: עליזה בורנשטיין, מיכי דרורי, אביב לשם

 

מוזמנות: מיכל פלגי ואליאט אורחן

 

1.      תפילה לשלומו של רוה"מ: המזכירים הביעו בשם כל מזכירות התנועה את דאגתם לשלומו של ראש הממשלה ואת התקווה שיעבור את הימים הקשים הללו בשלום. מזכירות התנועה והתנועה הקיבוצית כולה מקווים ומתפללים לנס שיאפשר לראש הממשלה לצאת מהמצב הקשה בו הוא שרוי כרגע.

2.      תקציב התנועה לשנת 2006 - קריאה שנייה: המזכירים הציגו את התקציב של התנועה לשנת 2006 בקריאה שניה והסבירו שעקב המשימות הרבות שעומדות בפני התנועה החליטו להוסיף 400 אש"ח לתקציב שאושר בקריאה הראשונה ולהשיג לכך את המקורות החיצוניים.

רוב הדוברים ציינו שגם התקציב המתוקן הוא לחוץ מדי ולא יאפשר לעשות את כל המשימות הנדרשות בתכנית העבודה.

המזכירים ציינו בסיכום הדיון שאיננו רשאים לאשר תקציב מעבר לכך, אך עלינו לעשות מאמץ משותף להשיג מקורות חיצוניים נוספים שיאפשרו לקיים את הפעילות. כמו כן התקבלה הצעת רבקה וילנד שבהכנת התקציב הבא יהיו רכזי האגפים מעורבים בשלב בניית התקציב עצמו.

בסיכום היתה הצבעה לסדר לבקשת יואל מרשק שתקציב אגף משימות יוגדל תוך התחייבות להביא מקורות נוספים. ההצעה נפלה לאחר שזכתה בתמיכת קול אחד ובהתנגדות השאר.

להצעת התקציב התנגדו 2, נמנעו 3 והשאר הצביעו בעד - הצעת התקציב התקבלה במתכונת שהוגשה למזכירות.

המכון חלקר

3.      דיווח על סקר שביעות רצון בקיבוצים 2005: מיכל פלגי ואליאט אורחן מהמכון לחקר הקיבוץ הציגו את הסקר השנתי על שביעות הרצון בקיבוצים 2005. הסקר מקיף מאוד, מעניין ומאפשר לראות מגמות גם בתוך הקיבוצים וגם כלפי התנועה. סוכם שייעשה מאמץ להפיץ את הנתונים כדי לאפשר למכסימום אנשים לראותו.
לצפייה בסקר הקליקו כאן

 

מאשרים:

גברי ברגיל זאב (ולוולה) שור

מזכירי התנועה הקיבוצית                                                                      

 

רשם: גברי ברגיל


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים