מטה ההתיישבות- סיכום ישיבת מטה מיום 25.12.2006 - נוהל העבודה של המטה, 979, מחקר השוואתי

מטה ההתיישבות
תנועת המושבים * התנועה הקיבוצית * התאחדות האיכרים  * מושבי הפוהמ"ז * משקי חרות בית"ר * העובד הציוני * הקיבוץ הדתי * משקי פאג"י * האיחוד החקלאי* המרכז החקלאי* מרכז המועצות האיזוריות 

 

סיכום ישיבת מטה מיום 25.12.2006 

 

נוכחים:

 גברי ברגיל, זאב (ולוולה) שור, יאיר ריינמן, איתן בן דוד, ג'ומס, אבו וילן, דודו קוכמן, רני טריינין, ארז כהן, עמית יפרח, מיכי דרורי, דב אביטל, עדי שי.

 

 

נוהל העבודה של המטה:

בעקבות  חילוקי הדעות לגבי ההתייחסות להחלטה 979 שגרמו להעברת מסרים סותרים לגורמי המדינה ולתקשורת, התפתח דיון על נוהל העבודה של המטה. הוסכם על כולם שהמטה יכול להיות גוף מתאם אשר מתיימר לבנות הסכמות רחבות ככל שניתן בין כל התנועות במטרה לטפל בנושאים שעל סדר היום בקול אחד.

המטה איננו יכול לחייב אף תנועה, אך מוסכם על כולם שיש צורך לפעול בקו אחיד כפי שמתגבש במשותף במטה משום שאם לא זה מחליש את יכולתנו במאבקים השונים.

 

979:

סוכם שהצוות המקצועי יכין נייר הערות לתיקון לקראת ישיבת מועצת המניהל שמתקיימת ביום 8.1.2006 ואמורה לאשרר את החלטת הממשלה. תתבצע פנייה לאולמרט ואפרתי לקיים דיון מסודר בהערות  של המטה תוך פנייה שאם הזמן שנותר עד הישיבה לא מאפשר זאת, יש לדחות את דיון  המועצה בנושא.                                                                                                הייתה גם הסכמה שצריך להערך למאבק פוליטי לאחר הבחירות לתקן את הנושאים המרכזיים הדורשים תיקון בהחלטה.

 

סוכם שברמה האסטרטגית צריך להערך דיון בתנועות ולאחר מכן במטה, האם בסופו של יום אנו מתייחסים להחלטה כעובדה קיימת ומנסים בכל דרך פוליטית ו/או משפטית לתקנה או שאנו יוצאים נגדה באופן גורף ומסרבים להכיר בה.

 

סוכם שצריך לפנות לכל הגורמים בשטח החושבים להגיש בג"צ לגבי ההחלטה ולהבהיר להם שכל פנייה לבג"צ צריכה  להיות מתואמת עם המטה.

 

מחקר השוואתי:

סוכם שצריך לקדם מחקר מקצועי שיבדוק את ההבדלים הקיימים בין החוכר העירוני לחוכר החקלאי. הצוות המקצועי יגיש נייר עבודה בנושא עם הצעה לעורכי המחקר ועלותו והנושא יובא לאישור המטה.

 

רשם : גברי ברגיל

 

 

* הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון 15.1.2006 בשעה 13.30 בבית אמות משפט

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים