פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 17 של התנועה הקיבוצית,

ב-11.12.2005 

 


נוכחים:  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; רזי יהל;  מוטל ב.; רן כוחן; ; יוסי בן-שאול;  יואל  מרשק;  עמרי כנען;  סמדר סיני;  דגי חבויניק;  גידי סיון; ראובן טנא; גיורא מסד.

 

חסרים:   נגה בוטנסקי;  מאיר בר;  רבקה וילנד (התנצלה); שבולת שופט-אדלמן; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ  אורית נוקד; דב אביטל;  רבקה יקיר; אורי גלעד.

 

משקיפים:   עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

מוזמנים:   אימרי רון;  ישראל רפפורט;  עפר אדר;  יעל אייזנר.

 

 

יו"ר הישיבה:  גברי ברגיל  -  מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

 

על סדר היום:

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  16/2005.

ב. דיווח – בין ישיבה לישיבה.

ג. אישור סדר היום – מועצת התנועה 5/2005.

ד. סיכום סדנת מזכירות מורחבת בנושא: תוכנית העבודה 2006.

ה. שונות.

 

 

א.   אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  16/2005

 

ללא התנגדות אושר פרוטוקול המזכירות  16/2005, מה- 27/11/05.    

 

 

ב.     דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה

 

נהלי עבודה תקינים  -  המזכירים העירו את תשומת לב חברי המזכירות כי הם מצפים שגם הם יעלו על במת המועצה ויתנו גיבוי ותמיכה להצעות החלטה העומדות על סדר היום, לאחר שעברו כבר את שלבי הדיון והאישור במזכירות התנועה.  לחילופין, ביקשו המזכירים להפנים את הנוהל המקובל, לפיו חבר מזכירות אינו מציע מעל במת המועצה הצעה נגדית להצעת הסיכום של המזכירים, ללא שהדבר תואם עמם מראש,  במזכירות התנועה וקודם  שעלה הנושא לדיון בישיבת מליאת המועצה.

 

הפצת פרוטוקול  -  יואל מרשק, רכז אגף המשימות, ביקש את אישור המזכירות להפצת פרוטוקול ישיבת המזכירות 16/2005 בקרב חברי "הקבוצות השיתופיות" ואחרים. המזכירים הבהירו כי אין צורך באישור מעין זה וכי מרגע שפרוטוקול הישיבה נדון ואושר, הוא פתוח לכל.

 

 

 ג.   אישור סדר היום  - מועצת התנועה הקיבוצית 1/2006 - 12/1/06

 

המזכירים הציגו בפני חברי המזכירות את הנושאים לישיבת מועצת התנועה הקרובה, 1/2005:

 

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

דו"ח מזכירים - בין מועצה למועצה.

ריכוז אגף הכלכלה  בתנועה הקיבוצית - בחירת דורון סט (יגור).

תוכנית העבודה 2006 - קריאה שנייה.

תקציב התנועה הקיבוצית 2006 - קריאה שנייה.

נהלי עבודת מוסדות התנועה (נדחה ממועצה קודמת).

 

 

ד.  תוכנית עבודת התנועה הקיבוצית  - 2006

 

לתוכנית עבודת התנועה הקיבוצית ל-2006 - לחץ כאן

 

 

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל -  מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם:  רן כוחן

 מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים