פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מ-4.12.05 


נוכחים: גברי ברגיל, ולוולה, יאיר ריינמן, דודו קוכמן, איתן בן-דוד, מוטי מגער, צביקה מרום, אביב לשם, עמית יפרח, ארז כהן, שרגא נוי, מיכי דרורי, יהודה שביט, עדי שי, אבו וילן.

 

דיון בנושא החלטה 979:

 

נוכח כוונת הממשלה לדון ולאשר את טיוטת החלטה 979, בנוסחה האחרון, התקיים במטה דיון מקיף שכולו בנושא ההחלטה וההערכות הנדרשת.

 

הוצגו בעיות עיקריות בנוסח האחרון והנימוקים לכאן או לכאן, בכל הקשור לגיבוש עמדת ההתיישבות (העתק הטיוטה הגיע לידי חברים מהמטה רק באותו היום).

 

יש להדגיש כי היתה הסכמה רחבה במטה כי יש חובה והכרח להציג חזית מערכתית אחת, מגובשת ואחידה בפני הרשויות וכי כל פיצול עמדות או מסרים פוגע במטרה המשותפת. חברי המטה העלו את הצורך בגיבוש נייר עמדה אחד ואחיד, על אף המחלוקות שהקשו על גיבושו עד כה.

 

הוסכם כי יינקטו הצעדים הבאים:

 

1.     העמדה המרכזית - הנוסח הנוכחי מפר הסכמות רחבות שהושגו בעבר בין ההתיישבות לבין המינהל והמדינה ופוגע פגיעה קשה בתושבי הקיבוצים והמושבים - הוסכם כי זו הגישה שתוצג למול כל מוסדות השלטון, כמו גם בתקשורת או בכל מקום אחר. נוסח זה התקבל בהסכמה רחבה וגורפת של חברי המטה.

 

2.     פרסום הודעה - מזכירי תנועות ההתיישבות יפרסמו הודעה לפיה ההתיישבות מתקוממת כנגד ההחלטה המפלה, דוחה את האמור בה ודורשת שתתוקן על בסיס עקרון השיווין בין המגזר העירוני להתיישבותי.

 

3.     גיבוש והגשת נייר עמדה לשר- הצוות המקצועי בו חברים מיכי דרורי ודודו קוכמן, בשיתוף ארז כהן ועמית יפרח יגבשו נייר עמדה ובו הדרישות המרכזיות לשינוי הטיוטה. נייר העמדה יוצג לשר אולמרט על ידי המזכירים.

 

4.     דרישה לקיום התדיינות מקצועית - בנייר העמדה בו יפורטו עיקרי הדרישות של התנועה, תוצג דרישה מרכזית נוספת לפיה יתקיים דיון של הדרג המקצועי בממשלה בשיתוף נציגי ההתיישבות ובמסגרתו יידונו דרישות ההתיישבות לשינוי ההחלטה.

 

רשם: גברי ברגילמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים