פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 13 של התנועה הקיבוצית

מ-6.11.2005

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; רזי יהל;  מוטל ב.; רן כוחן;  דגי חבויניק ; יוסי בן-שאול;  יואל  מרשק;  עמרי כנען;  דב אביטל;  רבקה וילנד;  גידי סיון;  שבולת שופט-אדלמן; ראובן טנא; אורי גלעד; גיורא מסד; סמדר סיני; רבקה יקיר.

 

חסרים: נגה בוטנסקי;  מאיר בר;  ח"כ  אורית נוקד; דגי חבויניק; ח"כ אבו וילן.

 

משקיפים: עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

מוזמן: צבי מנבר -  יו"ר ועדת תקציבים

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

על סדר היום:

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  12/2005.

ב. דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה.

ג. תקציב התנועה ינואר-אוגוסט 2005 - שימושים.

ד. אופן גביית מסי התנועה.

ה. יעדי התנועה ותקציב התנועה - 2006 - דיון פתוח.

ו. שונות.

 

א.   אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  12/2005.

 

ללא התנגדות אושר פרוטוקול המזכירות  12/2005, מה- 18/9/05.    

 

ב.   דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה

 

"תקנות הסיווג" - עו"ד מיכי דרורי דיווח למזכירות על ההתפתחויות האחרונות הנוגעות לאישור המיוחל של התקנות.  המזכירים  הרחיבו והודיעו כי, בשלב זה,  וכל עוד לא התקיימה פגישת הבהרה בינם לבין השר אהוד אולמרט (שר האוצר והתמ"ת), לא תהיה חתימה סופית על התקנות ובכל מקרה, מזכירי התנועה לא יסכימו לתת יד למסמך, שמשמעותו האופרטיבית היא התערבות השלטון המרכזי בענייניה ובחייה של התנועה הקיבוצית. נכון למועד הדיווח במזכירות, עדיין לא נקבע מועד לפגישה המזכירים על השר.

 

979 - הוועדה שהייתה אמורה לבדוק את התגובות ולהציע המלצות שיוכללו בהצעת ההחלטה, בעקבות חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, עדיין לא סיימה את עבודתה. במקביל, דווח למזכירות על יוזמתו, בכנסת,  של ח"כ אפרים סנה. הצעתו עברה, כזכור, בקריאה טרומית. צפוי שהיועץ המשפטי יתנגד גם לנוסח הצעת סנה וייטען כי היא איננה חוקית. יש לזכור כי קיימות גם עתירות נוספות בקנה, שמשמעותן - התנגדות גורפת למהלך כולו. עדיין לא ברור אם הצעת אפרים סנה תכניס קצת "פלפל" לתהליך הנוכחי. המזכירים הודיעו כי הם מצפים שהוועדה תגיש את ממצאיה בתוך הימים הקרובים, וכי אלו יאושרו ע"י הממשלה בהקדם.

 

סיור המזכירות במוזיאון החדש ב"יד ושם" - הסיור יתקיים ב-13/11 ויוקדש גם לפרידה משני פעילים מרכזיים: מאשה סאמרס (לשעבר, רכזת אגף רכזים) ודניאל יופה (אגף כלכלה ו"קרן התק"ם). בסיור ייקחו חלק חברי המזכירות בלבד.

 

ג.   תקציב התנועה הקיבוצית - ינו'-אוגוסט 2005 - שימושים  (בהשתתפות: צבי מנבר)

 

צביקה מנבר (גבעת חיים מאוחד), יו"ר ועדת התקציב, התייחס בדבריו לחריגות המשמעותיות בשימושי התקציב בתקופה הנסקרת. עיקר ביקורתו היא על כך שלתנועה, באופן התנהלותה הנוכחית, אין מספיק "שיניים", שיאפשרו לה למנוע  - מוקדם ככל שניתן - חריגות בתקציבי התנועה. צביקה מנבר מציע כי יחידה תנועתית שתחרוג מעבר לסביר מתקציבה המאושר, תאבד את זכותה לנהל את תקציביה באופן עצמאי. עד שלא תתקבל החלטה דרסטית בנושא, לא ניתן יהיה להתגבר על בעיית החריגות. הוא הציע גם להקציב סכום גבוה יותר לבצ"מ (בלתי צפוי מראש).

 

סוכם:

 

המזכירות רשמה לפניה את הערותיו של יו"ר ועדת התקציב.

 

מזכירי התנועה ו/או הגזברים ייפגשו עם רכזי היחידות הנמצאות בחריגה  משמעותית, כדי לבדוק - במשותף -  דרכים לצמצום החריגות.

 

המזכירות מודה לצביקה מנבר על  גישתו המקצועית ועל תרומתו הרבה למעקב הרצוף אחרי ניהול תקין של תקציבי התנועה הקיבוצית.

 

סיור לימודי בארכיון התנועה הקיבוצית ב"יד טבנקין" - הסיור יבוצע באחריות רוני עזתי, מנהל הארכיון וצוות עובדי הארכיון באפעל. לסיור הוזמנו חברי המזכירות/אגפים/מחלקות/מדורים וכן מזכירות היחידות הנ"ל האמורות לקחת חלק פעיל בשימור החומר והעברתו בצורה מסודרת לארכיון התנועה הקיבוצית.

 

ד.   יעדי התנועה הקיבוצית לקראת שנת 2006 - דיון פתוח 

 

המזכירים פנו לחברי המזכירות להביע דעתם, בהתייחס לתוכנית העבודה התנועתית לשנה הבאה.  הוצע להבליט - במפגש ראשוני זה -  את "כותרות" התוכנית ולא לרדת לרמות פירוט שמעבר לכך.  אלה יבואו מאוחר יותר, לאחר שיוסכם על "הכותרות".

 

להלן סיכום עיקרי ההערות שנשמעו במהלך הדיון:

 

טרם שניגשים לשרטט את תוכנית העבודה לשנה הבאה, יש קודם לכן לערוך סיכום של השנה היוצאת.

 

מלבד העיסוק בקיבוצי התנועה, יש גם לרשום בתוכנית העבודה את ההכרח לעסוק בפיתוח "מטה התנועה" ושיפור התנהלותה של המערכת המרכזית. יחידת משאבי אנוש של התנועה צריכה להוביל את המהלך המוצע.

 

מוצע להוסיף ל"כותרות" התוכנית את האמירה הבאה: " קידום נשים בנושאי התפרנסות וסגירת פערי שכר".

 

מוצע לא רק לרשום יעדים, אלא גם לדרג אותם לפי סדר חשיבותם.

 

במקביל להכנת תוכנית העבודה התנועתית, להטיל על האגפים והמחלקות להכין גם את תוכנית העבודה שלהם. תהליך שכזה יוכל להשפיע גם על בניית תוכנית העבודה התנועתית הכוללת.

יש לקבוע יעדים/מטרות מדידות. לא ניתן לייצר תוכנית עבודה על בסיס הצהרת כוונות בלבד.

 

מוצע לכוון מלכתחילה את תוכנית העבודה, כך שתעמוד בהלימה  לתקציבי התנועה לשנה הבאה. לא נבון יהיה לקבוע יעדים/מטרות שיתמסמסו  ע"י  אילוצי  תקציב.

 

לקבוע מספר מצומצם של יעדים/מטרות.

 

תוכנית העבודה צריכה לכלול  יעד של צמצום הפערים בקיבוץ.

 

תוכנית העבודה צריכה לכלול לוח זמנים למיזוג מלא של התנועות.

 

התוכנית אינה מתייחסת דייה ל"קיבוץ המתחדש". לגביו, יש לכלול יעד מפורש שיעסוק בנושא מימוש "הערבות ההדדית" בקיבוץ המתחדש.

 

טרם שניגשים לקביעת התוכנית, יש לדון תחילה ב"חזון התנועה".

 

המזכירים הודו לחברי המזכירות על תרומתם לדיון הפותח. הדיון יימשך לאורך כל התקופה הקרובה, עד שיהיה בשל להגשה למועצת התנועה.

 

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל - מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם:  רן כוחן

 מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים