פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות

מיום 6.11.05

 

נוכחים:

גברי ברגיל, ולוולה, יאיר ריינמן, ג'ומס, אורית נוקד, עדי שי, דודו קוכמן, שרגא נוי, משה בן דוד, צבי מרום, מאיר ויזל, דוביק מילר, אורי גלעד, מיכי דרורי, צפריר בן אור, עמית יפרח, ארז כהן, דב אביטל, אביב לשם, ניסים דואק, מוטי דלג'ו.

 

בישיבה נדונו הנושאים הבאים:

 

החלטה 979:

סוכם שצריך לרכז מאמץ על מנת להבטיח שוועדת קובי הבר תסיים את עבודתה בתוך שלושה שבועות עפ"י לוח הזמנים שקבע ראש הממשלה ושההצעות שיוגשו לממשלה יהיו תואמים לעמדת ההתיישבות בנושא.

בתוך חודש יתכנס המטה להערכת מצב נוספת בהתאם להתפתחויות.

כמו כן סוכם שלאחר סיום הפרק הנ"ל נערוך התייעצות לגבי בניית קמפיין הסברתי באוריינטציה של חיזוק הגליל והנגב.

 

תמ"א 35 וחתימה על חוזי חכירה:

סוכם שיש לפעול במישור הפוליטי בשני הנושאים הנ"ל בכדי להבטיח את התיקונים הנדרשים בתמ"א 35 מחד ואפשרות ליישובים לחתום על חוזי חכירה מחודשים מאידך.

 

הוועדים המקומיים:

נמסר עדכון לפיו בכוונת שר הפנים להקים ועדה להסדרת הנושא במסגרתה יידונו הן המושבים והן הקיבוצים. המטה ידאג שיהיו נציגים של התנועות בוועדה הנ"ל.

 

היטל השבחה:

נמסר כי הוגשה בקשה למרכז המועצות לפיה היטל ההשבחה על קרקע חקלאית יהיה כמו בכל הארץ. בקרוב יתקיים על כך דיון בוועדת קרקעות וכל המעוניין בכך מוזמן לפנות ליו"ר הוועדה - מוטי דלג'ו.

 

הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון 4.12.05 בשעה 13.30 בבית אמות משפט - אנא רישמו ביומניכם והבטיחו את השתתפותכם.

 

רשם: גברי ברגיל

 
מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים