פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 4.9.05

maz@tkz.co.il


הישיבה הבאה 21.9.05 שעה 16.00

 

נוכחים: גברי ברגיל, אבו וילן, יאיר ריינמן, ולוולה, אביב לשם, עדי שי, עמית יפרח, דודו קוכמן, מיכי דרורי, יואל מרשק, שרגא נוי, מוטי מגער, ארז כהן, צביקה מרום, מאיר ויזל, דובי מילר, איתן ברושי, איציק בדר.

 

מוזמנים: יהונתן בשיא, עמירם כהן, שלמה גלזר, יעקב דרומי, רוני בוכמן, בועז מקלר.


בישיבה נדונו הנושאים הבאים:

 

החלטה 979 - דווח כי יש עיכוב בעבודת ועדת קובי הבר וכי רק לאחר שיושלם התחום המושבי יפנו לגבש את ההמלצות לגבי הקיבוצים. לוח הזמנים עליו מדברים כרגע הוא סוף אוקטובר.

סוכם: יש לפעול בקרב גורמים בתחום על מנת לקדם את עבודת הוועדה, בדגש על הגברת מעורבות שרי העבודה וחברי הכנסת שמטעמה ובמקביל - לפעול לבחינת הצעות החקיקה כצעד משלים או חלופי. הצוות המקצועי יכין נוסח נכון וידאג להיפגש עם ח"כ אפריים סנה שמוכן לקדם את הצעת החוק.

 

תמ"א 35 - דווח על המאמצים המתקיימים מול שרי מפלגת העבודה בעיקר וגם שרים מהליכוד על מנת  שיצביעו בממשלה על החזרת התוכנית לוועדה לתכנון ארצי כאשר הנושא יגיע לדיון בממשלה. הדרישה שלנו היא להוציא מהמרקם העירוני את כל היישובים המתנגדים לכך כפי שמתוכנן בתמ"א. כמו כן לחזק את השטחים הפתוחים בעיקר בנגב ובגליל ולהבטיח את יכולת הקיבוצים והמושבים להתפתח מעבר לגבול של 350 משפחות כפי שקובעת התמ"א. הטיפול בנושא מתקיים בתיאום עם מרכז המועצות וכך יהיה גם בהמשך.

 

קליטת מפוני גוש קטיף וההתיישבות - סקירה והיערכות - יהונתן בשיא דיווח על הליך הפינוי, ההיערכות והקליטה ביישובים השונים. פורטו בכלליות הקשיים כגון התאמת היישוב הקולט לאופי האוכלוסייה ועידוד ההתיישבות באזורי פריפריה. עוד דווח כי הציפייה היא שבשבועות הקרובים תושלם העברת הרוב המכריע של המפונים לדיור הביניים ושבתוך שנה-שנתיים יושלם היישוב בישוביי הקבע שעיקרם: ניצן, ניצנים וכן עין צורים ואזור כפר מימון. בשלב זה נערכת מנהלת סלע לפעילות ב-4 תחומים עיקריים: פיצויים, הקצאת תקציבים, השלמת המעבר לדיור הביניים והשלמת פתרונות קבע. המטה הביע את תמיכת התנועות בעבודתם של יהונתן בשיא והמנהלת וציין לטובה את עבודת הקודש שנעשתה על ידם למרות כל הקשיים. המטה הביע את נכונותו להמשיך ולעזור ככל שיידרש בקליטת משפחות בהתיישבות גם כפתרון זמני וגם כפתרון קבע.

 

הישיבה הבאה - הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי 21.9.05 בשעה 16.00 בבית אמות משפט קומה 17. אנו מארחים את המשנה לרוה"מ, שמעון פרס לדיון על תוכנית המשרד לחיזוק הגליל והנגב. אנא הבטיחו את השתתפותכם ודייקו להגיע.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים